Hà Nội ban hành Chỉ thị về các giải pháp cấp bách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Ngày 7/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Chỉ thị 06 tập trung thực hiện quyết liệt một số giải pháp trong đầu tư xây dựng để nâng cao hiệu quả đầu tư công, hỗ trợ doanh nghiệp, nhân dân, ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội tại Hà Nội do tác động của dịch Covid -19.

Các cơ quan, đơn vị ở Hà Nội tiếp tục cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệpCác cơ quan, đơn vị ở Hà Nội tiếp tục cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp (Ảnh: ảnh minh hoạ)

Chỉ thị 06 nêu rõ: Đại dịch Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp trên thế giới và ở Việt Nam. Hậu quả của dịch bệnh để lại hết sức nặng nề, trong đó có TP Hà Nội, tập trung ở các lĩnh vực: giáo dục, đào tạo, văn hóa, y tế, du lịch và xuất nhập khẩu. Dự báo trong thời gian tới nhiều doanh nghiệp phá sản, ngừng hoạt động; thu nhập của người lao động giảm, tình trạng thất nghiệp tăng so với năm 2019. 

Trước thực trạng trên, quán triệt chỉ đạo “Chống dịch như chống giặc”, nhằm hạn chế những tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 đối với kinh tế - xã hội Thủ đô, Chủ tịch UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, UBND các phường, xã, thị trấn từ nay đến ngày 31/12/2020 phải tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp (coi đây là giải pháp đặc biệt khi chống dịch) trong quản lý đầu tư, xây dựng để nâng cao hiệu quả đầu tư công, hỗ trợ các doanh nghiệp và nhân dân, nhằm ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống nhân dân, an sinh xã hội.

 Không tự tạo ra bất cứ rào cản nào nhằm ổn định và phát triển sản xuất

Chỉ thị yêu cầu, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải xây dựng Chương trình hành động cụ thể để cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, ban hành trước ngày 20/4/2020; trong đó, đáng chú ý phải loại bỏ và cam kết không tự tạo ra bất cứ rào cản nào ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, an sinh xã hội. Hạn chế các cuộc họp liên ngành để giải quyết công việc; các đơn vị phải thực hiện đầy đủ theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao, không đùn đẩy trách nhiệm. Các nội dung có tính tổng hợp, mang tính liên ngành thì ưu tiên áp dụng hình thức trao đổi trực tuyến giữa lãnh đạo các đơn vị; trường hợp cần thiết mới lấy ý kiến bằng văn bản hoặc tổ chức họp để giải quyết.

Đối với các đề án, dự án do các nhà đầu tư đề xuất liên quan đến phòng chống dịch Covid - 19, các dự án có ý nghĩa lớn trong ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội thì cơ quan, đơn vị chủ trì phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo giải quyết sớm trên tinh thần tinh giản, giải quyết đồng thời các thủ tục. Các đơn vị rà soát, phân loại các hồ sơ hành chính đã thụ lý liên quan đến quản lý đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng và thu nghĩa vụ tài chính về đất đai để giải quyết ngay thủ tục; các trường hợp khác phải thực hiện theo thủ tục hành chính (cải cách) đã được xác định trong Chương trình hành động được ban hành; các trường hợp có vướng mắc phải chủ động tháo gỡ giải quyết hoặc tham mưu giải quyết nếu vượt thẩm quyền.

Thanh tra TP và Thanh tra chuyên ngành thuộc các đơn vị rà soát lại kế hoạch thanh tra năm 2020, đề xuất tạm dừng việc thanh tra theo kế hoạch các dự án để tạo điều kiện cho các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, các chủ đầu tư ổn định sản xuất, kinh doanh, phòng chống dịch bệnh; chỉ thực hiện việc thanh tra các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, các vụ việc phức tạp. 

 Tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư công

Chỉ thị cũng yêu cầu các đơn vị tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư công, rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, thực hiện tốt công tác giải ngân vốn xây dựng cơ bản, hoàn thành dự án, đưa vào khai thác, sử dụng, phát huy hiệu quả

