Dự kiến 5 tiêu chí thẩm định tài liệu giáo dục địa phương

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành dự thảo Thông tư quy định việc thẩm định tài liệu giáo dục địa phương.

(Ảnh: Minh họa)

Theo dự thảo, có 5 tiêu chí thẩm định tài liệu, trong đó tiêu chí 1, cũng là điều kiện tiên quyết của tài liệu là phù hợp với quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, quy định của pháp luật; không có định kiến xã hội về giới, dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, địa vị; tiêu chí 2 về nội dung tài liệu; tiêu chí 3 về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá; tiêu chí 4 về cấu trúc và hình thức trình bày; tiêu chí 5 về ngôn ngữ, thuật ngữ trong tài liệu.

Dự thảo quy định: Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương do chủ tịch UBND cấp tỉnh thành lập. Thành phần hội đồng bao gồm cán bộ quản lý, giáo viên của cơ sở giáo dục phổ thông; nhà khoa học; người tham gia hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật; đại diện một số sở, ban, ngành liên quan. Số lượng thành viên hội đồng là số lẻ, tối thiểu là 15 người, ít nhất 1/3 số thành viên hội đồng là giáo viên đang giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

Hội đồng làm việc theo nguyên tắc dân chủ, minh bạch, khách quan, trung thực. Hội đồng xếp loại “Đạt” đối với tài liệu được ít nhất 3/4 tổng số thành viên hội đồng xếp loại “Đạt”. Đối với các tài liệu được xếp loại “Đạt”, Sở Giáo dục và Đào tạo trình UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định và gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

Trước đó, ngày 31-12-2019, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch tổ chức biên soạn và thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, giáo dục địa phương là nội dung học tập bắt buộc đối với học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 tại Hà Nội.

Theo kế hoạch, năm 2020, tài liệu giáo dục địa phương được tổ chức biên soạn, hoàn thiện và tổ chức dạy đại trà đối với học sinh lớp 1.

 THỐNG NHẤT/HNM

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.
Bạn đang đọc bài viết Dự kiến 5 tiêu chí thẩm định tài liệu giáo dục địa phương tại chuyên mục Giáo dục của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư [email protected]