Các ĐBQH sát cánh cùng cả nước phòng chống dịch COVID-19