Thanh tra Chính phủ: Toàn bộ đất sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng

PNTĐ-Kết quả thanh tra cho thấy nguồn gốc đất khu vực sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng.
 
Tại cuộc họp báo do UBND TP Hà Nội và Thanh tra Chính phủ tổ chức ngày 27/8/2019 thông tin về quá trình thanh tra việc quản lý, sử dụng đất khu sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh tái khẳng định: Kết quả thanh tra cho thấy nguồn gốc đất khu vực sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng. Quá trình quản lý, sử dụng, các đơn vị quốc phòng và UBND xã Đồng Tâm đã buông lỏng quản lý, để các hộ dân lấn chiếm xây dựng không phép trên đất quốc phòng là trái thẩm quyền và vi phạm pháp luật về quản lý đất đai. 
 
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung trao đổi tại cuộc họp báo

 
Xử lý nghiêm vi phạm lấn chiếm
 
Ông Nguyễn An Huy, Chánh Thanh tra TP Hà Nội cho biết: Từ năm 1981 đến nay, toàn bộ diện tích đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm do các đơn vị quốc phòng quản lý, sử dụng. Tuy nhiên, quá trình quản lý, sử dụng, các đơn vị này cũng như UBND xã Đồng Tâm đã buông lỏng quản lý trong một thời gian dài.
 
Cụ thể: các đơn vị quốc phòng đã ký hợp đồng canh tác đất tăng gia hàng năm với UBND xã Đồng Tâm để UBND xã giao cho các đội sử dụng vào mục đích nông nghiệp; chưa thực hiện di dời một số hộ dân đã ăn ở trên đất quốc phòng từ trước năm 1980, để các hộ lấn chiếm, cho tặng, chuyển nhượng, xây dựng công trình trái phép mà đơn vị quốc phòng không có biện pháp xử lý kiên quyết, triệt để.
 
Bên cạnh đó, UBND xã Đồng Tâm đã buông lỏng quản lý để các hộ dân xây dựng không phép trên đất quốc phòng; từ năm 2003 - 2010, xác nhận các hồ sơ thừa kế, cho, tặng, chuyển nhượng của các hộ dân đang sử dụng đất quốc phòng là trái thẩm quyền và vi phạm pháp luật về quản lý đất đai. 
 
Bản đồ đất khu vực sân bay Miếu Môn được xác lập năm 1992

 
Tại buổi họp báo, Thanh tra Chính phủ khẳng định, việc tiến hành thanh tra của Thanh tra TP Hà Nội là đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật về thanh tra.
Đối với việc quản lý, sử dụng đất sân bay Miếu Môn, kết luận của thanh tra TP Hà Nội là chính xác.
 
Đối chiếu quy định của pháp luật về đất đai, toàn bộ đất sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng, được Thủ tướng Chính phủ giao đất, UBND TP Hà Nội thực hiện công tác quy hoạch, đăng ký đất đai, đăng ký biến động về sử dụng đất, lập bản đồ hiện trạng, ban hành Quyết định giao đất (Quyết định số 5383/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội ngày 20/10/2014 – PV) cho đơn vị Quân chủng Phòng không Không quân tiếp tục sử dụng làm vị trí đóng quân của Lữ đoàn 28 là đúng thẩm quyền.
 
Từ thời điểm Quyết định số 5383/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội được ban hành vào ngày 20/10/2014 trở về trước không có sự tranh chấp về diện tích đất tại sân bay Miếu Môn. Mọi sự vi phạm liên quan đến việc lấn chiếm, cản trở đơn vị quân đội quản lý, sử dụng đất quốc phòng cần phải được xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
 
Ông Lê Đình Kình không có quyền và lợi ích liên quan
 
Trong số 14 hộ dân đang sử dụng đất quốc phòng đã lên phương án đền bù, GPMB chỉ có 5 hộ có giấy do Ủy ban hành chính xã, HTX nông nghiệp Đồng Tâm cho, cho mượn đất để ở và sản xuất từ trước năm 1980, giấy tờ của các trường hợp khác không có căn cứ pháp luật.
 
Tại thời điểm kiểm đếm, diện tích sử dụng của các hộ tăng lên rất nhiều, trong khi UBND xã Đồng Tâm xác nhận nguồn gốc là đất quốc phòng, không xác định nguyên nhân và thời điểm tăng diện tích đất, nhưng Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư huyện Mỹ Đức vẫn căn cứ vào xác nhận của UBND xã, đề xuất chính sách xây dựng phương án Bồi thường, hỗ trợ đất ở cho 13/14 hộ với diện tích từ 360m2-900m2, là không chặt chẽ, thiếu kiểm tra.  
 
Về xử lý đơn kiến nghị, phản ánh của ông Lê Đình Kình và một số công dân, kết quả Thanh tra cũng cho biết: Việc ông Lê Đình Kình và một số công dân cho rằng phần diện tích đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm là 106ha (có đơn nêu là 96ha) là không đúng. Về đề nghị trả tiền bồi thường khu đất 14 hộ dân đang sử dụng đất quốc phòng cho nhân dân xã, là không có căn cứ. 
 
