Hà Nội: Giữ vững danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”

Tại hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác đầu tư và phát triển” được tổ chức sáng 27/6, đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch UBND TP có báo cáo chi tiết về những thành tựu mà TP đã đạt được trong thời gian qua. Qua đây, một lần nữa khẳng định, Hà Nội là Thành phố vì hòa bình, là điểm đến an toàn cho các nhà đầu tư.

Điểm nhấn trong chuỗi sự kiện chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII 

Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác đầu tư và phát triển” là một trong các nội dung quan trọng nhất mà thành phố Hà Nội đã triển khai, nhằm thực hiện nhiệm vụ “kép”, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, do tác động của đại dịch Covid-19. Đồng thời, đây cũng là một trong chuỗi các sự kiện, hoạt động của Thành phố, để lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đc Nguyễn Đức Chung, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch UBND phát biểu tại hội nghị.Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch UBND phát biểu tại hội nghị.

Trong thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân Thủ đô đã thực hiện nghiêm túc lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước, các nội dung chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết của Quốc hội, các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống dịch Covid-19. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, “mỗi người dân là một chiến sỹ trên mặt trận chống dịch”, Thành phố đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp đồng bộ, vừa ngăn chặn dịch bệnh, vừa đảm bảo thực hiện nhiệm vụ “kép”, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh - quốc phòng.

Song song với công tác phòng, chống dịch, các nhiệm vụ đảm bảo cho phát triển sản xuất, kinh doanh, các sinh hoạt của người dân, hoạt động của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp, công tác đảm bảo an sinh xã hội, an ninh - quốc phòng được Thành phố đặc biệt quan tâm. Mọi nội dung công tác nêu trên, đều dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Thành ủy, sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng nhân dân Thành phố.

Công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đến tận nhà cho hơn 560.000 người cho cả hai tháng (4 và 5) đã xong trước ngày 10/5/2020; chi trả hỗ trợ cho người nghèo, cận nghèo, người có công, người tàn tật, người già,… đã được thực hiện xong từ ngày 02/5/2020, với số kinh phí 474,2 tỷ đồng. Hiện đang tiếp tục triển khai hỗ trợ giai đoạn 2 cho, số lao động tự do, người dân gặp khó khăn, do ảnh hưởng của đại dịch với kinh phí 495,6 tỷ đồng. HĐND Thành phố đã kịp thời ban hành 05 nghị quyết hỗ trợ gần 500 tỷ đồng cho các đối tượng đặc thù trên địa bàn Thành phố. Cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức kinh tế và đông đảo nhân dân đã đóng góp 170 tỷ đồng, trên 700 tấn gạo và nhiều nông sản, thực phẩm để hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch và các gia đình chính sách, người dân gặp khó khăn. Đã bổ sung nguồn vốn ngân sách Thành phố ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội Thành phố 1.020 tỷ đồng để cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ kinh doanh cá thể, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vay với mức lãi suất 0%, để phát triển sản xuất, khắc phục khó khăn do tác động của đại dịch.

Đã khẩn trương rà soát, giãn, hoãn, hơn 17.500 tỷ đồng tiền thuế cho các doanh nghiệp trên địa bàn, chiếm 45% của cả nước. Đồng thời, triển khai các chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư trong nước và nước ngoài. Ngay trong bối cảnh từ những ngày đầu xảy ra đại dịch Covid-19, trực tiếp đồng chí Bí thư Thành ủy đã chủ trì Hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp, để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển. Thành phố luôn kiên định, kiên trì thực hiện mục tiêu “lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ”, “cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”, cải cách hành chính, “đồng hành cùng doanh nghiệp” và “phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của kinh tế Thủ đô”.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ và Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung trao biên bản ghi nhớ đầu tư cho các dự án.Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ và Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung trao biên bản ghi nhớ đầu tư cho các dự án.

Từ ngày 01/01/2020 đến nay, Thành phố đã cắt giảm, đơn giản hóa 154 thủ tục hành chính, giấy phép con. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đến ngày 30/6/2020 đạt 100%. Phấn đấu đến ngày 30/9/2020, 100% doanh nghiệp ứng dụng, sử dụng hóa đơn điện tử. Đã đưa 249/249 (đạt 100%) dịch vụ công lên cổng dịch vụ công quốc gia. Chỉ số PCI hai năm liên tiếp (2018, 2019) đứng thứ 9. Chỉ số gia nhập thị trường tăng 53 bậc so với năm 2015. Chỉ số cải cách hành chính 3 năm liên tiếp xếp vị trí thứ 2. Số lượng doanh nghiệp công nghệ thông tin, các chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, chỉ số về đào tạo lao động, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp luôn trong nhóm dẫn đầu cả nước.

Đồng thời, đẩy nhanh xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông; số hóa cơ sở dữ liệu, xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi nhanh sang nền kinh tế số; xây dựng Thành phố hướng tới là Thành phố thông minh; thúc đẩy khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo; thúc đẩy phát triển thương mại điện tử, giảm dùng tiền mặt. Thúc đẩy tái cơ cấu lại sản xuất, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tự động hóa nhằm nâng cao năng suất lao động,… Tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, đẩy nhanh giải ngân trong đầu tư công. Cắt giảm thêm 5% chi thường xuyên. Phấn đấu hết năm 2020, tỷ trọng chi thường xuyên của Thành phố xuống dưới 50%. Giảm tỷ lệ nợ công của Thành phố dưới 14%. Tăng quỹ cải cách tiền lương lên trên 38%. Tăng quỹ dự trữ tài chính lên trên 19%.

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, an sinh xã hội nhiều đổi mới

Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều đổi mới và tiến bộ. Phát triển và ứng dụng nhiều kỹ thuật chuyên sâu, hiện đại trong chẩn đoán, điều trị, trong đó, nhiều kỹ thuật ngang tầm với các bệnh viện hàng đầu khu vực và thế giới. Tỷ lệ bảo hiểm y tế hiện đã bao phủ trên 88,5% dân số, phấn đấu đạt 90% vào cuối năm 2020.

An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân Thủ đô được nâng cao. Các chính sách đối với người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số,… được thực hiện đúng, đủ và kịp thời. Hoàn thành chương trình xây nhà ở cho người có công và hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo. Giảm tỷ lệ hộ nghèo hiện toàn Thành phố còn 0,42%, hoàn thành sớm 2 năm. Phấn đấu đến cuối năm 2020, Thành phố cơ bản không còn hộ nghèo, theo chuẩn nghèo, đa chiều của Trung ương.

Từ năm 2016 đến nay, Thành phố đã thu hút được 24,8 tỷ USD vốn FDI. Năm 2018, 2019, dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI. Đã phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 875 dự án trong nước đạt 812,5 nghìn tỷ đồng. Mặc dù chịu ảnh hưởng tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, nhưng 6 tháng đầu năm 2020, GRDP tăng trưởng đạt 3,39%. Có 12.650 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, số vốn đăng ký 175 nghìn tỷ đồng, tăng 9% số vốn so với cùng kỳ. Thu hút đầu tư FDI đạt 4 tỷ USD. Thu ngân sách 06 tháng ước xấp xỉ đạt 50% dự toán.

Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới đạt kết quả vượt bậc. Đến nay đã có 10 huyện và 358 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 93%, hoàn thành trước 2 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố. Là địa phương có số xã đạt chuẩn nông thôn mới cao nhất cả nước.

Các nguồn lực được tập trung để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân như: hoàn thành chương trình trồng mới 1,6 triệu cây xanh đô thị; đầu tư cấp nước sạch cho người dân khu vực ngoại thành đến nay đạt 78%, hướng tới mục tiêu 100% vào cuối năm 2020; một số công viên - khu vui chơi giải trí được xây dựng mới; triển khai các dự án xử lý rác thải, nước thải theo công nghệ tiên tiến, bảo vệ môi trường đang được triển khai quyết liệt;...

Thành phố đã đẩy mạnh hợp tác toàn diện, mở rộng không gian liên kết kinh tế vùng, tăng cường kết nối cung cầu hàng hóa để kích cầu tiêu dùng, du lịch nội địa. Đến nay, đã ký kết thỏa thuận hợp tác với 58/62 các tỉnh, thành phố trên cả nước nhằm thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực như: giao thông, du lịch, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, đầu tư, văn hóa, xã hội,… Quan hệ đối ngoại, hội nhập, hợp tác phát triển tiếp tục được mở rộng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, nâng cao vị thế của Thủ đô trong khu vực và thế giới.

Đặc biệt, công tác an ninh - quốc phòng được đặc biệt quan tâm. Các lực lượng chuyên môn đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các vị trí, địa bàn trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa. Đây chính là điểm sáng của Thủ đô, để tiếp tục giữ vững danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”.

Với kết quả đạt được trong thời gian qua, cùng với lợi thế riêng có, Thủ đô Hà Nội tiếp tục khẳng định là điểm đến đầu tư hấp dẫn và an toàn. Thành phố sẵn sàng chào đón và mong muốn hợp tác với tất cả các nhà đầu tư, doanh nghiệp, các cá nhân, tổ chức, hiệp hội, các tỉnh, thành phố trong nước và các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, để cùng phát triển bền vững. "Thành công của các doanh nghiệp chính là thành công của Thành phố" - CHủ tịch Nguyễn Đức Chung khẳng định.

PHẠM HẰNG

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.
Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Giữ vững danh hiệu “Thành phố vì hòa bình” tại chuyên mục Thời sự của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư [email protected]

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô