Chung tay cùng “Hướng về miền Trung”

Chung tay cùng “Hướng về miền Trung”

Tham gia chương trình gây quỹ hỗ trợ cho người dân miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề của bão lũ do quỹ VinaCapital Foundation (VCF) tổ chức mới đây, Nuskin Việt Nam cùng Nhà phân phối Nhân ái đã hỗ trợ 460 triệu đồng, giúp người dân chăm sóc sức khỏe, khắc phục hậu quả, xây dựng lại cuộc sống sau bão lũ.