Chương Mỹ: Biểu dương 90 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020

Ngày 4/6, Hội LHPN huyện Chương Mỹ đã tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Hà Nội và đồng chí Tạ Quang Được - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Chương Mỹ dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Tạ Quang Được- Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Chương Mỹ trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhânĐồng chí Tạ Quang Được- Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Chương Mỹ trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Sáng tạo thực hiện các phong trào thi đua

5 năm qua, Hội LHPN huyện Chương Mỹ luôn bám sát các nội dung chỉ đạo của Hội LHPN Hà Nội, Huyện ủy Chương Mỹ để tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác Hội. Thông qua các phong trào thi đua, Hội Phụ nữ  đã huy động được sức mạnh của đông đảo các tầng lớp phụ nữ. Quy mô và chất lượng phong trào thi đua ngày càng đổi mới và phát triển mạnh mẽ, toàn diện. Phong trào thi đua đã thực sự đi vào cuộc sống và động viên được đông đảo cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ tham gia. Các phong trào thi đua yêu nước đã khơi dậy tinh thần yêu nước, truyền thống tốt đẹp, phát huy tính năng động, sáng tạo của phụ nữ Chương Mỹ

Nhiều biện pháp sáng tạo đã được các cấp Hội thực hiện như: Tổ chức phát động thi đua gắn với ký giao ước thi đua; xây dựng các mô hình điểm sau đó rút kinh nghiệm và nhân rộng; quan tâm các địa bàn xa, khó khăn tạo sự đồng đều cho phong trào; định kỳ giao ban, rà soát, đánh giá tiến độ; duy trì công tác kiểm tra chéo; chú trọng tổ chức sơ, tổng kết các Đề án, mô hình, quan tâm biểu dương nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Nhiều mô hình làm theo Bác thiết thực, hiệu quả như “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm ”, “Nồi cháo từ thiện”, “Hũ gạo tình thương”, sử dụng giấy loại làm túi thay thế túi nilon, tiết kiệm đồ tái chế trồng cây xanh,... đã khẳng định được hiệu quả và sức lôi cuốn đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia. Trong 5 năm, các câp Hội phụ nữ đã tiết kiệm 19.624 con lợn nhựa, số tiền thu được 16 tỷ 482 triệu đồng, trong đó trích gần 5 tỷ đồng tạo nguồn quỹ để chăm lo cho phụ nữ và trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2015, toàn huyện có 46 chi hội phụ nữ văn minh, đến nay đã nhân rộng lên 87 chi hội phụ nữ văn minh, tuyên truyền 1.019 đám cưới, 873 đám tang của gia đình cán bộ, hội viên thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang… Bên cạnh đó, các phong trào: Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, đền ơn đáp nghĩa và công tác nhân đạo từ thiện lan tỏa sâu rộng . 5 năm qua, toàn huyện đã giúp được 982 hộ thoát nghèo có địa chỉ; hỗ trợ xây sửa 18 mái ấm tình thương với tổng trị giá 420 triệu đồng…

Đồng chí Bùi Minh Đức- Chủ tịch Hội LHPN huyện Chương Mỹ trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhânĐồng chí Bùi Minh Đức- Chủ tịch Hội LHPN huyện Chương Mỹ trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân

Thực hiện khâu đột phá về công tác cán bộ, Hội LHPN huyện đã chỉ đạo rà soát, đánh giá thực trạng, từ đó triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ Hội; hàng năm tổ chức tập huấn đến 100% ƯVBCH Hội LHPN các cấp chi hội trưởng phụ nữ 34 cơ sở Hội, phối họp với các ngành chức năng tổ chức các hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về công tác quản lý, phát triển hội viên nhàm nâng cao năng lực cho 1.017 cán bộ chi, tố Hội các xã, thị trấn. Tỷ lệ Chủ tịch Hội phụ nữ cơ sở đạt chuẩn chức danh (có trình độ chuyên môn và lý luận chính trị) đạt 91%; 100% Chủ tịch Hội cơ sở biết sử dụng máy tính. Trong 5 năm, Hội đã kết nạp mới 3.786 hội viên, tỷ lệ phát triển hội viên hàng năm đạt từ 2,3% - 3,1% (Vượt chỉ tiêu hàng năm từ 0,3% - 1,1%). Tỷ lệ thu hút phụ nữ từ 18 tuổi trở lên tham gia tổ chức Hội đạt 56,3%.

Tại hội nghị các đại biểu nghe tham luận của các đơn vị đồng thời xem phóng sự về việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của các cấp Hội Phụ nữ giai đoạn 2015-2020Tại hội nghị các đại biểu nghe tham luận của các đơn vị đồng thời xem phóng sự về việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của các cấp Hội Phụ nữ giai đoạn 2015-2020

Phong trào thi đua đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ

5 năm qua, với sự cố gắng của các cấp Hội LHPN, Hội LHPN huyện được UBND TP Hà Nội tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2018, 2019 và hàng năm được Hội LHPN Hà Nội , Huyện ủy, UBND huyện khen thưởng trên nhiều lĩnh vực . Mục tiêu và giải pháp thực hiện phong trào thi đua trong giai đoạn 2020-2025 với các chỉ tiêu cụ thể: 100% cán bộ Hội và 85% trở lên hội viên phụ nữ được tiếp cận các hoạt động tuyên truyền thực hiện các phong trào thi đua; 85% trở lên cán bộ, hội viên phụ nữ đạt chuẩn mực  “ Trung hậu- Sáng tạo- Đảm đang- Thanh lịch”, 85 % trở lên hộ gia đình đạt gia đình văn minh hạnh phúc, 5 không 3 sạch ; hàng năm, hỗ trợ xây, sủa ít nhất 2 mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn…

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy- Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Hà Nội phát biểu chỉ đạo hội nghịĐồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy- Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Hà Nội phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy- Phó Chủ tịch  Thường trực Hội LHPN Hà Nội và đồng chí Tạ Quang Được- Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Chương Mỹ ghi nhận và đánh giá cao các kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước của các cấp Hội LHPN huyện . Trong đó, để nâng cao hiệu quả công tác thu đua, các cấp Hội LHPN huyện Chương Mỹ đã biết gắn việc thực hiện các phong trào thi đua của Hội với thực hiện các phong trào của địa phương như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”, “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”... Phối hơp với Hội đồng Thi đua Khen thưởng cùng cấp tổ chức các phong trào thi đua phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Hội Phụ nữ đã chủ động tham mưu, tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự ủng hộ của các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong tổ chức các phong trào thi đua của Hội. Trong thời gian tới, các đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Tạ Quang Được nhấn mạnh Hội LHPN huyện cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua Ái quốc, Chỉ thị 34 CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, các văn bản chỉ đạo các cấp về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo phương châm hướng mạnh về cơ sở và các hoạt động thi đua phải đi vào thực chất, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ; tiếp tục xây dựng và nhân rộng những mô hình điển hình tiên tiến tạo sức lan tỏa trong các tầng lớp phụ nữ Thủ đô .

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Anh Tuấn- Phó Trưởng phòng Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi dua khen thưởng huyện công bố quyết định khen thưởng của UBND huyện, Hội LHPN huyện cho 90 tập thể, các nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 .

THANH THANH

 

 

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.
Bạn đang đọc bài viết Chương Mỹ: Biểu dương 90 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 tại chuyên mục Công tác hội của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư [email protected]