Nơi cực cao, nơi... 3 điểm/môn là trúng tuyển

Nơi cực cao, nơi... 3 điểm/môn là trúng tuyển

(PNTĐ) -Theo điểm chuẩn vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 mà Hà Nội vừa công bố, có thể thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các trường THPT công lập tại nhiều địa bàn. Trong đó, có trường điểm chuẩn cao chót vót, nhưng có trường, điểm chuẩn chỉ ở ngưỡng trung bình.