Hà Nội là một trong những đảng bộ có tỷ lệ đại hội bầu trực tiếp bí thư cao nhất cả nước

Sáng 1/7, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Nội vụ, Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc, sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo; các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy.Quang cảnh hội nghị - Ảnh: Diễm Quỳnh/TTXVNQuang cảnh hội nghị - Ảnh: Diễm Quỳnh/TTXVN

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh, hội nghị lần này có ý nghĩa quan trọng, nhằm tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, thực hiện tốt Chỉ thị 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; thực hiện Kết luận số 75-KL/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Chỉ thị 45-CT/TƯ của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị các đại biểu tham dự tại các điểm cầu tập trung thảo luận, đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và cán bộ, công chức, viên chức 6 tháng đầu năm; chỉ rõ hạn chế, yếu kém, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm quý để triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 thực chất, hiệu quả...

1.665 đại hội bầu trực tiếp bí thư

Báo cáo về tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 6 tháng đầu năm 2020, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình cho biết, trong điều kiện vừa phải chung tay thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi dịch Covid-19, vừa phải thực hiện nhiệm vụ chính trị được Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, cấp ủy và chính quyền các cấp giao, nhưng 3 cơ quan ở các cấp đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, triển khai đồng bộ thực hiện nhiệm vụ chính trị, cơ bản bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, ít sai sót; góp phần vào thành tích chung của cả nước.

Ba cơ quan đã phối hợp tham mưu hoàn thiện các nội dung trình Hội nghị Trung ương lần thứ mười hai (khóa XII) và kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV; tiếp tục triển khai thực hiện, hoàn thành có chất lượng các đề tài, đề án, nhiệm vụ theo chương trình công tác năm của cấp ủy, lãnh đạo các cấp, trong đó đã tham mưu, hoàn thành 8/14 đề án, nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng theo Chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2020; tham mưu chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tính đến ngày 20-6-2020, đã có 94% tổ chức cơ sở Đảng trên toàn quốc tổ chức đại hội, trong đó có 1.665 đại hội bầu trực tiếp bí thư; dự kiến đến hết ngày 30-6 đạt 99,75%.

Cùng thời điểm này, 85 đảng bộ cấp trên cơ sở đã tổ chức đại hội; trong đó có 54 đại hội điểm, 33 đại hội bầu trực tiếp bí thư. Hà Nội, Yên Bái, Quảng Ninh là những đảng bộ theo dự kiến có tỷ lệ đại hội cấp trên cơ sở bầu trực tiếp bí thư tại đại hội cao trong cả nước.

Chấp hành nghiêm các quy định của Đảng khi thực hiện công tác cán bộ

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, chịu tác động của đại dịch Covid-19, song, Thành ủy Hà Nội đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện công tác tổ chức xây dựng Đảng.Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng công tác tổ chức xây dựng Đảng tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội - Ảnh: Bá HoạtPhó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng công tác tổ chức xây dựng Đảng tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội - Ảnh: Bá Hoạt 

Nổi bật là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, đến nay, trên địa bàn thành phố có 2.309/2.310 tổ chức cơ sở Đảng (99,96%) đã tổ chức thành công đại hội, bảo đảm chất lượng, tiến độ. Đối với các đảng bộ cấp trên cơ sở, đến nay, 6/50 đảng bộ tổ chức thành công đại hội, trong đó có 3/6 đại hội điểm và 4/6 đại hội bầu trực tiếp bí thư, với kết quả trúng cử trên 99%, cho thấy chủ trương đúng của việc đại hội bầu trực tiếp bí thư, thông qua đó phát huy dân chủ trong Đảng và khẳng định được uy tín, tính tiền phong của cán bộ.

Thành ủy Hà Nội cũng gắn việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị với việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy; chỉ đạo, rà soát 83 tổ chức cơ sở Đảng có khó khăn, vướng mắc. Đến nay, các đơn vị có khó khăn đều được tổ chức đại hội thành công.

Thành ủy Hà Nội cũng quan tâm và thực hiện tốt chính sách cán bộ, đến nay đã giải quyết chế độ cho 180 cán bộ ở cấp cơ sở và cấp trên cơ sở không đủ tuổi tái cử theo quy định; thực hiện kiện toàn, sắp xếp hệ thống chính trị ở thôn, tổ dân phố và xã, phường, thị trấn. Toàn thành phố đã sắp xếp, giảm 5 xã, phường; giảm 2.768 thôn, tổ dân phố và giảm 35% người hoạt động không chuyên trách, qua đó tiết kiệm khoảng 250 tỷ đồng mỗi năm...

Về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, thành phố Hà Nội đã chủ động, sớm ban hành Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm số 20-CTr/TU ngày 13-2-2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Những luận cứ khoa học để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố (2015-2020), định hướng phát triển Thủ đô giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030” với 8 đề tài nghiên cứu bao trùm trên các lĩnh vực; cung cấp những luận cứ khoa học, thực tiễn, phục vụ xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ công chức, viên chức 6 tháng đầu năm 2020. Đánh giá cao các ý kiến tham luận, đồng chí Phạm Minh Chính khẳng định, những địa phương, cơ quan làm tốt công tác tổ chức bộ máy thì cũng sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị - Ảnh: Diễm Quỳnh/ TTXVNĐồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị - Ảnh: Diễm Quỳnh/ TTXVN

Chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại, Trưởng ban Tổ chức Trung ương yêu cầu các cơ quan, địa phương cần bố trí nhân sự trên tinh thần công phu, nghiêm túc, phù hợp với công việc. Cùng với đó, làm tốt công tác tư tưởng với các đồng chí nghỉ hưu, nghỉ trước tuổi, tự giác nghỉ. Các cấp, ngành, địa phương cần làm tốt hồ sơ cán bộ đúng quy trình, quy định trên tinh thần đoàn kết, thống nhất; chấp hành nghiêm các quy định của Đảng.

Đồng chí Phạm Minh Chính cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị nắm chắc, dự báo tình hình; phát huy dân chủ, quyết định theo đa số khi thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đặc biệt, cần tỉnh táo, cảnh giác với âm mưu chống Đảng, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; đồng thời, bảo vệ hiệu quả cán bộ. Khi thực hiện đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp, cần tập trung trí tuệ tập thể để hoàn thiện dự thảo.

Đồng tình với 10 nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, nhiệm vụ quan trọng từ nay đến cuối năm là hoàn thiện công tác nhân sự; tập trung tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cùng với việc tập trung lấy ý kiến của đông đảo các tầng lớp nhân dân đóng góp vào dự thảo văn kiện đại hội Đảng, các địa phương, đơn vị cần tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên cả nước…

 HƯƠNG LY/HNM

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.
Bạn đang đọc bài viết Hà Nội là một trong những đảng bộ có tỷ lệ đại hội bầu trực tiếp bí thư cao nhất cả nước tại chuyên mục Tiêu Điểm của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư [email protected]

Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2020

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô