Nợ xấu ở lĩnh vực bất động sản, cho vay tiêu dùng chiếm tỷ trọng cao

Nợ xấu ở lĩnh vực bất động sản, cho vay tiêu dùng chiếm tỷ trọng cao

(PNTĐ) - Hôm nay (24/5), ngày làm việc thứ hai của kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội nghe báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và Tờ trình về việc việc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết số 42.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: "Có những ngày tôi ký mỏi tay vì khen thưởng nhiều quá"

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: "Có những ngày tôi ký mỏi tay vì khen thưởng nhiều quá"

Sáng 23/10, thảo luận tại tổ về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc (Đoàn TP Hồ Chí Minh) nêu rõ, khen thưởng trong kháng chiến là truyền thống quý báu nên cần phải tiếp tục. Nhưng chúng ta cần có hình thức làm cho phù hợp, phải thi đua thực tế hơn, chấm dứt hình thức.