Bỏ thì… thương

Bỏ thì… thương

(PNTĐ) - Nhận tin lên chức bà nội, bà Thuận vui quá, nhưng ngay lập tức lại đau đầu: “Nếu bây giờ về nước chăm cháu, thì ông Vũ ở lại đây một mình, ai quản bây giờ?”.