Đợt dịch COVID-19 lần này phức tạp hơn các đợt dịch trước

Đợt dịch COVID-19 lần này phức tạp hơn các đợt dịch trước

Đây là đánh giá của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chiều 7/5. Theo đó, đợt dịch này có đa ổ dịch, đa nguồn lây, đa chủng (với chủng của Anh và Ấn Độ) nên tốc độ lây nhiễm tăng cao hơn so với các đợt dịch trước.