Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố Hà Nội

Bình đẳng giới vì sự tiến bộ phụ nữ

Ngày 7/3, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2020; Gặp mặt nữ cán bộ chủ chốt thành phố Hà Nội.

công tác cán bộ nữ luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền từ Thành phố đến cơ sở đặc biệt quan tâmThời gian qua, công tác cán bộ nữ luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở đặc biệt quan tâm. (Ảnh: Thanh Thanh)

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Ngô Văn Quý- Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố Hà Nội; Hoàng Thành Thái- Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố Hà Nội; Lê Kim Anh- Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội cùng các nữ cán bộ chủ chốt thành phố Hà Nội, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội.

đồng chí: Ngô Văn Quý- Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố Hà NộiĐồng chí Ngô Văn Quý- Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố Hà Nội  phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Thanh Thanh)

Chủ động lồng ghép các hoạt động tuyên truyền Bình đẳng giới

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Hoàng Thành Thái- Phó Giám đốc Sở Lao động- Thương bình và Xã hội Hà Nội cho biết:  Năm 2019, Thành phố cũng đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, chương trình liên quan đến công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới tạo điều kiện để phụ nữ Thủ đô tiến bộ và phát triển như: Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 30/12/2011 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong công tác quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ; Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 10/5/2018 của Thành ủy Hà Nội “Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ của thành phố Hà Nội trong tình hình mới”; Quyết định số 1901/QĐ-UBND  ngày 18/4/2018 của UBND Thành phố về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025” góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về phát triển doanh nghiệp và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới ...

Trong đó, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức 12 lớp tập huấn kiến thức về giới, bình đẳng giới cho 1.200 lượt cộng tác viên, tình nguyện viên tham dự; 6 lớp tập huấn kiến thức quản lý nhà nước về bình đẳng giới cho gần 780 người tham dự là thành viên ban vì sự tiến bộ cấp xã, cán bộ lao động thương binh xã hội và cộng tác viên, tình nguyện viên... Phối hợp với Báo Phụ nữ Thủ đô xây dựng  12 chuyên đề tuyên truyền về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới nhằm cung cấp cho cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân kiến thức về giới, bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Hội LHPN Hà Nội tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ và người dân tại các quận, huyện, thị xã và đơn vị trực thuộc; Chỉ đạo các cấp Hội tăng cường tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị tư tưởng với nhiều hình thức phong phú, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ tham gia; phát hơn  350 cuốn sách, 26 nghìn tài liệu, tờ rơi tuyên truyền về pháp luật; Duy trì tốt hoạt động của các mô hình tuyên truyền pháp luật tại cộng đồng;

Sở Y tế Thành phố đã tổ chức tập huấn Chỉ thị, Nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước, nội quy, quy định của ngành; nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về bình đẳng giới, mất cân bằng giới tính khi sinh cho cán bộ dân số, các ban ngành đoàn thể, cộng tác viên dân số ...

Liên đoàn Lao động Thành phố, Hội Người mù, Sở Công thương, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công An Thành phố và các Sở, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã đã chủ động lồng ghép các hoạt động tuyên truyền Luật Bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình, chính sách pháp luật về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trong các hội nghị, tập huấn, sinh hoạt tập thể, nói chuyện chuyên đề, ... tới cán bộ, người lao động  của ngành, địa phương, đơn vị

Thực hiện  Bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động việc làm và giảm nghèo,toàn Thành phố giải quyết việc làm cho 192.000/154.00 lao động, đạt 124,6%  kế hoạch năm; Các cấp Hội phụ nữ Hà Nội tổ chức thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả đã đăng ký và giúp đỡ 2.390/1227 hộ thoát nghèo, 1664 hộ ra khỏi diện cận nghèo, 976 hộ khó khăn nâng cao mức sống bằng các hoạt động: Duy trì các hoạt động hỗ trợ  ngày công, vốn, cây, con giống, lương thực, thức ăn gia súc, phân bón…trị giá trên 2 tỷ 900 triệu đồng…

Bên cạnh đó, công tác cán bộ nữ luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền từ Thành phố đến cơ sở đặc biệt quan tâm. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia BCH Đảng bộ Thành phố là 12,16%; BCH Đảng bộ quận, huyện, thị xã 16,7%; BCH Đảng bộ xã, phường, thị trấn 21,7%. Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 của Thành phố là 30%; tỷ lệ nữ đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021: cấp Thành phố 23,8%; cấp quận, huyện, thị xã 30%; cấp xã, phường, thị trấn 28,5%.

Hiện, Hà Nội  có 4 nữ lãnh đạo trong Ban thường vụ Thành uỷ (25%), trong đó có 2 Phó Bí thư Thành ủy là nữ; 9 đồng chí là trưởng, phó các ban Đảng, HĐND TP; 33 đồng chí là bí thư, phó bí thư, Phó chủ tịch HĐND và UBND quận, huyện, thị; 35nữ giám đốc, phó giám đốc Sở, ngành, chủ tịch, phó chủ tịch các đoàn thể.

Hoàng Thành Thái- Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố Hà NộiĐồng chí Hoàng Thành Thái- Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố Hà Nội  phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Thanh Thanh)

Tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ

Đồng chí Hoàng Thành Thái cũng đã triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Thành phố đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ bằng nhiều hình thức; Tiếp tục triển khai thực hiện phấn đấu đạt các chỉ tiêu trong Chiến lược và Chương trình quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016-2020 và triển khai thực hiện đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả  Mô hình địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh tại cộng đồng, mô hình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới…

Phát biểu tại chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Ngô Văn Quý- Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã biểu dương những kết quả của đội ngũ cán bộ nữ của Thành phố, trên từng vị trí lãnh đạo, quản lý đã không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, năng lực điều hành; vận dụng và tổ chức thực hiện nghiêm túc, sáng tạo các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thuộc lĩnh vực mình phụ trách, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Sở, ngành, địa phương, đơn vị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao - là đại diện tiêu biểu cho hình ảnh của người phụ nữ Hà Nội trí tuệ, bản lĩnh, sáng tạo và thanh lịch.

Bên cạnh những thuận lợi và kết quả đạt được, công tác cán bộ nữ vẫn còn gặp những khó khăn nhất định như: Tỉ lệ cán bộ nữ chưa đồng đều giữa các cấp, các lĩnh vực và chưa tương xứng với sự phát triển của lực lượng lao động nữThủ đô. Ở một số ngành, lĩnh vực, đơn vị, địa phương chưa quan tâm quy hoạch dài hạn để đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nữ, nhất là cán bộ  nữ chủ chốt.  Mặt khác một bộ phận phụ nữ còn tự ti, an phận, chưa chủ động vượt khó vươn lên…

Trong thời gian tới, đồng chí Ngô Văn Quý  đề nghị Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Hà Nội cũng như các quận, huyện triển khai tích cực hơn nữa Kế hoạch hoạt động bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ TP năm 2020, nhất là với đặc thù năm nay diễn ra Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025,  cần tích cực làm tốt vai trò tham mưu đề xuất về công tác cán bộ nữ, đảm bảo tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 155-KH/TU của Thành ủy; chuẩn bị cho Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về giới, bình đẳng giới, chính sách pháp luật liên quan đến phụ nữ để các cấp, các ngành và mọi người dân nhận thức đúng đắn, sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, khả năng to lớn của phụ nữ trong xã hội; Chủ động  kiểm tra, đánh giá công tác cán bộ nữ ở các ngành, địa phương, đơn vị.Nghiên cứu đề xuất, tham mưu cơ chế đặc thù tổ chức các hoạt động thiết thực nâng cao năng lực cho cán bộ nữ tham gia cấp ủy…

Đồng chí Lê Kim Anh- Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội  phát biểu tại hội nghịĐồng chí Lê Kim Anh- Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Thanh Thanh)

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Lê Kim Anh- Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội cảm ơn những tình cảm và sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo UBND TP Hà Nội trong thời gian qua đối với công tác phụ nữ và Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ TP Hà Nội. Đặc biệt, việc phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý ở các ngành, các cấp không chỉ nói lên sự bình đẳng nam nữ trong đời sống xã hội, mà còn là sự đảm bảo để đưa các vấn đề của phụ nữ, trẻ em và gia đình vào trong chính sách, luật pháp, góp phần cho sự phát triển bền vững của xã hội. Mỗi cán bộ nữ không chỉ hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ chuyên môn được giao mà còn cần chú ý phát hiện những vấn đề liên quan đến phụ nữ nói chung và công tác cán bộ nữ nói riêng, mạnh dạn đề nghị các cơ quan có thẩm quyền kịp thời giải quyết. Trong thời gian sắp tới, đội ngũ cán bộ nữ của Thủ đô sẽ tự tin hơn, chủ động và tích cực hơn, không ngừng hoàn thiện về trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh, trí tuệ,nỗ lực khẳng định mình trên các vị trí công tác khác nhau để tiếp tục góp phần làm thay đổi nhận thức của toàn xã hội về năng lực, vị thế, vai trò và những đóng góp của phụ nữ đối với xã hội.

Toàn cảnh hội nghịToàn cảnh hội nghị (Ảnh: Thanh Thanh)

Tại hội nghị, đồng chí Ngô Văn Quý- Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố Hà Nội; đồng chí Hoàng Thành Thái - Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội, Phó trưởng ban Thường trực Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố Hà Nội  cùng các đồng chí đại diện Ban Vì sự tiến phố phụ nữ thành phố đã tặng hoa chúc mừng các nữ cán bộ chủ chốt TP Hà Nội.

Dưới đây là một số hình ảnh tại hội nghị:

Các đại biểu nữ cán bộ chủ chốt thành phố Hà Nội nhận hoa và quà của các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Vì sự tiến bộ bộ phụ nữ TP tặng. Đồng thời các đại biểu chụp ảnh lưu niệm nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

  Thanh Thanh

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.
Bạn đang đọc bài viết Bình đẳng giới vì sự tiến bộ phụ nữ tại chuyên mục Tiêu Điểm của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư [email protected]

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô