Hội LHPN quận Tây Hồ: 81 tổ vay vốn hoạt động hiệu quả trong quý I/2022

Hội LHPN quận Tây Hồ: 81 tổ vay vốn hoạt động hiệu quả trong quý I/2022

Ngay từ đầu quý I/2022, các cấp Hội LHPN quận Tây Hồ quan tâm triển khai thực hiện, nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn quận; qua đó triển khai nhiệm vụ “Hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập; xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc”.