Hội LHPN quận Ba Đình

Đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI

Ngày 29/2, Hội LHPN quận Ba Đình đã tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 và giao ban công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

 

Các đại biểu tham dự hội nghịĐồng chí Đinh Thị Phương Liên - Chủ tịch Hội LHPN Quận Ba Đình phát biểu khai mạc hội nghị (Ảnh: T.T)

Tới dự hội nghị có đồng chí Lê Quỳnh Trang, UV BTV Hội LHPN Hà Nội, Tổng biên tập Báo Phụ nữ Thủ đô, các đồng chí UV BCH, BTV Hội LHPN Quận Ba Đình, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN các phường trên địa bàn. Đồng chí Đinh Thị Phương Liên- Chủ tịch Hội LHPN quận Ba Đình chủ trì hội nghị.

Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI dự kiến sẽ là đại hội điểm của TP, được tiến hành vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thiết thực kỷ niệm 90 ngày thành lập Đảng, 90 năm thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội, gắn với 60 năm xây dựng và phát triển của quận Ba Đình- một quận đầu não trung tâm của TP. Chính vì vậy, việc lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các đoàn thể chính trị xã hội, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân vào báo cáo chính trị trình Đại hội được xem là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trí tuệ, đổi mới, 

Khai mạc tại hội nghị, đồng chí Đinh Thị Phương Liên- Chủ tịch Hội LHPN quận Ba Đình cho biết: Tiếp sau hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo lần 4 Báo cáo chính trị trình đại hội của Mặt trận Tổ quốc và Đoàn Thanh niên CSHCM quận Ba Đình, hội nghị lấy ý kiến của các tầng lớp phụ nữ quận ngày hôm nay sẽ được tập hợp bằng văn bản gửi lên BCH Đảng bộ quận. Đồng chí yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Hội LHPN Quận, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở tập trung trí tuệ, đóng góp các ý kiến vừa mang tính khái quát, vừa tiêu biểu thể hiện ý thức trách nhiệm cao trước đại hội.

Các ý kiến cần tập trung với nội dung toàn báo cáo, về xác định chủ đề của Đại hội, bố cục; về nội dung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội XXV, nhiệm kỳ 2015-2020; kết quả thực hiện 2 khâu đột phá, những kết quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội phát huy quyền làm chủ của nhân dân; Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố; Những tồn tại hạn chế, bài học kinh nghiệm; Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025; Một số chỉ tiêu chính đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Đồng chí Trần Thị Phượng - Chủ tịch Hội LHPN phường Kim MãĐồng chí Trần Thị Phượng - Chủ tịch Hội LHPN phường Kim Mã (Ảnh: T.T)

Tại hội nghị, đa số các đại biểu đều thể hiện sự đồng tình nhất trí cao với chủ đề của Đại hội, đó là “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Phát huy truyền thống lịch sử, anh hùng, sức mạnh đoàn kết toàn dân; xã hội đồng thuận, đổi mới, kỷ cương, trí tuệ, xây dựng quận Ba Đình phát triển bền vững, giàu đẹp, văn minh, hiện đại”. Chủ đề đã thể hiện rõ 3 mục tiêu lớn đó là xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị; củng cố và xây dựng sự đoàn kết trong Đảng và đồng thuận trong nhân dân; đổi mới nội dung hoạt động, phát huy trí tuệ và xây dựng cương lĩnh trong Đảng để lãnh đạo nhiệm vụ xây dựng và phát triển quận Ba Đình phát triển bền vững

Đồng chí Nguyễn Kim Lan- Chủ tịch Hội LHPN phường Trúc BạchĐồng chí Nguyễn Kim Lan- Chủ tịch Hội LHPN phường Trúc Bạch (Ảnh: T.T)

Đồng chí Nguyễn Kim Lan- Chủ tịch Hội LHPN phường Trúc Bạch đã đóng góp ý kiến vào giải pháp nhiệm vụ trọng tâm của quận nhiệm kỳ 2020-2025 về nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo bên cạnh 3 giải pháp được đưa ra trong báo cáo chính trị thì cần bổ sung thêm công tác giáo dục đào tạo nên chú trọng nhắc nhiều đến việc quản lý Nhà nước đối với các cơ sở ngoài công lập…

Đồng chí Nguyễn Thị Lan Phương- Chủ tịch Hội LHPN phường Ngọc KhánhĐồng chí Nguyễn Thị Lan Phương- Chủ tịch Hội LHPN phường Ngọc Khánh (Ảnh: T.T)

Đồng chí Nguyễn Thị Lan Phương - Chủ tịch Hội LHPN phường Ngọc Khánh cho rằng: Với số lượng 35 trang Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI đã thể hiện khái quát cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện nghị quyết Đại hội XXV, rút ra được bài học kinh nghiệm, nhận định và tiên lượng về thuận lợi, khó khăn cho 5 năm tới để xây dựng mục tiêu tổng quát và giải pháp thực hiện là vừa phải.