Cụ thể, UBND TP giao Sở Tài chính chủ trì rà soát, dự báo các phương án về nguồn thu, xây dựng các kịch bản điều hành ngân sách năm 2020 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 trên nguyên tắc rà soát, cắt giảm các khoản chi thường xuyên chưa cần thiết, huy động các nguồn: kết dư ngân sách, cổ phần hóa, cải cách tiền lương, Quỹ dự trữ tài chính, phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô… để ưu tiên cho các nhiệm vụ chi thường xuyên cấp bách, cấp thiết, đặc biệt là đảm bảo nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đồng thời đảm bảo nguồn cho chi đầu tư phát triển phục vụ mục tiêu tăng trưởng. Trường hợp sau khi huy động các nguồn vẫn chưa đủ bù đắp hụt thu ngân sách sẽ thực hiện cắt giảm chi đầu tư phát triển.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp toàn bộ các dự án đầu tư công từ ngân sách TP  đang triển khai, phân tích, đánh giá, xác định các dự án cần bắt đầu triển khai sớm để có tác động tích cực, hiệu quả đến ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, đề xuất triển khai ngay trong Quý II năm 2020 theo nguyên tắc tập trung tài lực, vật lực và áp dụng các giải pháp quyết liệt để thực hiện nhanh chóng, dứt điểm; các dự án đã được phê duyệt nhưng chậm phát huy hiệu quả, chưa thực sự cần thiết, khó khăn trong việc cân đối bố trí vốn thì đề xuất dừng triển khai hoặc giãn tiến độ, bố trí lại vốn. 

Cùng với đó, rà soát các dự án đầu tư cho y tế đã có chủ trương đầu tư, xem xét nhu cầu đầu tư cấp thiết tiếp theo; rà soát các dự án, đầu tư xây dựng trường học công lập đã phê duyệt, có biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tạm thời chưa đề xuất đầu tư xây dựng các trường công lập mới trong năm 2020 mà tập trung kêu gọi, ưu tiên đầu tư theo hình thức xã hội hóa để tập trung vốn.Đối với lĩnh vực an ninh, quốc phòng, rà soát danh mục các dự án đầu tư xây dựng trụ sở, doanh trại bằng vốn ngân sách TP, tập trung đẩy nhanh các dự án quan trọng, tối cần thiết, các dự án phục vụ phòng chống dịch; các dự án chưa thực sự quan trọng, cần thiết, các đơn vị có thể khắc phục được trong thời gian trước mắt thì dừng, giãn tiến độ thực hiện để bố trí vốn cho nhu cầu khác. Các nội dung trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND TP trước ngày 20/4/2020.

Cũng trước ngày 20/4, Sở Y tế chủ trì rà soát, đề xuất việc đầu tư trang, thiết bị y tế cho phòng, chống dịch Covid – 19; đánh giá hoạt động của các bệnh viện công hoạt động theo mô hình tự chủ tài chính, tham mưu mô hình hoạt động, chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho các cơ sở y tế nêu trên và các cơ sở y tế tư nhân tham gia hoạt động phòng, chống dịch, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Các quận, huyện chủ động nghiên cứu xác định dự án phục vụ an sinh xã hội để triển khai thực hiện ngay trên địa bàn…

Tạo điều kiện cao nhất hỗ trợ các dự án đầu tư FDI và ngoài ngân sách

Về nội dung  này, Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát toàn bộ các dự án đầu tư FDI, dự án đầu tư ngoài ngân sách đã tiếp nhận hồ sơ nhưng chưa giải quyết xong, còn tồn đọng, kiểm tra và có phương án giải quyết dứt điểm, hoàn thiện hồ sơ, báo cáo UBND TP trước ngày 30/4/2020; các trường hợp khó khăn, vướng mắc tham mưu UBND TP đề xuất cấp thẩm quyền giải quyết.

Các cơ quan, đơn vị lập đề xuất dự án, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định, báo cáo UBND TP xem xét, phê duyệt đề xuất dự án, danh mục dự án để công bố lựa chọn nhà đầu tư theo quy định đối với các dự án đầu tư theo hình thức FDI, các dự án đầu tư theo hình thức xã hội hóa trong các lĩnh vực: y tế, giáo dục, đào tạo, văn hóa, thể thao, môi trường, nông nghiệp, công nghiệp, thương mại và các lĩnh vực khuyến khích đầu tư khác theo quy định của pháp luật nhằm ổn định, phát triển sản xuất – kinh doanh, an sinh xã hội (ưu tiên dành quỹ đất, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tư nhân thực hiện đầu tư các lĩnh vực nêu trên để Nhà nước tập trung vốn ngân sách đầu tư cho các lĩnh vực quan trọng thiết yếu khác); tạo điều kiện tối đa về thời gian, con người, thủ tục để giải quyết hồ sơ các dự án này.

Tạo điều kiện tối đa giải quyết hồ sơ các dự án đầu tư FDI, dự án ngoài ngân sáchTạo điều kiện tối đa giải quyết hồ sơ các dự án đầu tư FDI, dự án ngoài ngân sách.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc rà soát, khẳng định sự phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt đối với các dự án kêu gọi đầu tư nêu trên; rà soát các địa điểm đất khác, phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt, thông tin cho Sở Kế hoạch và Đầu tư lập danh mục kêu gọi đầu tư đối với các loại hình dự án nêu trên, báo cáo UBND TP trước ngày 30/4/2020; rà soát, thống kê toàn bộ các đồ án quy hoạch đã được giao nghiên cứu, đề xuất hoặc thẩm định (bao gồm các dự án sử dụng ngân sách và dự án ngoài ngân sách); khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục (xong trước ngày 31/5/2020) để trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện lập và trình phê duyệt đề xuất dự án, danh mục dự án lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án sử dụng đất nêu trên…

 Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện, thị xã công khai quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016- 2020, danh mục các dự án thu hồi, chuyển đổi, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020 được HĐND TP thông qua, Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2020; các dự án đấu giá quyền sử dụng đất; các quỹ đất 20% để phát triển nhà ở xã hội; hướng dẫn, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tham gia nghiên cứu, đề xuất dự án.

Sở Công thương chủ trì đẩy nhanh tiến độ thành lập, đầu tư hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp; đầu tư xây dựng chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, logicstic … trên địa bàn TP theo quy hoạch; rà soát, đề xuất các biện pháp hỗ trợ để dự án đầu tư phát triển hệ thống điện đang triển khai, chuẩn bị triển khai và dự án đầu tư mới được triển khai, đảm bảo nguồn cung cấp điện ổn định, liên tục cho phát triển kinh tế và ổn định xã hội.

Thực hiện tốt quản lý nhà đất

UBND TP yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát, tổng hợp toàn bộ các hồ sơ xin giao đất, xin thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, các thủ tục hồ sơ về quản lý môi trường mà chủ đầu tư đã nộp nhưng chưa giải quyết xong; làm rõ tồn tại, thực hiện việc bổ sung, hoàn thiện kịp thời, hoàn thiện hồ sơ xong trước ngày 30/4/2020, trình UBND TP quyết định.

Các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện tối đa về thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; hồ sơ đăng ký biến động về quyền sử dụng nhà đất; tạo điều kiện cho nhà đầu tư thực hiện quyền sử dụng nhà đất và thực hiện nghĩa vụ thuế, nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định. Chính quyền địa phương các cấp rà soát, giải quyết, sớm đưa các khu đất đủ điều kiện ra tổ chức đấu giá; giải quyết ngay hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở; hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư nông thôn, đất vườn liền kề của các hộ gia đình, cá nhân sang đất ở. Đây là một trong các biện pháp đảm bảo an sinh xã hội, góp phần thu ngân sách địa phương.

Đối với các hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất của các doanh nghiệp, yêu cầu các đơn vị phải triển khai ngay các thủ tục thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để chủ đầu tư thực hiện nộp ngân sách theo quy định. Những hồ sơ có khó khăn, vướng mắc, tập hợp báo cáo lãnh đạo UBND TP chỉ đạo giải quyết; các dự án giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao thì giải quyết ngay chính sách miễn, giảm tiền thuê đất cho nhà đầu tư theo quy định khi bàn giao đất. Nghiêm cấm lợi dụng việc chỉnh lý, bổ sung hồ sơ… để dây dưa, kéo dài thời gian phải thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng các địa phương và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát các dự án đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), dự án đang thực hiện thủ tục thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, để thực hiện các nội dung: Các dự án góp phần ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội tập trung hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư thực hiện, thi công xây dựng. Trường hợp Nhà nước thu hồi đất: hướng dẫn, tạo điều kiện cho nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục pháp lý, đẩy nhanh tiến độ GPMB, nhà đầu tư có thể nhận bàn giao đất từng phần theo kết quả GPMB, triển khai đầu tư xây dựng; chủ động đề xuất phương án giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm…

Trước ngày 20/4, Sở Xây dựng chủ trì thực hiện và báo cáo UBND TP việc rà soát công tác bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê, tạo điều kiện tối đa giải quyết hồ sơ mua nhà của các hộ gia đình, đẩy nhanh tiến độ thực hiện; rà soát các trường hợp khó khăn, vướng mắc để giải quyết dứt điểm; rà soát các trường hợp đã được UBND TP chấp thuận, phê duyệt chủ trương bán cơ sở nhà đất chuyên dùng thuộc sở hữu Nhà nước nhưng còn vướng mắc; Tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các dự án xây dựng nhà ở công nhân, nhà ở xã hội; Tham mưu đề xuất đầu tư một số dự án nhà ở công nhân tại một số khu, cụm công nghiệp với giá bán, cho thuê ưu đãi, diện tích phù hợp.

