Chuẩn bị tốt nhất để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp

PNTĐ-Sáng 3/7, Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố tiếp tục ngày làm việc thứ 2.
 
Đồng chí Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và các đồng chí Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị.
 
Đồng chí Hoàng Trung Hải – Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại hội nghị

 
Dưới sự điều hành của Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn, sáng nay, các đại biểu dự hội nghị đã đóng góp ý kiến vào dự thảo Đề cương tổng quát Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP; dự thảo Kế hoạch tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội.
 
Nhiều ý kiến đóng góp sâu sắc, trách nhiệm
Trước khi các đại biểu đóng góp ý kiến trực tiếp tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tứ - Chánh Văn phòng Thành ủy đã báo cáo kết quả thảo luận tổ đối với 2 nội dung trên trong phiên làm việc chiều ngày 2/7. Theo đó, tại 4 tổ thảo luận đã có tổng số 58 đại biểu phát biểu với 121 lượt ý kiến; ngoài ra, có nhiều ý kiến góp ý bằng văn bản. Các ý kiến đều ghi nhận, đánh giá cao Ban Thường vụ Thành ủy, Tiểu ban văn kiện đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kịp thời tham mưu, xây dựng Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị; chỉ đạo sớm việc xây dựng chủ đề Đại hội và Đề cương Báo cáo chính trị trình Đại hội XVII Đảng bộ TP, bảo đảm chất lượng.
 
Về Dự thảo kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP, các ý kiến cơ bản nhất trí với dự thảo Kế hoạch, khẳng định Kế hoạch đã bám sát nội dung Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư. Cùng với đó, kế thừa các văn bản chỉ đạo công tác đại hội qua các nhiệm kỳ trước và căn cứ tình hình thực tiễn của Đảng bộ TP. Một số đại biểu góp ý cụ thể về tiêu chuẩn cấp ủy viên, về thời điểm tính độ tuổi tham gia cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Về cơ cấu cấp ủy, một số ý kiến cho rằng khó khăn trong việc thực hiện, nhất là ở cấp cơ sở.
 
Đối với dự thảo Đề cương tổng quát báo cáo chính trị Đại hội XVII Đảng bộ TP, các ý kiến nhất trí với đề xuất của Tiểu ban Văn kiện. Các ý kiến đề nghị cần sắp xếp bảo đảm chủ đề Đại hội ngắn gọn, cô đọng, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, bám sát tinh thần chỉ đạo của Trung ương và đặc thù, mục tiêu vươn tới của Thủ đô đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 và xác định tiêu chí cụ thể để thực hiện mục tiêu đó. 
 
Đóng góp ý kiến trực tiếp tại hội nghị, nhiều đại biểu tiếp tục góp ý cụ thể đối với chủ đề Đại hội XVII Đảng bộ TP; về các chỉ tiêu cụ thể trên từng lĩnh vực; định hướng phát triển của Thủ đô trong những năm tới... Góp ý về 3 giai đoạn phát triển của Thủ đô trong thời gian tới, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Bùi Huyền Mai đề xuất theo hướng bảo đảm ngắn gọn, đầy đủ, rõ nghĩa, có đích đến cụ thể và dễ hiểu, dễ thực hiện. Cụ thể, “phấn đấu đến năm 2025 là TP dẫn đầu cả nước về gìn giữ bản sắc văn hóa, thông minh và hiện đại; đến năm 2030 là TP văn hiến, sáng tạo và hấp dẫn trong khu vực Đông Nam Á; đến năm 2045 là Thủ đô thịnh vượng, hiện đại và thân thiện của thế giới”. 
 
Còn theo Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm Nguyễn Văn Hải, việc đánh giá kết quả nhiệm kỳ trước cần toàn diện hơn, không chỉ đánh giá thực hiện Nghị quyết, mà còn nhiều chủ trương mới của Đảng, TP được thực hiện trong nhiệm kỳ qua, nhất là công tác tổ chức xây dựng Đảng. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Mạnh Quyền góp ý, đối với chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 TP cơ bản hoàn thành. Định hướng sẽ có 5 huyện lên quận, do vậy, TP chỉ còn 12 huyện và 1 thị xã, do vậy, trong nhiệm kỳ tới chỉ tiêu đặt ra là xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, gắn với định hướng đô thị.
 
