Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV: Xem xét nhiều nội dung quan trọng, trong đó có công tác nhân sự

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV: Xem xét nhiều nội dung quan trọng, trong đó có công tác nhân sự

(PNTĐ) -Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc vào ngày 20/10 và dự kiến bế mạc vào ngày 15/11/2022. Tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 21 ngày. Đây là kỳ họp cuối năm với khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung quan trọng, với yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ.
Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội xem xét 3 nội dung quan trọng  ​

Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội xem xét 3 nội dung quan trọng ​

(PNTĐ) -Sáng 2/11, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố tổ chức Hội nghị lần thứ 9 để thảo luận cho ý kiến vào 03 nội dung quan trọng của Thành phố, đó là: Báo cáo về tình hình nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi); Báo cáo về công tác tiêu thoát nước, giải pháp chống úng ngập trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy về chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Đổi mới , sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ

Đổi mới , sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ

(PNTĐ) - Ngày 29/6/2022, tại thành phố Đà Nẵng, Cụm thi đua 5 Thành phố trực thuộc Trung ương gồm: TP TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 đánh giá kết quả nổi bật 3 nội dung ký kết trong bản giao ước thi đua của cụm trong 6 tháng đầu năm 2022.
Chuyên biệt hóa nội dung để phục vụ bạn đọc

Chuyên biệt hóa nội dung để phục vụ bạn đọc

(PNTĐ) - Dự thảo Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đặt mục tiêu: Đến năm 2025, tối thiểu 20% (đến năm 2030, 40%) cơ quan báo chí áp dụng mô hình thu phí bạn đọc với những nội dung trải nghiệm được cá nhân hóa quyền lựa chọn nguồn tin để theo dõi, giới thiệu tin tức theo thị hiếu cá nhân. Mục tiêu này mang kỳ vọng, thu phí nội dung là một trong những mô hình để phát triển kinh tế báo chí thời số hóa.