Hà Nội:

Xử lý nghiêm các bãi xe chặt chém trong dịp Tết