Xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ em ngay từ trong gia đình

Xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ em ngay từ trong gia đình

(PNTĐ) - Ngôi nhà là nơi an toàn cho trẻ sinh sống, học tập và trưởng thành, song cũng là nơi có nguy cơ xảy ra thương tích cho trẻ. Do đó, cha mẹ cần cẩn trọng trong quá trình chăm sóc trẻ, xây dựng môi trường sống an toàn để trẻ được phát triển toàn diện.