Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu (đoàn Bình Định): Cầm tấm Bằng khen, "vui có nhưng buồn nhiều hơn"

Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu (đoàn Bình Định): Cầm tấm Bằng khen, "vui có nhưng buồn nhiều hơn"

Phát biểu trước Quốc hội sáng 9/11, đại biểu Nguyễn Lân Hiếu (đoàn Bình Định) - Giám đốc BV Y Hà Nội thay mặt lực lượng trong ngành y tế cảm ơn những tình cảm người dân, đại biểu Quốc hội dành cho nhân viên y tế, lực lượng tuyến đầu chống dịch; đồng thời đề xuất 5 kiến nghị để Quốc hội, Chính phủ xem xét, cho ý kiến.