Công chiếu phim tài liệu "Dấu ấn lịch sử" tới thanh niên Thủ đô