Đồng chí Trần Thị Phượng- Chủ tịch Hội LHPN phường Kim Mã đóng góp ý kiến về đánh giá các mặt còn tồn tại của nhiệm kỳ trước như vấn đề giải phóng mặt bằng các dự án còn chậm, trên địa bàn nan giải nhất là dự án Liễu giai- Núi Trúc chưa hoàn thành; một số dự án nhà tái định cư triển khai còn chậm và chưa rốt ráo. Dự báo tình hình 5 năm tới, nhiệm vụ chủ yếu và các khâu đột phá bám sát với thực tế quận và nếu hàng năm quận ủy lãnh đạo bám sát tình hình, giao nhiệm vụ cho các ban, ngành thực hiện đúng như báo cáo đã nêu thì sẽ đạt kết quả tốt. Đồng chí góp ý về chỉ tiêu trong lĩnh vực y tế còn cao, để đảm bảo chuẩn về sự hài lòng thì cần đầu tư trang thiết bị cho trạm y tế phường hơn nữa, đội ngũ cán bộ về công tác tại trạm y tế cần có chuyên môn sâu để đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân...

Đồng chí Nguyễn Thanh Hiếu- Giám đốc Trung tâm dân số quận Ba ĐìnhĐồng chí Nguyễn Thanh Hiếu-  Phó Giám đốc Trung tâm dân số quận Ba Đình (Ảnh: T.T)

Đồng chí Nguyễn Thanh Hiếu- Phó Giám đốc trung tâm dân số quận Ba Đình đóng góp về  một số chỉ tiêu đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 nhấn mạnh đến tỷ suất sinh thô duy trì dưới 12 khó thực hiện có thể xem xét để tỷ suất sinh thô duy trì ở mức 15 phần nghìn để đảm bảo cơ cấu dân số trên địa bàn quận.

Đồng chí Trương Thị Diễm Phương- Chủ tịch Hội LHPN phường Điện BiênĐồng chí Trương Thị Diễm Phương- Chủ tịch Hội LHPN phường Điện Biên (Ảnh: T.T)

Đồng chí Trương Thị Diễm Phương - Chủ tịch Hội LHPN phường Điện Biên đóng góp ý về khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới là về công tác tổ chức cán bộ, xây dựng bộ máy chính quyền đo thị và tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đề nghị bổ sung thêm nội dung về đẩy mạnh cải cách hành chính bằng việc tăng cường các hình thức họp trực tuyến; có biện pháp quản lý nghiêm người tham gia học tập, hội họp theo hình thức trực tuyến.

Đồng chí Ngô Kim Thư- Chủ tịch Hội LHPN phường Quán ThanhĐồng chí Ngô Kim Thư- Chủ tịch Hội LHPN phường Quán Thanh (Ảnh: T.T)

Đồng chí Ngô Kim Thư- Chủ tịch Hội LHPN phường Quán Thánh góp ý về bố cục, phương châm và nội dung mà dự thảo báo cáo đã đánh giá trên tất cả các lĩnh vực như: Chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị… đã nêu được những khó khăn, thuận lợi của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua. Tuy nhiên cầu nêu bật rõ hơn vai trò của các cấp hội phụ nữ trong Báo cáo chính trị như công tác dân vận trong GPMB, hay xây dựng Thủ đô sáng, xanh, sạch, đẹp, đóng góp cho các hoạt động từ thiện xã hội, đền ơn, đáp nghĩa, vận động nhân dân tuân thủ chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước...    

Ý kiến các đại biểu cũng tập trung phân tích và đóng góp về một số chỉ tiêu nhiệm vụ trong giai đoạn 2020-2025, đề nghị bổ sung, làm rõ những kết quả đạt được trên một số lĩnh vực cụ thể, đề xuất làm thành biểu thống kê các chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2020-2025, so sánh với số liệu thực hiện giai đoạn trước để dễ theo dõi, cập nhật...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Thị Phương Liên - Chủ tịch Hội LHPN quận Ba Đình nhấn mạnh, những ý kiến đóng góp của các đồng chí tại hội nghị sẽ là những góp ý quý báu, rất cần thiết giúp cho Ban Thường vụ Hội LHPN quận; Tiểu ban văn kiện Đại hội hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Các ý kiến phát biểu tại hội nghị cũng như ý kiến trực tiếp bằng văn bản sẽ được Ban Thường vụ Hội LHPN quận tập hợp gửi về Tiểu ban văn kiện Đại hội tiếp thu, từ đó tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, làm sâu sắc thêm một số nội dung để Báo cáo chính trị trình Đại hội thể hiện tầm nhìn, định hướng xuyên suốt của toàn Đảng bộ và có tính khả thi cao, đáp ứng yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ quận trong tình hình mới.

Đại hội điểm Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 4 năm 2020.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã báo cáo về tình hình công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 trên đại bàn thời gian qua đảm bảo theo đúng chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên, đồng thời Hội PN quận cũng đã triển khai một số hoạt động Hội trong tháng 3 về kế  hoạch tuyên truyền vận động thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm; kế hoạch tuyên truyền , vận động thực hiện trật tự, an toàn giao thông, văn minh đô thị; thực hiện một số nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Đặc biệt, các cơ sở Hội tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 năm phong trào “Ba đảm đang”, 110 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và hưởng ứng sự kiện “Tuần lễ áo dài” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động…

Hồng Quân - Thanh Thanh

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.
Bạn đang đọc bài viết Đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI tại chuyên mục Công tác hội của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư [email protected]

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô