6 công việc thuộc nhóm lao động tự do bị mất việc làm được hỗ trợ theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ

Ngày 24/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ - TTg quy định việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19. Với những hướng dẫn cụ thể, Quyết định 15 giúp các địa phương, trong đó có TP Hà Nội nhanh chóng triển khai Nghị quyết số 42, hỗ trợ kịp thời các đối tượng chịu ảnh hưởng

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, hoạt động du lịch đình trệ, các lái xe xích lô tại Hà Nội đã nghỉ việcDo ảnh hưởng của dịch bệnh, hoạt động du lịch đình trệ, các lái xe xích lô tại Hà Nội đã nghỉ việc.

Điều kiện hỗ trợ với hộ kinh doanh, người lao động nghỉ việc không hưởng lương

Theo Quyết định, người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc nghỉ việc không hưởng lương được nhận hỗ trợ khi đáp ứng đủ 3 điều kiện: Thời gian tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của HĐLĐ, từ 1 tháng liên tục trở lên tính từ ngày 01/04/2020 đến hết ngày 30/06/2020 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01/04/2020 đến hết ngày 01/06/2020; Đang tham gia BHXH bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện HĐLĐ hoặc nghỉ việc không hưởng lương; Làm việc tại các doanh nghiệp  (DN) không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương (sau khi đã sử dụng hết các quỹ dự phòng tiền lương, nguồn lợi nhuận sau thuế, các nguồn tài chính hợp pháp khác của DN, số đến ngày 31/3/2020) do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19.

Theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ ban hành ngày 10/4/2020, các đối tượng trên được hỗ trợ với mức 1,8 triệu đồng/người/tháng; thời gian hỗ trợ từ ngày 1/4/2020 và không quá 3 tháng.

Với các hộ kinh doanh, để được hỗ trợ cần đáp ứng các điều kiện: Doanh thu do cơ quan thuế thực hiện quản lý thuế với hộ kinh doanh năm 2020 dưới 100 triệu đồng, được xác định thời điểm ngày 15/01/2020; Tạm ngừng kinh doanh từ ngày 1/04/2020 theo Quyết định của Chủ tịch UBND cấp tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Nhóm đối tượng này được hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ/tháng tuỳ theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng không quá 3 tháng. 

Với người lao động bị chấm dứt HĐLĐ, HĐ làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ kinh phí khi có đủ điều kiện: có giao kết HĐLĐ, HĐ làm việc trước ngày 1/4/2020 và đang tham gia BHXH bắt buộc; chấm dứt HĐLĐ, HĐ làm việc trong thời gian từ ngày 1/4 đến hết ngày 15/6/2020 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, không có thu nhập hoặc thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo. Nhóm đối tượng này được hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng tuỳ theo tình hình thực tế của diễn biến dịch; thời gian hỗ trợ từ tháng 4-6/2020. 

Các đối tượng thuộc nhóm lao động tự do được hỗ trợ

Với những người LĐ không có HĐLĐ bị mất việc làm - những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid -19, vốn khó xác định và có số lượng lớn, Quyết định 15 quy định cụ thể các điều kiện hưởng hỗ trợ: Mất việc làm, có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo trong thời gian từ 1/4 - 30/6/2020; Cư trú hợp pháp tại địa phương; Làm việc trong lĩnh vực phi nông nghiệp với một trong những công việc: bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; thu gom rác, phế liệu; bốc vác, vận chuyển hàng hoá; lái xe mô tô 2 bánh chở khách, xe xích lô chở khách; bán lẻ xổ số lưu động; tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khoẻ. 

Căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế, UBND cấp tỉnh quyết định hỗ trợ thêm các đối tượng khác, sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp. 

Hồ sơ hưởng trợ cấp gửi UBND cấp xã sau ngày 15 hàng tháng. Người LĐ có nơi thường trú và tạm trú không ở một tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, nếu đề nghị hưởng hỗ trợ tại nơi thường trú thì phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi tạm trú về việc không đề nghị hưởng các chính sách theo Quyết định này và ngược lại. 

Trong 5 ngày làm việc, UBND cấp xã tổ chức rà soát và lập danh sách người LĐ đủ điều kiện hưởng hỗ trợ với sự tham gia giám sát của đại diện các tổ chức chính trị - xã hội; công khai với cộng đồng dân cư; niêm yết danh sách người LĐ được hưởng hỗ trợ trong 2 ngày rồi gửi UBND cấp huyện để thẩm định trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh. 

Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ, chỉ đạo chi trả hỗ trợ trong 3 ngày. Nếu không được hỗ trợ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Nhóm đối tượng này được hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng tuỳ theo tình hình thực tế của diễn biến dịch; thời gian hỗ trợ từ tháng 4  đến tháng 6 năm 2020.

Người sử dụng LĐ được vay vốn trả lương ngừng việc

Những DN thuộc diện hỗ trợ này phải đáp ứng các điều kiện: có từ 20% hoặc từ 30 người LĐ trở lên đang tham gia BHXH bắt buộc phải ngừng việc từ 1 tháng liên tục trở lên, đã trả trước tối thiểu 50% tiền lương ngừng việc cho người LĐ từ ngày 1/4 đến hết ngày 30/6/2020; Đang gặp khó khăn về tài chính, không cân đối đủ nguồn hoặc đã sử dụng hết quỹ dự phòng tiền lương để trả lương ngừng việc cho người LĐ; Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhanh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31/12/2019.

Về trình tự thủ tục, chậm nhất ngày 5 hàng tháng, chủ sử dụng LĐ có nhu cầu gửi hồ sơ đề nghị đến UBND cấp huyện nơi có trụ sở/chi nhánh, văn phòng đại diện... để thẩm định. Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt khi đủ hồ sơ, gửi chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội và người sử dụng LĐ để thực hiện. Ngân hàng Chính sách xã hội phê duyệt cho vay trong 3 ngày; nếu không cho vay phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do đến người sử dụng LĐ. Việc giải ngân của Ngân hàng Chính sách xã hội được thực hiện đến hết ngày 31/7/2020. 

Ngoài ra, Quyết định 15 quy định việc hỗ trợ người có công với Cách mạng (gồm cả thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, thương binh hưởng chế độ mất sức LĐ), người hưởng bảo trợ xã hội. Hai nhóm đối tượng này được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng; thời gian hỗ trợ từ tháng 4 đến tháng 6, được chi trả 1 lần. Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ 250.000 đồng/khẩu/tháng; thời gian hỗ trợ từ tháng 4 đến tháng 6, được chi trả 1 lần.

Theo Quyết định, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ.

Trước ảnh hưởng của đại dịch Covid -19, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết số 42 hỗ trợ người lao động và DN bị ảnh hưởng có trị giá khoảng 62.000 tỷ đồng. Đây được xem là “gói” hỗ trợ an sinh xã hội chưa từng có tiền lệ, là quyết định có liên quan đến khoảng 20 triệu người dân đang gặp khó khăn. Tại TP Hà Nội – địa phương có số người nhiễm Covid -19 nhiều nhất cả nước, tác động của dịch bệnh rất nặng nề, đông đảo người LĐ, nhất là LĐ tự do đang mong chờ sớm nhận được hỗ trợ trong “gói” hỗ trợ an sinh xã hội của Chính phủ để vượt qua thời kỳ khó khăn trước mắt.

 Đức Hạnh

 

 

 

 

 

 

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.
Bạn đang đọc bài viết 6 công việc thuộc nhóm lao động tự do bị mất việc làm được hỗ trợ theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ tại chuyên mục Tiêu Điểm của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư [email protected]