Đảng bộ Cơ quan Petrovietnam tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2022

Đảng bộ Cơ quan Petrovietnam tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2022

(PNTĐ) - Ngày 14/12/2022 tại Hà Nội, Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn) đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn; tổng kết đánh giá công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
Tìm giải pháp đột phá cho các “điểm nghẽn” trong đầu tư công

Tìm giải pháp đột phá cho các “điểm nghẽn” trong đầu tư công

(PNTĐ) -Đề nghị các đồng chí Thành ủy viên và các đồng chí tham dự Hội nghị, nhất là các đồng chí Bí thư cấp ủy với thực tiễn từ cơ sở, tập trung thảo luận, thẳng thắn chỉ rõ nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan có tính căn cơ; trên cơ sở đó xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể. Đồng thời, đề xuất các giải pháp, nhất là các giải pháp có tính đột phá cho các “điểm nghẽn” có tính chủ quan trong chỉ đạo điều hành giải ngân vốn đầu tư công của các cấp, các ngành…
Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội xem xét 3 nội dung quan trọng  ​

Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội xem xét 3 nội dung quan trọng ​

(PNTĐ) -Sáng 2/11, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố tổ chức Hội nghị lần thứ 9 để thảo luận cho ý kiến vào 03 nội dung quan trọng của Thành phố, đó là: Báo cáo về tình hình nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi); Báo cáo về công tác tiêu thoát nước, giải pháp chống úng ngập trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy về chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Giao chỉ tiêu phát triển Đảng nên theo từng năm để tổng kết, đánh giá trong giai đoạn tiếp theo

Giao chỉ tiêu phát triển Đảng nên theo từng năm để tổng kết, đánh giá trong giai đoạn tiếp theo

(PNTĐ) -Sáng 14/9, tại Hội nghị lấy ý kiến vào một số văn bản về công tác đảng viên ở Đảng bộ thành phố Hà Nội,  Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị việc giao chỉ tiêu phát triển Đảng nên theo từng năm để có thể tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm trong giai đoạn tiếp theo.