Hà Nội nghiên cứu ban hành các biện pháp đầu tư, chính sách hỗ trợ đối với các cơ sở giáo dục và người lao độngHà Nội nghiên cứu ban hành các biện pháp đầu tư, chính sách hỗ trợ đối với các cơ sở giáo dục và người lao động

 Hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Cục Thuế TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với các sở liên quan thực hiện ngay việc miễn, giảm (theo quy định của pháp luật) tiền thuê đất, tiền thuê nhà chuyên dùng thuộc sở hữu Nhà nước đối với các cơ sở giáo dục, đào tạo, các trường mầm non, các cơ sở văn hóa, thể thao, y tế ngoài công lập, các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải ngừng hoạt động do ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19 trong năm 2020;

Trước ngày 20/4, Sở Tài chính chủ trì, báo cáo UBND TP biện pháp giảm giá thuê đất, giá thuê nhà chuyên dùng thuộc sở hữu Nhà nước trong năm 2020 đối với các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng do đại dịch Covid – 19; giá thuê nhà ở năm 2020 đối với các hộ gia đình, cá nhân (gồm nhà ở cũ, nhà ở xã hội, nhà ở công nhân); giảm một số loại phí thu tại các sở, ngành liên quan đến quá trình giải quyết thủ tục hồ sơ về quản lý đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng trong giai đoạn từ nay đến ngày 31/12/2020; biện pháp hỗ trợ đối với các cơ sở khách sạn, cơ sở lưu trú tham gia công tác cách ly; các cơ sở y tế tư nhân tham gia việc phòng, chống dịch, chữa bệnh do Covid – 19 theo yêu cầu của UBND TP; các cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế để tăng công suất, giảm giá thành và giá bán; biện pháp hỗ trợ cho người lao động bị thất nghiệp do ảnh hưởng của dịch Covid – 19; biện pháp đầu tư, chính sách hỗ trợ đối với các cơ sở giáo dục (trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục) và người lao động giải quyết khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh; báo cáo đánh giá hoạt động của các cơ sở giáo dục công lập đã thực hiện tự chủ chi thường xuyên để tham mưu, đề xuất cơ chế hỗ trợ từ nguồn kinh phí ngân sách; các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh và thầy cô giáo khi các các cơ sở giáo dục hoạt động trở lại.

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì, báo cáo UBND TP trước ngày 20/4 việc rà soát các dự án phát triển sản xuất nông nghiệp, các dự án chế biến sản phẩm nông nghiệp đang triển khai, chuẩn bị triển khai, dự án nhà đầu tư mới đề xuất (cả dự án trong và ngoài ngân sách); tiếp tục kêu gọi các dự án mới, đề xuất các biện pháp hỗ trợ thuận lợi nhất để dự án được triển khai và đẩy nhanh tiến độ thực hiện; Đề xuất các biện pháp: đảm bảo nguồn cung lương thực, thực phẩm ổn định cho TP đến hết năm 2020, hỗ trợ cho các nhà sản xuất ổn định và giảm giá thành sản xuất, các biện pháp bình ổn giá lương thực, thực phẩm

Sở Xây dựng chủ trì nghiên cứu việc hỗ trợ vay vốn từ quỹ đầu tư; tạo điều kiện, kết nối các tổ chức tín dụng với các chủ đầu tư thực hiện cho các dự án phát triển nhà ở xã hội, dự án cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ nhằm cải thiện chỗ ở cho người dân, đảm bảo an sinh xã hội.

Sở Công Thương đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm thị trường nhập khẩu nguyên vật liệu phục vụ sản xuất ổn định, lâu dài và đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa; Triển khai có hiệu quả công tác hội nhập kinh tế quốc tế đối với hoạt động thương mại tự do song phương, đa phương; xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu hàng hóa, kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường nội địa; đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử; hỗ trợ doanh nghiệp tái sản xuất kinh doanh, giảm chi phí đầu vào, kết nối chuỗi giá trị trong sản xuất, thương mại, tiêu dùng, đảm bảo an sinh xã hội.

Hạnh Lê

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.
Bạn đang đọc bài viết Hà Nội ban hành Chỉ thị về các giải pháp cấp bách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại chuyên mục Tiêu Điểm của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư [email protected]