Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri, lấy ý kiến đóng góp  Luật Đất đai (sửa đổi)

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri, lấy ý kiến đóng góp Luật Đất đai (sửa đổi)

(PNTĐ) - Ngày 23/8, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về việc thực hiện chính sách pháp luật về đất đai trên địa bàn thành phố và lấy ý kiến góp ý Luật Đất đai (sửa đổi). Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị.
Lựa chọn “trúng và đúng” lĩnh vực chất vấn

Lựa chọn “trúng và đúng” lĩnh vực chất vấn

(PNTĐ) - Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã thành công tốt đẹp sau 21 ngày làm việc. Đánh giá về công tác giám sát tối cao cho thấy, tại kỳ họp, Quốc hội đã tiến hành chất vấn đối với 03 Bộ trưởng và Tổng Thanh tra Chính phủ về các lĩnh vực: xây dựng, thông tin và truyền thông, nội vụ, thanh tra. Các vấn đề được Quốc hội lựa chọn là “trúng và đúng”, là các vấn đề mang tính thời sự, được cử tri, Nhân dân cả nước và các vị đại biểu Quốc hội quan tâm.
3 Nghị quyết lớn được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

3 Nghị quyết lớn được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

(PNTĐ) -Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã xem xét các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và quyết định các vấn đề quan trọng. Trong đó, đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2023.
6 Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

6 Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

(PNTĐ) - Sau 21 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đổi mới, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Trong đó, Quốc hội đã thông qua 06 luật gồm:
Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

(PNTĐ) -Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, sáng 10/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, 443 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành thông qua Luật Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, đạt tỷ lệ 88,96%.