Đôi dép cao su và đức tính giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đôi dép cao su và đức tính giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(PNTĐ) - Thời kỳ kháng chiến chống Pháp và những năm đầu chống Mỹ, dép lốp được dùng rất phổ biến không chỉ cán bộ, bộ đội mà cả nhân dân. Đặc biệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên dùng dép lốp để đi, ngay cả trong những chuyến đi thăm các nước anh em, bè bạn.