Cả nước có ít nhất 90% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

Cả nước có ít nhất 90% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 150/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó chú trọng phát triển nông nghiệp xanh, thân thiện với môi trường.