Chú trọng giải quyết những kiến nghị của Nhân dân sau các hội nghị tiếp xúc, đối thoại

Ngày 25/6, Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở TP.Hà Nội tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm...
 
Sáng 25/6, Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở TP Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu kết luận hội nghị

 
Cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy; Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.
 
Trong 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở Thành phố đã chủ động, tích cực tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo và triển khai nghiêm túc, bảo đảm tiến độ các nội dung về thực hiện QCDC theo chương trình công tác đã đề ra, gắn với chủ đề công tác "Năm dân vận chính quyền 2019”, “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.
 
Công tác kiểm tra việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở tiếp tục được duy trì, nền nếp. Đến nay, đã kiểm tra tại 1 sở và 74 xã, phường, thị trấn thuộc 14 quận, huyện, thị xã. Qua kiểm tra, Ban Chỉ đạo đã ghi nhận những kết quả thực hiện đồng thời thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại và một số giải pháp cần khắc phục trong thời gian tới.
 
Việc thực hiện QCDC gắn với Nghị quyết 15-NQ/TU và Chỉ thị số 15-CT/TU của Thành ủy tiếp tục được đẩy mạnh. Trong 6 tháng đầu năm, chính quyền các địa phương, các cơ quan hành chính của Thành phố đã tiếp trên 15 nghìn lượt công dân; tiếp nhận và xử lý 18.771 đơn các loại. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 22 tập thể, 13 cá nhân để xảy ra sai phạm.
 
Cùng với đó, các cấp, các ngành Thành phố tiếp tục triển khai hiệu quả Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, gắn với Quyết định số 6525-QĐ/TU và Quyết định số 2200 của Thành ủy. Trong 6 tháng đầu năm, các đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố đã gặp gỡ, tiếp xúc đối thoại với nhiều tầng lớp nhân dân, như: Gặp mặt, đối thoại với 200 đoàn viên, thanh thiếu nhi Thủ đô; gặp gỡ, đối thoại với hơn 1.000 công nhân lao động... Các quận, huyện, thị xã cũng tổ chức 59 hội nghị đối thoại (trong đó có 50 hội nghị đột xuất); cấp xã, phường, thị trấn tổ chức 243 hội nghị (trong đó có 100 hội nghị đột xuất).
 
Các Ban thanh tra nhân dân đã tổ chức 3.211 cuộc giám sát, phát hiện và kiến nghị với chính quyền các cấp, các cơ quan có thẩm quyền tổng số 778 vụ việc, được xem xét, giải quyết 726 vụ việc (đạt 93,3%). Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã tham gia giám sát 1.934 công trình, dự án, phát hiện 145 vụ vi phạm, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền khắc phục và xử lý vi phạm kịp thời 134 vụ. Ngoài ra, các Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng còn phối hợp giám sát trên các lĩnh vực như: Trật tự xây dựng (1.692 vụ); quản lý đất đai (658 vụ); thực hiện dân chủ ở cơ sở (1.252 vụ)...
 
Bên cạnh những kết quả trên, báo cáo của Ban Chỉ đạo cũng cho thấy, còn một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa phát huy tốt vai trò của các tổ chức đoàn thể, quần chúng nhân dân, trong quá trình thực hiện QCDC ở cơ sở; hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC tại một số địa phương chưa thật sâu sát, công tác kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cấp cơ sở còn hạn chế, chưa chủ động. Công tác nắm bắt dư luận, tình hình bức xúc, nổi cộm của nhân dân ở một số địa phương, cơ sở chưa được sâu sát, kịp thời; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân có nơi, có lúc còn chưa dứt điểm, để vụ việc kéo dài...
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá: Trong 6 tháng đầu năm, Thành ủy đã ban hành 5 văn bản chỉ đạo thực hiện QCDC, gắn với chủ đề công tác của năm và các văn bản của Trung ương, trọng tâm là Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW và Nghị quyết 26-NQ/TW. Hoạt động của Ban Chỉ đạo đồng bộ hơn, tập trung kiểm tra việc thực hiện QCDC ở cơ sở tại các đơn vị. Từ đó, kết quả đã có chuyển biến rõ nét, nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể được nâng lên; công tác tuyên truyền, vận động được triển khai khá tích cực; việc thực hiện QCDC gắn với đối thoại được triển khai hiệu quả từ Thành phố đến cơ sở...
 
“Từ kết quả thực hiện QCDC đã góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố trong 6 tháng đầu năm, đặc biệt là tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh.
 
Bên cạnh những kết quả, hạn chế đã nêu trên, theo đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, một số địa phương triển khai công tác GPMB còn chậm, gây bức xúc. Việc giải quyết kiến nghị sau các hội nghị tiếp dân phải được chỉ đạo, giải quyết dứt điểm, tránh để việc tiếp dân thành hình thức hoặc phong trào. Cùng với đó, những tồn tại, hạn chế phải nêu rõ địa chỉ để khắc phục.
 
Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu, trước tiên phải đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở bằng nhiều hình thức, thiết thực và phù hợp với từng nhóm đối tượng. Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện QCDC của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, nhất là trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đặc biệt, gắn QCDC với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố và các cơ quan, đơn vị, nhất là những khâu còn yếu. 
 
Trưởng Ban Chỉ đạo Thành phố nêu rõ, trong thời gian tới, Thành phố sẽ thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về sắp xếp đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở cơ sở, do vậy, QCDC phải gắn với nội dung này. Cùng với đó, tiếp tục phát huy QCDC trong công tác GPMB để đẩy nhanh tiến độ...
 
Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác giám sát, phản biện, đặc biệt phải chú trọng khâu giải quyết các kiến nghị của Nhân dân. Tiếp tục triển khai công tác kiểm tra việc thực hiện QCDC ở cơ sở, hoàn thành 103 xã, phường, thị trấn còn lại trong 6 tháng đầu năm theo đúng kế hoạch.
 
Theo HNP
Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.
Bạn đang đọc bài viết Chú trọng giải quyết những kiến nghị của Nhân dân sau các hội nghị tiếp xúc, đối thoại tại chuyên mục Kinh tế - Xã hội của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư [email protected]

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô