Tăng tiền lương tối thiểu vùng thêm 6%

Tăng tiền lương tối thiểu vùng thêm 6%

(PNTĐ) - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
Chính phủ đề nghị chưa điều chỉnh tiền lương cơ sở và chuẩn nghèo trong năm 2021

Chính phủ đề nghị chưa điều chỉnh tiền lương cơ sở và chuẩn nghèo trong năm 2021

Trước tình hình tài chính, kinh tế trong năm 2020 còn nhiều khó khăn, bội chi ngân sách, chỉ tiêu nợ công có thể tiếp tục tăng, Chính phủ đã có đề nghị chưa điều chỉnh tiền lương cơ sở và điều chỉnh chuẩn nghèo trong năm 2021 để tập trung dành nguồn lực phòng chống dịch bệnh Covid-19 và một số vấn đề cấp bách khác.