HĐND thành phố Hà Nội thông qua các nghị quyết quan trọng

HĐND thành phố Hà Nội thông qua các nghị quyết quan trọng

(PNTĐ) -Sáng 8/7, HĐND thành phố xem xét, thông qua nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của thành phố Hà Nội; Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030; danh mục cơ sở nhà đất di dời theo quy hoạch trên địa bàn thành phố Hà Nội (đợt 1); Quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng tại nội thành thành phố Hà Nội; Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND thành phố.
Để Nghị quyết Đại hội XIII  thực sự “thấm” vào từng cán bộ, hội viên phụ nữ

Để Nghị quyết Đại hội XIII thực sự “thấm” vào từng cán bộ, hội viên phụ nữ

(PNTĐ) - Sau 3 ngày học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức trong tháng 4 vừa qua, các cấp Hội PN cả nước đã cơ bản nắm vững những nội dung cốt lõi nhất, nhiệm vụ và điểm mới để triển khai hoạt động Hội nhiệm kỳ 2022-2027.
Hiện thực hóa Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về phát triển Thủ đô

Hiện thực hóa Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về phát triển Thủ đô

(PNTĐ) -Ngày 5/5/2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TƯ về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Trong đó xác định Hà Nội sẽ trở thành thành phố văn minh, hiện đại, động lực thúc đẩy vùng Đồng bằng sông Hồng.
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị

(PNTĐ) -Chiều 17/6, tại Thành ủy Hà Nội diễn ra Hội thảo “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị - những vấn đề lý luận và thực tiễn”. Chủ trì Hội thảo có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng.