Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mỹ Đức:

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: "Đặc biệt lưu ý việc giải quyết đơn thư, các vấn đề bức xúc của nhân dân"

Sáng 9/7, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm trưởng đoàn đã tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020-2025 tại huyện Mỹ Đức.

Tốc độ tăng trưởng của huyện Mỹ Đức đạt 10,3%/năm

Đồng chí Đặng văn Chiều, Phó bí thư Huyện ủy Mỹ Đức khóa 23 cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, kinh tế của huyện phát triển tích cực, tốc độ tăng trưởng đạt 10,3%/năm; Cơ cấu chuyển dịch theo hướng tiến bộ bền vững. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 48 triệu đồng/người/năm, vượt 10 triệu đồng so với Nghị quyết đề ra. Cơ cấu nông nghiệp được chuyển dịch theo hướng tích cực, đặc biệt là chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng- vật nuôi. Đã và đang hình thành được các vùng sản xuất lúa chất lượng cao, vùng cây ăn quả, vùng chăn nuôi gia súc, gia cầm. Chuyển đổi hơn 12 nghìn ha, tăng hơn 105 nghìn ha so với nhiệm kỳ 2010-2015, năng suất bình quân đạt 60 tạ/1 ha, tăng gần 2 tạ/ha; giá trị lúa chất lượng cao đạt hơn 500 tỷ đồng, tăng 266,8 tỷ đồng so với nhiệm kỳ cũ. Đời sống nhân dân nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,19%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ 23. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 5 năm tăng 150% so với nhiệm kỳ trước. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, từng bước ổn định và vững mạnh, đội ngũ cán bộ trưởng thành về nhiều mặt.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đảng bộ huyện Mỹ Đức.Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đảng bộ huyện Mỹ Đức.

Huyện Mỹ Đức xác định nhiệm vụ chính trong giai đoạn 2020-205, đẩy mạnh thâm canh cơ giới hóa và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất, tiếp tục đưa các giống lúa, cây trồng năng suất, chất lượng cao và sản xuất. Phát  triển chăn nuôi gia súc, gia cần và thủy sản theo hướng hình thành các vùng chăn nuôi tập trung, gắn với chế biến sản phẩm và xử lý chất thải...

Chỉ tiêu chính đến năm 2025, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện tăng bình quân hàng năm từ 10% trở lên, trong đó dịch vụ tăng 10-15%, công nghiệp- xây dựng tăng 10-12%; tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia chiếm 95%; tỷ lệ thất nghiệp giảm còn 1,4%. Đặc biệt 100% tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch, 96% tỷ lệ dân số có bảo hiểm y tế...

Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ huyện xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Phát triển kinh tế toàn diện, tập trung chuyển dịch cơ cấu tích cực; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao trong đời sống;  tiếp tục củng cố quốc phòng xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, giữu vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng chính quyền vì nhân dân phục vụ, từng bước xây dựng thành công chính quyền điện tử, thông minh; đổi mới công tác xây dựng Đảng, hoạt động MTTQ và các đoàn thể nhân dân vững mạnh toàn diện ngày càng đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ.

Huyện Mỹ Đức xác định 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới: Tiếp tục nâng cao năng lực sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có ý thức, trách nhiệm cao trong thực thi công vụ, phục vụ nhân dân.

Tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh thu hút đầu tư; đổi mới công tác quản lý phát triển du lịch- dịch vụ chất lượng cao; gắn với phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao giá trị sản xuất, tái cơ cấu lĩnh vực nông- lâm, thủy sản theo hướng ứng dụng mô hình nông nghiệp công nghệ cao gắn với phát triển chuỗi giá trị nông sản.

Bí thư Thành ủy gợi mở 5 vấn đề cần tập trung trong nhiệm kỳ tới

Phát biểu tại Đại hội, Đ/c Vương Đình Huệ - Bí Thư Thành ủy nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mỹ Đức lần thứ 24 là một sự kiện chính trị quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong Huyện... Kết quả thành công của Đảng bộ huyện Mỹ Đức hôm nay sẽ góp phần vào thành công chung của Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ 17.

Bí thư Thành ủy trao đổi với các đại biểu trong giờ giải lao.Bí thư Thành ủy trao đổi với các đại biểu trong giờ giải lao.

Với Chủ đề Đại hội là:“Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực, đổi mới sáng tạo vươn lên; xây dựng huyện Mỹ Đức đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023, phấn đấu sớm trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ, thương mại của Thủ đô”, Đ/c Bí thư Thành ủy cơ bản tán thành với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, những giải pháp chủ yếu cùng với 3 khâu đột phá đã đề ra trong Báo cáo chính trị trình Đại hội.

Tại Đại hội, Đ/c Vương Đình Huệ cũng gợi mở thêm một số vấn đề để Đại hội nghiên cứu, thảo luận và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới:

Một là, về phát triển kinh tế, Mỹ Đức xác định hai lĩnh vực trọng yếu của địa phương là Nông nghiệp và Du lịch, trong đó, nông nghiệp là nền tảng, du lịch là mũi nhọn. Huyện tập trung tái cơ cấu lĩnh vực nông, lâm, thủy sản theo hướng ứng dụng mô hình nông nghiệp công nghệ cao, gắn với phát triển chuỗi giá trị nông sản...  Khuyến khích Nhân dân phát triển mạnh chăn nuôi tập trung xa khu dân cư gắn với sơ chế, tiêu thụ sản phẩm, cũng như cung cấp dịch vụ chế biến sau thu hoạch.Tập trung hoàn thành xây dựng nông thôn mới ở 4 xã còn lại và nhất là tại xã Đồng Tâm. Phấn đấu đến 2022, Huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Về phát triển du lịch, với tiềm năng và lợi thế thiên nhiên ưu đãi, Mỹ Đức cần chủ động đổi mới các hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư, lựa chọn những nhà đầu tư phù hợp, có kinh nghiệm, có năng lực tài chính. Đổi mới tư duy trong quản lý và phát triển du lịch - dịch vụ chất lượng cao, xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, văn minh. Phát triển mô hình du lịch sinh thái gắn với phát triển nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao. Trước mắt, tổ chức quản lý tốt và hiệu quả khu di tích Quốc gia đặc biệt Chùa Hương.

Hai là, đẩy mạnh phát triển văn hoá - xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; quan tâm bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng caođáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện, bền vững của Huyện. Chú trọng giảm nghèo bền vững, nâng cao phúc lợi xã hội; củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ Nhân dân. Chú trọng phát triển và quản lý tốt các hoạt động văn hoá, tạo môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao chất lượng đời sống văn hoá, tinh thần của Nhân dân. Tập trung nâng cao chất lượng đào tạo lao động nông thôn, dạy nghề, truyền nghề phù hợp nhu cầu việc làm xã hội, từng bước đáp ứng yêu cầu chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang dịch vụ, du lịch và công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Ba là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý của bộ máy chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của của cán bộ, công chức; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ để chính quyền thực sự là của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân... Thực hiện tốt Nghị quyết số 15-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội”; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, các kết luận sau thanh tra đối với 3 xã nằm trong Nghị quyết 15 của Thành ủy là An Phú, Tuy Lai, Đồng Tâm, không để phát sinh vụ việc mới. Đặc biệt lưu ý việc giải quyết đơn thư, các vấn đề bức xúc của Nhân dân. Kịp thời phát hiện và giải quyết những vấn đề mới nảy sinh ngay từ ban đầu, ngay từ cơ sở.

Bốn là, tập trung thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng bộ xã trong sạch, vững mạnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức cho cán bộ, đảng viên  trong việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ nữ, cán bộ trẻ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng, từ Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện đến các cấp ủy cơ sở và đảng viên. Xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ chuyên trách, không chuyên trách từ xã đến huyện thực sự là tấm gương về phẩm chất, đạo đức, gương mẫu trong lối sống, chấp hành nghiêm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước trước Nhân dân. Phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các tổ chức. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đảng viên; rà soát, sàng lọc đảng viên theo tinh thần Chỉ thị 28 của Ban Bí thư với mục tiêu lấy chất lượng làm cơ sở. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới, chú trọng kết nạp đảng viên trẻ có trình độ, kiến thức. Nâng cao chất lượng sinh hoạt của Ban Chấp hành Đảng bộ, chi bộ.Thực hiện đúng các nguyên tắc sinh hoạt Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, dân chủ gắn với kỷ cương, phê bình và tự phê bình,với phương châm: Dân chủ làm động lực, Kỷ cương là nền tảng, Đoàn kết là mục tiêu.

Năm là, tiếp tục lãnh đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội; thường xuyên nắm bắt tâm tư và nguyện vọng của Nhân dân để kịp thời đề xuất các biện pháp giải quyết...Thực hiện hiệu quả Quy tắc ứng xử nơi công cộng. Tiếp tục vận động nhân dân duy trì và thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch COVID-19. Không chủ quan, lơ là để tái phát bệnh dịch, đồng thời làm tốt công tác phòng chống các dịch bệnh khác trên người và gia súc, gia cầm. Không để phát sinh dịch chồng dịch trên địa bàn... Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng cùng với phòng, chống dịch bệnh để đảm bảo song trùng hoàn thành xuất sắc “nhiệm vụ kép” này. Thực hiện tốt việc hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ và các chính sách khác của Thành phố, đảm bảo kịp thời, đúng, trúng đối tượng, công khai, minh bạch.

Kết thúc bài phát biểu, đồng chí Bí thư Thành ủy chỉ đạo, Đại hội cần làm tốt nhiệm vụ quan trọng là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu trực tiếp đồng chí Bí thư tại Đại hội và bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ 17.

PHẠM HẰNG

 

 

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.
Bạn đang đọc bài viết Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: "Đặc biệt lưu ý việc giải quyết đơn thư, các vấn đề bức xúc của nhân dân" tại chuyên mục Thời sự của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư [email protected]

Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2020

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô