Đoàn kết, đổi mới, dân chủ, sáng tạo, trách nhiệm cao, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại

Nhân dịp đón Xuân mới Canh Tý 2020, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã trả lời phỏng vấn báo Kinh tế & Đô thị về những kết quả năm qua, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng của Hà Nội...
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng thăm gian hàng nông thôn mới tại huyện Gia Lâm. Ảnh: Phạm HùngPhó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng thăm gian hàng nông thôn mới tại huyện Gia Lâm. Ảnh: Phạm Hùng
 
Kính thưa đồng chí Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy, năm 2019 vừa đi qua đã để lại dấu ấn sâu sắc, ghi nhận những thành tựu quan trọng của Đảng bộ Thủ đô. Đồng chí đánh giá thế nào về những nét nổi bật nhất của Hà Nội năm qua?
 
Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng: Năm 2019, trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, Thành phố phải chỉ đạo giải quyết một khối lượng công việc rất lớn, tính chất, quy mô và yêu cầu chất lượng ngày càng cao, nhưng với tinh thần đoàn kết, đổi mới, dân chủ, sáng tạo và trách nhiệm cao, vượt lên những khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô đã nỗ lực phấn đấu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành cơ bản, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019, tạo nên dấu ấn đậm nét trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội Thủ đô.
Nổi bật là, đã thực hiện tốt 13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Nghị quyết Đại hội XVI, trong đó, có 3 chỉ tiêu đã đạt kế hoạch đề ra sớm 2 năm (tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ nghèo).
Trên các lĩnh vực công tác của Đảng bộ Thủ đô đều đạt được những thành tựu rất đáng ghi nhận: Kinh tế Thủ đô tiếp tục phát triển và có mức tăng trưởng cao, tăng 7,62%, đạt kế hoạch đề ra và cao nhất trong 4 năm gần đây. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 264.710 tỷ đồng, đạt 100,6% dự toán, tăng 7,4% so cùng kỳ; tổng vốn đầu tư xã hội đạt 383,3 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9%. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt 8,05 tỷ USD. Du lịch tiếp tục giữ mức tăng trưởng khá; khách du lịch đến Hà Nội đạt 29 triệu lượt, tăng 10,1%.
Trong xây dựng nông thôn mới, Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả cao và là địa phương dẫn đầu cả nước về số xã đạt chuẩn; đến cuối năm 2019, đã có 6 huyện và 356/386 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 92,2%), trong đó có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý, phát triển đô thị được chú trọng và có chuyển biến rõ rệt; các lĩnh vực phát triển văn hóa-xã hội đạt kết quả tích cực; chính trị-xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc; đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng và tăng cường; đặc biệt là, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp của Thành phố có chuyển biến mạnh và đạt được những kết quả quan trọng. Đó chính là tiềm năng, thế mạnh và là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của Đảng bộ Thủ đô trong năm qua. Vị thế, uy tín và sức lan tỏa của Thủ đô ngày càng được nâng cao đối với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế. Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò là động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.
 
Năm 2019, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị các cấp đã có chuyển biến tích cực và đạt được những thành tựu quan trọng. Đồng chí có thể khái quát về những điểm nổi bật trong công tác này?
 
Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng: Năm 2019, Thành ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện 8 chương trình, các nghị quyết, đề án, chuyên đề công tác lớn từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ Thành phố Hà Nội luôn quyết liệt trong hành động; sáng tạo, đổi mới trong tư duy, biện pháp, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra.
Năm 2019 cũng là năm thứ hai liên tiếp được Thành ủy xác định là “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị”. Thành ủy Hà Nội tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và đặc biệt là Chương trình số 01 của Thành ủy (khóa XVI), tạo bước chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị; phong cách lãnh đạo của cấp ủy đảng, cách thức quản lý, điều hành và lề lối làm việc hệ thống chính trị các cấp của Thành phố tiếp tục được đổi mới, bám sát thực tiễn, địa bàn.
Để tiếp tục hoàn thiện, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trong năm 2019, Thành ủy đã ban hành và triển khai 03 đề án sắp xếp 3 đảng bộ khối và Đảng bộ các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội; sáp nhập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp và Đảng bộ Khối Công nghiệp. Đến nay, Đảng bộ Thành phố có 50 Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc (giảm 09 đảng bộ so với đầu nhiệm kỳ); đã hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn 20 đơn vị gồm các ban Đảng Thành ủy, các Đảng ủy Khối, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể CT-XH Thành phố; sau sắp xếp giảm 13 đầu mối phòng, ban (13,8%); giảm 13 cán bộ cấp trưởng phòng, ban, giảm 27 cán bộ cấp phó phòng, ban và tương đương. Kiện toàn, sắp xếp giảm 5/17 ban chỉ đạo do Ban Thường vụ Thành ủy thành lập, giảm 74/102 ban chỉ đạo thuộc UBND Thành phố. Sắp xếp các phòng ban chuyên môn thuộc các sở, ngành, giảm từ 204 phòng xuống 159 phòng, giảm 26 trưởng phòng, 116 phó trưởng phòng. Thành phố đã sắp xếp 05 Ban Quản lý dự án từ 26 Ban: Giảm 73/108 phòng (67,6%), 177/308 lãnh đạo trưởng phó đơn vị và trưởng phó phòng (57,5%), giảm 143/839 biên chế và giảm được 7/23 trụ sở làm việc (30,4%).
Trong năm 2019, Thành ủy đã chỉ đạo rà soát chức năng, nhiệm vụ; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy và trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong; hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố... Sau sắp xếp, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức Đảng được quy định rõ ràng, khoa học hơn, phù hợp với thực tiễn, tránh chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ; chất lượng, hiệu quả công việc từng bước được nâng lên.
Tích cực chỉ đạo triển khai Đề án số 09-ĐA/TU ngày 23/11/2018 về “Thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)”. Đến nay, Thành phố có 17/30 bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND cấp huyện; 347/584 bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND cấp xã; 20/584 bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã; 27/30 trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện... Chỉ đạo triển khai Đề án số 21-ĐA/TU ngày 16/9/2019 về “Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội” gắn với kiện toàn thôn, tổ dân phố đảm bảo thận trọng, chặt chẽ, công khai, dân chủ, đúng quy trình, quy định của pháp luật; hạn chế sự xáo trộn, coi trọng việc nâng cao hiệu quả hoạt động sau sắp xếp, sáp nhập; không làm ảnh hưởng đến tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và việc tổ chức đại hội đảng các cấp, trước mặt là đại hội các chi bộ thôn, tổ dân phố.
Thành ủy chỉ đạo quyết liệt việc đổi mới, hoàn thiện mô hình tổ chức đảng trong các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đến nay, đã giảm 10 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành ủy và các đoàn thể CT-XH Thành phố; giảm 130 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; giảm 110 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện. Kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đẩy mạnh sang tự chủ đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập; tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, chất lượng dịch vụ, sự hài lòng của nhân dân được nâng lên; thu nhập, đời sống của đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên ngày càng tốt hơn; nổi bật là khối y tế của Thành phố.
Trên cơ sở sâu sát thực tiễn, giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc ngay từ cơ sở, thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU ngày 4/7/2017 và Chỉ thị 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Thành ủy, hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở đã có những giải pháp bài bản, tạo chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, từ đó giúp xử lý thành công nhiều vụ việc nóng, phức tạp, góp phần giữ vững sự bình yên của Thủ đô. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt việc đối thoại trực tiếp với dân, chỉ đạo xử lý kịp thời những vụ việc nổi cộm, bức xúc của Nhân dân mà chính quyền cơ sở chưa giải quyết hiệu quả, để kéo dài, xóa các “điểm n