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn điều hành phiên thảo luận sáng 3-7

 
Tóm tắt nội dung thảo luận, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cho biết, cả phiên thảo luận tổ chiều 2/7 và sáng nay 3/7, tổng cộng đã có 135 lượt ý kiến phát biểu. Hầu hết Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP tham gia ý kiến vào các nội dung chuẩn bị tổ chức đại hội. Các đại biểu đều thể hiện tâm huyết, trách nhiệm; nhiều ý kiến sâu sắc, trí tuệ.
 
Chuẩn bị tốt nhất để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp
 
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy khẳng định, sau một ngày rưỡi làm việc tích cực, trách nhiệm, với tinh thần nghiêm túc, hội nghị đã hoàn thành chương trình đề ra. Các đại biểu trên cơ sở nghiên cứu tài liệu từ trước đã đóng góp nhiều ý kiến xác đáng. Việc tổ chức thảo luận theo tổ đã giúp các nội dung chuẩn bị tổ chức đại hội có nhiều ý kiến đóng góp hơn, phát huy tích cực trí tuệ tập thể. 
 
Đề cập công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2019, điểm lại 6 nhóm kết quả cụ thể, Bí thư Thành ủy khẳng định, kết quả này có được là nhờ ngay từ đầu năm, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân Thủ đô đã nỗ lực thực hiện chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” với phương châm quyết liệt, sâu sát, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, đồng bộ, thống nhất.
 
TP đã sớm chủ động chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP, nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục thực hiện nghiêm, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương. Công tác đánh giá cán bộ được duy trì nền nếp; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tiếp tục được triển khai bài bản, khoa học, có đổi mới. Các cấp ủy Đảng đã tích cực thực hiện tốt chỉ thị của Trung ương; chỉ đạo của Thành ủy về tiếp và đối thoại với dân, qua đó đã hạn chế khiếu kiện vượt cấp; giải quyết và đưa khỏi danh sách 25/97 vụ việc phức tạp ở xã, phường, thị trấn thuộc diện Ban Chỉ đạo TP theo dõi; củng cố thêm 15 tổ chức cơ sở Đảng.
 
Phát huy tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”, TP cũng đã đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, hợp tác cùng phát triển với các tỉnh, TP trên cả nước. Các mặt công tác thường xuyên của Đảng bộ TP tiếp tục được duy trì nền nếp, đạt kết quả toàn diện; công tác lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội đạt kết quả tích cực; quốc phòng, an ninh được bảo đảm. 
 
Bên cạnh kết quả đạt được, đồng chí Hoàng Trung Hải đề cập 10 hạn chế, tồn tại như báo cáo cùng các ý kiến phát biểu đã nêu và yêu cầu các cấp, các ngành tập trung khắc phục, trước hết là các vấn đề: theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát chưa chặt chẽ; tổ chức thực hiện các giải pháp củng cố tổ chức cơ sở Đảng ở một số đơn vị còn chậm; phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi... Nhấn mạnh tỷ lệ giải ngân xây dựng cơ bản tiếp tục chậm, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND TP phải làm rõ trách nhiệm cá nhân, cơ quan nào, từ trách nhiệm của các ban quản lý, quận, huyện, thị xã đến lãnh đạo UBND TP. 
 
Chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, các cấp các ngành phải tăng cường công tác dự báo, nắm chắc tình hình trong nước và thế giới, nhất là những vấn đề có thể tác động tới tình hình Thủ đô để nắm thế chủ động, ứng phó kịp thời. 
Bên cạnh đó, căn cứ vào Chỉ thị số 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Thành ủy sẽ ban hành sau hội nghị này, đồng chí Hoàng Trung Hải yêu cầu các cấp ủy Đảng cụ thể hóa thành kế hoạch của cấp mình bảo đảm phù hợp với đặc thù riêng và bảo đảm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP, Đại hội lần thứ XIII của Đảng đạt yêu cầu, tiến độ quy định theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.
 
Đặc biệt, các quận, huyện, thị ủy chú trọng làm kỹ hơn công tác cán bộ ở xã, phường, thị trấn, nhất là làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết tốt các “điểm nóng”, bảo đảm tổ chức đại hội thành công.
 
 
Đức Hạnh
Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.
Bạn đang đọc bài viết Chuẩn bị tốt nhất để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tại chuyên mục Xã hội của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư [email protected]

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô