• ĐTVP: 0243.9421865 - Bạn đọc: 0243.9423227 - Tâm Giao: 024.37350555
  • Liên hệ Quảng cáo: 0243.8223989
Thứ sáu, 11/05/2018 - 00:00
FaceBook

PNTĐ-“Đạo văn là vừa là hành vi xấu xa về đạo đức vừa vi phạm pháp luật”.

 
Phỏng vấn GS, TS Nguyễn Minh Thuyết – Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.
 
 

1/Xin GS cho biết quan điểm của mình về hiện tượng đạo văn? Đạo văn nên được xử lý thế nào để có tính răn đe, ngăn ngừa hành vi xấu, vi phạm đạo đức, vi phạm bản quyền tác giả?
 
Đạo văn là sao chép ý tưởng, cách diễn đạt hoặc tác phẩm của người khác làm của mình. Đạo văn không chỉ là hành vi vi phạm đạo đức rất nghiêm trọng mà còn là hành vi vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ. Nói theo ngôn ngữ pháp luật thì người đạo văn xâm phạm cả quyền nhân thân lẫn quyền tài sản của người khác. Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, nếu bị phát giác và khiếu kiện, người đạo văn phải xin lỗi và đển bù thiệt hại, nếu có, cho người bị đạo văn. Trong trường hợp vì lý do nhất định, người bị đạo văn không khiếu kiện thì trách nhiệm xử lý thuộc cơ quan chủ quản của người đạo văn hoặc cơ quan có liên quan đến việc bổ nhiệm chức danh. Đạo văn cần được xử lý nghiêm để bảo đảm môi trường sáng tạo học thuật, nghệ thuật cũng như bảo đảm quyền lợi của người viết và công chúng.
 
2/ Cụ thể trường hợp ông Nguyễn Đức Tồn còn là nhà giáo, tham gia truyền thụ kiến thức, mà đạo văn thì sẽ ảnh hưởng tới thế hệ trẻ như thế nào?
 
Theo quy định tại Điều 72 Luật Giáo dục, nhà giáo phải “gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và điều lệ nhà trường; giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, nêu gương tốt cho người học.”
 
Đạo văn là vừa là hành vi xấu xa về đạo đức vừa vi phạm pháp luật, chắc chắn ảnh hưởng xấu đến người học. Người học có nhận thức đúng thì chê cười thầy; còn người học không có nhận thức đúng sẽ học theo cái xấu của thầy.
 
3/ Việc ông Tồn đạo văn thành công trình nghiên cứu khoa học dùng nộp hồ sơ để đủ tiêu chuẩn phong GS, dư luận cho rằng ông Tồn không xứng đáng, nên tước học hàm GS của ông Tồn! Ý kiến GS về đề nghị này?
 
Theo quy định tại Điều 18 Tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư ban hành kèm theo Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ, những người đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư; những người đã được phong hoặc được công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư bị phát hiện và xác định là không đủ tiêu chuẩn quy định tại thời điểm được phong hoặc công nhận sẽ bị miễn nhiệm chức danh đã được bổ nhiệm.
 
Văn bản nói trên cũng quy định thủ tục miễn nhiệm và trách nhiệm của các cơ quan, từ đơn vị đào tạo đến Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước, về vấn đề này.Nếu ông Tồn bị phát hiện vi phạm tiêu chuẩn tại thời điểm được bổ nhiệm phó giáo sư thì sẽ không chỉ bị miễn nhiệm chức danh giáo sư mà còn bị miễn nhiệm cả chức danh phó giáo sư.
 
Cùng với việc xem xét miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư đối với người vi phạm, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, nơi ông Tồn công tác, cũng cần xử lý ông Tồn về hành chính. Đó cũng là một cách để bảo vệ hình ảnh của một cơ quan khoa học hàng đầu, tiêu biểu cho nền khoa học Việt Nam.
 
Xin cảm ơn Giáo sư! 
Nguyễn Minh Anh (thực hiện)
TAG:

Bài viết chưa có phản hồi ! Mời các bạn tham gia đóng góp cho bài viết !