Điều gì sẽ xảy ra nếu không có vắc-xin phòng COVID-19?