Dân vận phải chủ động, đi trước, gần dân và hiểu dân hơn nữa

Báo cáo tại buổi làm việc sáng 28/4 với Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ về công tác dân vận trong thời gian qua, Phó Trưởng ban Dân Vận Thành uỷ Phạm Hải Hoa cho biết: Hoạt động của Ban Dân vận Thành uỷ từ năm 2019 và quý I/2020 đến nay đã đạt được nhiều kết quả tích cực đóng góp hiệu quả cho công cuộc phát triển của Thủ đô.

Bí Thư Thành uỷ Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.Bí Thư Thành uỷ Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Công)

Cụ thể từ năm 2019 và quý I/2020 đến nay, Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội đã tập trung tham mưu cho Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, tạo chuyển biến về nhận thức, nội dung và phương thức tiến hành công tác dân vận.

Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được chỉ đạo quyết liệt. Công tác dân vận của các lực lượng vũ trang Thủ đô được tăng cường. Công tác dân vận chính quyền đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và việc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân được duy trì tốt.

Công tác tôn giáo, dân tộc được chú trọng và thực hiện hiệu quả; đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số của Thành phố được cải thiện rõ rệt. Cụ thể, trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện có 07 tôn giáo: Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao Đài, Hồi giáo, Nam Tông Minh Sư Đạo, BaHa’I với 809.280 chức sắc, tín đồ, chiếm hơn 10% dân số toàn Thành phố.

Trong những năm qua, tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn Thành phố về cơ bản diễn ra theo hướng ổn định, tuân thủ pháp luật. Các tôn giáo gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, chức sắc, tín đồ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện tốt bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng, các hoạt động từ thiện, nhân đạo… đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của Thủ đô.

Thời gian qua, công tác phối hợp nắm tình hình nhân dân, tình hình tôn giáo, dân tộc trên địa bàn Thành phố luôn được tăng cường, nhất là dịp trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu lần thứ XVII của Đảng bộ Thành phố, Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19; Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Việc phối hợp công tác giữa Khối dân vận Thành phố với các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị ngày càng chặt chẽ, hiệu quả.

Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội được củng cố, kiện toàn; hoạt động ngày càng nề nếp và đi vào chiều sâu. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ Thành phố đến cơ sở quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Thành phố.

Tuy nhiên, đồng chí Phạm Hải Hoa cũng cho biết, công tác dân vận trên thực tế vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, chẳng hạn: Công tác dân vận của hệ thống chính trị có nơi còn chưa đồng bộ, sự phối hợp thực hiện chưa thường xuyên, chặt chẽ, chưa phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính thực hiện công tác dân vận; Việc xử lý các vấn đề phức tạp, phát sinh trong nhân dân có lúc, có nơi còn lúng túng về thẩm quyền, trách nhiệm cụ thể.

Bên cạnh đó, việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân có nơi, có lúc còn chưa kịp thời, dứt điểm, để vụ việc kéo dài; việc theo dõi, đôn đốc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân hiệu quả chưa cao.
Việc thực hiện Quy chế dân chủ trong các loại hình doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng, công đoàn còn hạn chế.

Công tác rà soát, kiểm tra đối với các hội thuộc lĩnh vực QLNN của các sở,ban, ngành, của UBND quận, huyện, thị xã chưa được tiến hành thường xuyên, liên tục, nên việc nắm bắt, quản lý về tình hình tổ chức, hoạt động của một số hội chưa kịp thời.

Quang cảnh hội nghị buổi làm việc của Bí thư Thành uỷ Vương Đình Huệ với Ban Dân vận Thành uỷ sáng 28/4.Quang cảnh hội nghị buổi làm việc của Bí thư Thành uỷ Vương Đình Huệ với Ban Dân vận Thành uỷ sáng 28/4. (Ảnh: Nguyễn Công)

Giải quyết những tồn tại nói trên, thời gian tới, song song với việc tập trung khắc phục khó khăn, Ban Dân vận Thành ủy sẽ tập trung thực hiện 10 nhóm nhiệm vụ chủ yếu gắn với thực hiện chủ đề “Năm dân vận khéo” và tinh thần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động về công tác dân vận của cả hệ thống chính trị; Phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh đó, Ban Dân vận Thành uỷ cũng tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững… chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ Thành phố, Đại hội lần thứ XIII của Đảng; theo dõi và nắm tình hình nhân dân trước, trong và sau đại hội; tăng cường đổi mới, nêu gương, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Biểu dương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, kết quả hoạt động của Ban dân vận Thành uỷ và hệ thống dân vận các cấp trong năm 2019, quý I/2020 với nhiều dấu ấn nổi bật, nhất là trong công tác tham mưu cho cấp uỷ, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các chỉ thị của Chính phủ, Thành ủy, UBND thành phố, góp phần quan trọng vào kết quả chung, giúp thành phố kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19... Bí thư Thành ủy cũng nhấn mạnh: Thời gian tới, Ban Dân vận Thành ủy và hệ thống dân vận thành phố phải đắm mình vào thực tiễn, gần dân, thành tâm đến với dân để hiểu dân, nắm chắc tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; chú trọng hơn giữa “diện” và “điểm”, lãnh đạo toàn diện nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm, trong đó, tập trung lãnh đạo, xử lý những nguy cơ có thể phát sinh điểm "nóng" có tác động, ảnh hưởng lớn đến tâm tư, dư luận xã hội, gắn với việc xây dựng các kế hoạch cụ thể cho từng vụ việc, vấn đề.

Nhấn mạnh công tác dân vận rất quan trọng, nhất là trong bối cảnh từ nay đến cuối năm, Thành phố vừa đẩy mạnh mặt trận chống dịch Covid-19 song song với mặt trận phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức Đại hội đảng các cấp, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị công tác dân vận của Đảng bộ Thành phố phải phát huy hơn sự chủ động, đi trước trong việc nắm bắt tình hình Nhân dân; phải gần dân, hiểu dân hơn nữa, trên cơ sở đó mới tham mưu kịp thời, nhanh chóng trước các vụ việc phức tạp, nảy sinh trong nhân dân.

Công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị chứ không riêng của ngành Dân vận. Do vậy, cả hệ thống chính trị cần tập trung làm tốt công tác này, nhất là dân vận chính quyền. Đồng chí cũng lưu ý tiếp tục phát huy dân chủ trong Đảng và trong hệ thống chính trị, tăng cường công khai, minh bạch và giám sát, phản biện để phát huy dân chủ gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tránh dân chủ hình thức; kết hợp hài hòa giữa phát huy dân chủ với tăng cường kỷ luật, kỷ cương xã hội.

Từ nay đến cuối năm 2020, Ban Dân vận Thành ủy và hệ thống dân vận thành phố tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, tập trung vào những “mặt trận” chính; trong đó phải chuẩn bị cho người dân tâm thế chuyển sang trạng thái bình thường mới, sống chung với dịch Covid-19; giám sát thực hiện tốt việc chi trả hỗ trợ theo các gói an sinh của Chính phủ; tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Dự thảo báo cáo chính trị đại hội đảng bộ các cấp; tăng cường giám sát, phản biện; tham gia sàng lọc cán bộ; củng cố tổ chức cơ sở Đảng yếu kém, cấp ủy, tổ chức Đảng còn khó khăn; tập trung xử lý điểm nóng, vấn đề phức tạp trên địa bàn… qua đó lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XVII Đảng bộ thành phố và Đại hội XIII của Đảng.

Bí thư Thành ủy cũng lưu ý rằng, Hà Nội là đô thị đặc biệt, đang trong bối cảnh đô thị hóa rất nhanh nên yêu cầu để không có những vấn đề phức tạp, nảy sinh là rất khó. Chính vì vậy, công tác dân vận phải làm cho dân hiểu, chia sẻ với Thành phố để cùng thực hiện mục tiêu chung là xây dựng và phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại.

Nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, đồng chí Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến khẳng định sẽ triển khai thực hiện ngay sau hội nghị các nhiệm vụ cấp thiết như: giải quyết những nội dung được đề cập trong Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 4-7-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy; cùng Ban Nội chính chuẩn bị hội nghị đối thoại về những vấn đề bức xúc trên địa bàn thành phố... Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng nhấn mạnh: Dù khó khăn đến mấy, Ban Dân vận Thành uỷ và hệ thống dân vận thành phố cũng sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Thảo Hương

 

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.
Bạn đang đọc bài viết Dân vận phải chủ động, đi trước, gần dân và hiểu dân hơn nữa tại chuyên mục Thời sự của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư [email protected]