Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11:

Hà Nội: Tổ chức hơn 80.000 cuộc tuyên truyền pháp luật

NHẬT NAM
Chia sẻ

(PNTĐ) -“Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, mỗi người chúng ta phải bằng những hành động cụ thể, thiết thực, chung tay góp phần đưa Hiến pháp, pháp luật đi vào cuộc sống, để cùng nhau quyết tâm xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”” - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn nhấn tại Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); Tổng kết Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng” sáng 8/11.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL TP cho biết, TP Hà Nội luôn xác định công tác PBGDPL là nhiệm vụ quan trọng, là cầu nối đưa pháp luật đến với cuộc sống, là cơ sở để xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Do đó, Thành phố luôn quan tâm, triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác PBGDPL. Trên địa bàn Thành phố trong những năm qua đã kịp thời đưa pháp luật vào cuộc sống, góp phần quan trọng tạo nên chuyển biến về tình hình tuân thủ pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân Thủ đô, xây dựng người Hà Nội sống và ứng xử có văn hoá pháp lý, văn minh, thanh lịch, góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị và trật tự xã hội, phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn Thủ đô. TP đã ban hành, hoàn thiện hệ thống quy định, chính sách, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác PBGDPL được thực hiện đồng bộ, toàn diện, chặt chẽ.

Việc triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam trên địa bàn Thành phố đã được thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, hiệu quả thực sự trở thành sự kiện chính trị, pháp lý của Thủ đô đã tạo sự lan tỏa ý thức thượng tôn, chấp hành và bảo vệ pháp luật trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn Thủ đô…

 Hà Nội: Tổ chức hơn 80.000 cuộc tuyên truyền pháp luật  - ảnh 1
Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật PBGDPL được UBND TP tặng Bằng khen 

Từ chỉ đạo của thành phố, 100% các sở, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị đều ban hành Kế hoạch hoặc văn bản chỉ đạo, tổ chức triển khai tại ngành, đơn vị mình các hoạt động hưởng ứng. Chủ đề Ngày Pháp luật Việt Nam hằng năm trên địa bàn Thủ đô luôn bám sát các sự kiện chính trị pháp lý của đất nước, theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Thành ủy, Hội đồng nhân dân và UBND thành phố.

Nội dung hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tập trung vào giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật, phát huy tinh thần tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân; tuyên truyền gương "người tốt, việc tốt" trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật mới liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp...

UBND thành phố tích cực phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức thành công lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam qua các năm 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, tạo hiệu ứng lan toả tinh thần thượng tôn pháp luật.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc nhận xét, Hà Nội đã tìm ra cách làm đúng để hưởng ứng, thực hiện các định hướng chung của T.Ư nhưng lại có bổ sung, sáng tạo cách làm phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của Thủ đô. Việc Thành phố tổ chức thành công Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng” là một ví dụ điển hình khi Ban tổ chức lựa chọn chủ đề cuộc thi rất thời sự, thu hút được sự tham gia của đông đảo các cơ quan, tổ chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc bày tỏ mong muốn các cấp chính quyền và người dân Hà Nội tiếp tục quan tâm hơn nữa tới công tác pháp luật và tư pháp, xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật đi cùng với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm pháp luật được phổ biến tới cán bộ, người dân để cùng nhau thực hiện, giám sát thực hiện, bảo đảm tất cả mọi người đều sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của đảng bộ, chính quyền TP và sự quyết tâm của người dân, Hà Nội tiếp tục gặt hái nhiều thành quả hơn nữa trong xây dựng và phát triển, sớm hoàn thành mục tiêu đặt ra, xứng đáng với vị thế Thủ đô của cả nước, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế.

Phát biểu tại Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn biểu dương những nỗ lực, thành tích của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong việc tổ chức triển khai thực hiện Luật PBGDPL và các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Đồng thời, ghi nhận, đánh giá cao sự hưởng ứng rộng rãi, thiết thực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân Thủ đô trong hoạt động tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn, để tiếp tục đưa Luật PBGDPL đi vào cuộc sống và hoạt động Ngày Pháp luật hàng năm thực sự thiết thực, ý nghĩa trên địa bàn Thành phố, trên cơ sở tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL, ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tư pháp, đề nghị công tác PBGDPL tập trung vào một số nội dung.

Trong đó, tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật PBGDPL, hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Năm hàng năm. Gắn thực hiện Luật PBGDPL với thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân.

Bên cạnh đó, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và sửa đổi Luật Thủ đô, có các cơ chế, chính sách đặc thù, tạo sự phát triển cho Thủ đô. Tăng cường hiệu quả công tác truyền thông về vị trí, vai trò, ý nghĩa của Hiến pháp và pháp luật, góp phần tạo đồng thuận xã hội và đưa pháp luật vào cuộc sống.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa nội dung hình thức, cách thức tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật với việc đổi mới công tác PBGDPL, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL tiến tới thực hiện chuyển đổi số trong công tác PBGDPL.

Huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nói riêng, công tác PBGDPL nói chung. Nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật của người dân, ý thức chủ động học tập, nâng cao ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

Nhân dịp này, UBND TP đã tặng Bằng khen cho 24 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật PBGDPL. Đồng thời, trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng” cho 43 đơn vị; trong đó, UBND quận Nam Từ Liêm và UBND huyện Đông Anh đoạt giải Nhất cuộc thi.

Tin cùng chuyên mục

Vinh danh 3 nhà khoa học nữ xuất sắc năm 2022

Vinh danh 3 nhà khoa học nữ xuất sắc năm 2022

(PNTĐ) - Chiều 25/11, tại Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam, chương trình Giải thưởng L’Oréal – UNESCO Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học (For Women in Science) đã tổ chức buổi lễ trao Giải thưởng Nhà Khoa học nữ xuất sắc năm 2022 cho 3 nhà khoa học nữ Việt Nam có các đề án nghiên cứu tiềm năng vì sức khỏe và lợi ích cho cộng đồng.
Thực hiện bình đẳng giới, giải quyết các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số

Thực hiện bình đẳng giới, giải quyết các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số

(PNTĐ) - Tối 25/11, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức sự kiện truyền thông "Khát vọng phát triển của phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số" và Khai mạc Triển lãm "Khát vọng Phát triển" nhằm cung cấp các thông tin và kết quả bước đầu của Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” (Dự án 8) thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), giai đoạn 2021 – 2030
Tăng cường trao đổi khách du lịch Gia Lai- Hà Nội

Tăng cường trao đổi khách du lịch Gia Lai- Hà Nội

(PNTĐ) - Chiều 24/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai phối hợp cùng Sở Du lịch Hà Nội tổ chức “Hội nghị xúc tiến du lịch tỉnh Gia Lai năm 2022 tại Hà Nội” với sự tham gia của gần 100 doanh nghiệp kinh doanh du lịch của 2 địa phương.