Hà Nội: Giảm, sắp xếp 256 đơn vị, tinh giản biên chế 1.172 người

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, từ năm 2015 đến nay, TP Hà Nội giảm 256 đơn vị (tương đương 9,5% so với năm 2015) và tinh giản biên chế 1.172 người. Trong thời gian tới, TP dự kiến tiếp tục giảm 38 đơn vị sự nghiệp thuộc TP, các sở và huyện

Hà Nội là một trong những địa phương đi đầu trong tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng phục vụ của công chức, viên chứcHà Nội là một trong những địa phương đi đầu trong tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng phục vụ của công chức, viên chức

Trong văn bản số 2450/UBND-SNV báo cáo Bộ Nội vụ về kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, UBND TP sắp xếp giảm 01 cơ quan tương đương Sở (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng TP), đẩy mạnh tinh gọn bộ máy bên trong các sở: giảm 65 phòng thuộc sở (từ 224 phòng còn 159 phòng, tương đương 29%), số lượng Trưởng, phó phòng trong quá trình sắp xếp được bảo lưu phụ cấp chức vụ, kết hợp luân chuyển, điều động, bổ nhiệm ở những vị trí thích hợp.

TP thí điểm việc hợp nhất một số cơ quan có nhiệm vụ tương đồng ở cấp tỉnh, cấp huyện: thí điểm tổ chức Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận, huyện, thị xã trực thuộc UBND cấp huyện (mô hình tổ chức hành chính trực thuộc UBND cấp huyện); hợp nhất Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thuộc UBND cấp huyện, thực hiện thí điểm 2 mô hình Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao (trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thể thao và Đài phát thanh cấp huyện); mô hình Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc UBND cấp huyện (trên cơ sở sáp nhập các Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất và Ban Bồi thường GPMB cấp huyện). Tổng số người nghỉ tinh giản biên chế từ năm 2015 đến nay là 1.172 người

TP đã hoàn thành xong việc sắp xếp, tổ chức lại các thôn, tổ dân phố không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Sau sắp xếp, toàn TP giảm 2.708 thôn, tổ dân phố, giảm 34% (từ 7.968 xuống còn 5.260 thôn, tổ, dân phố).

Với việc sắp xếp tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 24 đơn vị từ 2.657 đơn vị cuối năm 2016 còn 2.633 đơn vị cuối năm 2019. Trong giai đoạn 2020 – 2021, TP dự kiến giảm 38 đơn vị (gồm: 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND TP, 25 đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, 12 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện).

Như vậy, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, UBND TP đã quy định chức năng, nhiệm vụ của 22 Sở và cơ quan ngang Sở, 12 phòng chuyên môn thuộc quận, huyện về cơ bản không có vướng mắc. Các cơ quan, đơn vị, UBND các quận, huyện, xã, phường đã tập trung cao cho công tác thông tin, tuyên truyền đến từng hộ gia đình về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về việc sắp xếp đơn vị hành chính, sắp xếp các thôn, tổ dân phố; tạo được sự ủng hộ, đồng thuận cao của đại đa số nhân dân tại địa phương. UBND TP đã chuyển 144 đơn vị sang tự chủ chi thường xuyên, giảm 17.073 biên chế hưởng lương ngân sách; ban hành Kế hoạch nâng mức tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc TP Hà Nội giai đoạn 2018-2021, phấn đấu nâng mức tự chủ chi thường xuyên đợt 2 là 196 đơn vị sự nghiệp công lập đưa tổng đơn vị tự chủ chi thường xuyên 02 đợt là 296 đơn vị, vượt so với chỉ tiêu 257 đơn vị theo Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. Việc chuyển đổi sự nghiệp công lập sang công ty cổ phần đã được Thủ tướng Chính phủ thống nhất danh mục 05 đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần giai đoạn 2017-2020. 

VIỆT BÁCH

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.
Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Giảm, sắp xếp 256 đơn vị, tinh giản biên chế 1.172 người tại chuyên mục Tiêu Điểm của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư [email protected]