Sở Khoa học và Công nghệ TP Hà Nội có nhân sự mới

Ngày 20/1, TP.Hà Nội đã tiến hành thủ tục công bố quyết định bổ nhiệm, bầu nhân sự lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ TP Hà Nội.

Cụ thể, Chủ tịch UBND Thành phố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Sơn (sinh năm 1972), Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội Hà Nội, đến nhận công tác tại Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố, giữ chức vụ Giám đốc Sở từ ngày 16/1/2020. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm.

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Sự (sinh năm 1981), Chánh Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở từ ngày 16/1/2020. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm.

PV