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh cũng cho biết thêm: Ông Lê Đình Kình không có quyền và lợi ích hợp pháp trong khu vực đất thuộc sân bay Miếu Môn, nên ông Lê Đình Kình không có quyền khiếu nại kết luận Thanh tra. 
 
Trên cơ sở kết luận thanh tra, Thanh tra TP đã kiến nghị UBND TP có văn bản gửi Bộ Quốc phòng: chỉ đạo các đơn vị quốc phòng kiểm tra, rà soát, có biện pháp quản lý chặt chẽ đất quốc phòng, trong đó có diện tích 236,7ha đất sân bay Miếu Môn; có biện pháp thu hồi ngay những diện tích đất quốc phòng đang cho thuê, cho mượn, để bị lấn chiếm, chuyển nhượng trái phép trong phạm vi đất được giao tại sân bay Miếu Môn và các địa điểm khác; rà soát các hồ sơ giao đất của các đơn vị quốc phòng đang sử dụng đất để phát hiện và xử lý ngay những tồn tại, bất cập; không để xảy ra tình trạng vi phạm, dẫn đến khiếu kiện phức tạp như thời gian qua.
 
Nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với đơn vị, cá nhân để xảy ra những sai sót nêu tại phần kết luận. Yêu cầu Trưởng Ban chỉ đạo GPMB TP, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức và liên ngành kiểm điểm, rút kinh nghiệm về những thiếu sót đã nêu. Đồng thời, phối hợp với Lữ đoàn 28 Quân chủng Phòng không Không quân rà soát kỹ nguồn gốc, nguyên nhân và thời điểm tăng diện tích đất, thời điểm xây dựng công trình của các hộ dân để xây dựng lại phương án bồi thường hỗ trợ cho các hộ dân. Trường hợp phát hiện có vi phạm về đất đai thì xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
 
 
 
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung: 
Tiếp tục vận động để người dân đồng thuận 
 
Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, thời gian qua, TP Hà Nội và các cơ quan chức năng luôn thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, việc tiến hành thanh tra và tổ chức công bố kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đất khu sân bay Miếu Môn đã được Thanh tra TP thực hiện công khai. Công tác tuyên truyền, đối thoại đã được huyện Mỹ Đức và các cơ quan chức năng tổ chức nhiều lần với người dân xã Đồng Tâm. 
 
Trong quá trình thanh tra, cơ quan chức năng đã tìm được bản đồ đất sân bay Miếu Môn lập từ năm 1992. Qua nắm bắt nguyện vọng người dân và dư luận, TP nhận thấy cần thiết trưng bày để người dân nắm rõ được bản đồ tại khu vực Miếu Môn, xã Đồng Tâm. Ngoài ra, trong quá trình thanh tra, kiểm tra tính xác thực Kết luận số 2346 của Thanh tra TP, Thanh tra Chính phủ đều tiến hành kiểm tra thực địa với sự tham gia của người dân và chính quyền xã Đồng Tâm. Bản đồ quản lý sân bay được cắm 16 mốc giới, trong quá trình quản lý đã cắm dày thêm 41 mốc thành 57 mốc có tọa độ theo quy chuẩn. Hiện trạng đã được kiểm định của Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 1 - Chi nhánh Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam (ngày 21/6/2017).
 
Về việc có hay không các đối tượng lợi dụng vấn đề ở Đồng Tâm để đưa ra luận điệu sai trái, kích động, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nêu rõ: “Với cương vị là Chủ tịch UBND TP Hà Nội, trực tiếp theo dõi, đôn đốc xử lý vụ việc, tôi khẳng định đang có một số đối tượng lợi dụng đi khiếu kiện, tố cáo liên quan lấn chiếm đất và lợi dụng việc dự án Bộ Quốc phòng đang triển khai nhằm mục đích trục lợi. Bản thân ông Lê Đình Kình cũng có mục đích như vậy”. 
 
Nhắc lại quan điểm được đưa ra tại buổi đối thoại vào ngày 22/4/2017, Chủ tịch UBND TP nêu rõ: Trong quá trình chờ kết luận của Thanh tra Chính phủ, TP Hà Nội, đến huyện Mỹ Đức và xã Đồng Tâm đã thực hiện 3 phần việc: Thứ nhất, kiểm điểm xử lý các đối tượng có sai phạm còn đương chức ở thôn, xã; Thứ hai, kiên trì tuyên truyền thuyết phục người dân đồng thuận; Thứ ba, cơ quan công an tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ nếu các đối tượng vẫn ngoan cố sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Lãnh đạo TP Hà Nội cho biết, sau hội nghị này, xét thấy cần thiết, TP sẽ tiếp tục tổ chức gặp gỡ trao đổi với người dân để làm rõ các vấn đề liên quan.
 
 
Đức Hạnh - Quỳnh Trang 
Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.
Bạn đang đọc bài viết Thanh tra Chính phủ: Toàn bộ đất sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng tại chuyên mục Kinh tế - Xã hội của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư [email protected]

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô