TP Hà Nội và tỉnh Bến Tre tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực