Hội LHPN Hà Nội: Giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