Luật Thủ đô (sửa đổi) khắc phục những bất cập, hạn chế của Luật Thủ đô hiện hành

Luật Thủ đô (sửa đổi) khắc phục những bất cập, hạn chế của Luật Thủ đô hiện hành

(PNTĐ) - Theo dự kiến, Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ hoàn thành trước ngày 31/12/2023 với mục tiêu khắc phục những bất cập, hạn chế của Luật Thủ đô hiện hành; tăng tính chủ động, tự chủ và xây dựng hệ thống chính trị của Hà Nội thực sự tinh gọn, hiệu quả. Sau đó, sẽ trình Quốc hội xem xét, quyết định.
Cần có chính sách đặc thù Hà Nội được thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức

Cần có chính sách đặc thù Hà Nội được thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức

(PNTĐ) - Góp ý kiến vào dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đại biểu Đỗ Thị Lan (Đoàn Quảng Ninh) cho rằng, hiện nay chính sách cải cách tiền lương đang được xây dựng. Cần có chính sách đặc thù cho Thủ đô Hà Nội được thực hiện ngay thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức trong quá trình xây dựng chính sách cải cách tiền lương để bảo đảm tính thống nhất và phù hợp.
Cần có sự gắn kết trong quy hoạch giáo dục với quy hoạch tổng thể của Thủ đô

Cần có sự gắn kết trong quy hoạch giáo dục với quy hoạch tổng thể của Thủ đô

(PNTĐ) - Góp ý vào dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), đại biểu Trần Thị Hồng Thanh (đoàn Ninh Bình) cho rằng, hiện nay, chưa khắc phục được sự chênh lệch trong đầu tư phát triển chất lượng giáo dục giữa khu vực nội thành và ngoại thành nông thôn, chưa có sự gắn kết trong quy hoạch giáo dục với quy hoạch tổng thể của Thủ đô.
Quy hoạch đô thị ven sông Hồng, sông Đuống trở thành điểm đột phá, nâng tầm Thủ đô

Quy hoạch đô thị ven sông Hồng, sông Đuống trở thành điểm đột phá, nâng tầm Thủ đô

(PNTĐ) - Góp ý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) tại hội trường Quốc hội, đại biểu Tạ Thị Yên (đoàn Điện Biên) cho rằng “cần thiết bổ sung vào dự thảo luật một điều khoản để làm sao cho việc quy hoạch đô thị ven sông Hồng, sông Đuống trở thành điểm đột phá, nâng tầm cảnh quan không gian và phát triển Hà Nội văn minh hiện đại hơn”.