Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Cầu Giấy lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025:

Phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng quận Cầu Giấy giàu đẹp, văn minh, hiện đại

Sáng ngày 9/7, Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ quận Cầu Giấy, nhiệm kỳ 2020-2025, đã diễn ra phiên khai mạc trọng thể. Dự đại hội có các đồng chí: Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Văn Phong- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy.

đồng chí: Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tặng hoa chúc mừng đại hộiĐồng chí Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tặng hoa chúc mừng đại hội.

Tham dự đại hội có 206 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 18.000 đảng viên Đảng bộ quận Cầu Giấy.

14/14 chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch

Báo cáo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Chiến- Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy cho biết: Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Quận Cầu Giấy đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị Quyết Đại hội lần thứ V đề ra. Đảng bộ quận đã thực hiện hiệu quả 5 chương trình công tác toàn khóa, 3 khâu đột phá, 14/14 chỉ tiêu của nhiệm kỳ đều đạt và vượt (trong đó có 4 chỉ tiêu đạt, 10 chỉ tiêu vượt kế hoạch). Quận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình số 08-ctr/QU ngày 16/5/2016 của Quận ủy về “Phát triển kinh tế, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực giai đoạn 2015 - 2020”, cơ cấu kinh tế phát triển đúng định hướng. Kết quả, dịch vụ - thương mại chiếm tỷ trọng 61,69%, công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ trọng 38,31%

Chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chương trình số 11-ctr/QU ngày 16/5/2016 của Quận ủy về “Xây dựng, quản lý quy hoạch đô thị, đất đai và bảo vệ môi trường giai đoạn 2015 - 2020”. Trong đó, đã huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tổng nguồn vốn huy động từ năm 2016 - 2020 ước khoảng 43.825 tỷ đồng, đạt 146% kế hoạch. Hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội được đầu tư đồng bộ, khu dân cư cũ đã cơ bản kết nối với các khu đô thị mới... Quận cũng đã hoàn thành 100% công tác cấp "sổ đỏ" với đất đủ điều kiện thuộc thẩm quyền. Công tác quản lý, sử dụng đất công, đất nông nghiệp được tăng cường, các vi phạm về đất đai được xử lý nghiêm theo quy định. Bên cạnh việc phát triển kinh tế, hạ tầng đô thị, bảo vệ môi trường, trong nhiệm kỳ qua, Quận ủy Cầu Giấy đã triển khai Chương trình 09-ctr/QU ngày 16/5/2016 về “Phát triển văn hóa, giáo dục đào tạo, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội giai đoạn 2015 - 2020” gắn với thực hiện theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 8 (khóa XI) với 14 chỉ tiêu, trong đó 5 chỉ tiêu hoàn thành, 9 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức. Giáo dục và đào tạo tiếp tục được đầu tư về quy mô, chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu học tập của người dân… Đặc biệt, năm 2019 là năm thứ 11 liên tiếp quận dẫn đầu thành phố Hà Nội kết quả thi vào lớp 10, được UBND TP tặng Cờ thi đua xuất sắc... 

Bên cạnh đó, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Quận ủy Cầu Giấy đã không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền. Phương thức hoạt động của HĐND các cấp luôn được đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp. Hoạt động chất vấn, tái chất vấn, giám sát chuyên đề và phiên giải trình giữa hai kỳ họp đã trở thành điểm nhấn trong hoạt động của HĐND quận. Công tác giám sát chuyên đề được thực hiện đúng trọng tâm, trọng điểm. Thường trực, các Ban HĐND quận đã tổ chức 35 cuộc khảo sát, giám sát, tái giám sát, chất lượng những báo cáo thẩm tra trước kỳ họp được nâng cao và có tính phản biện.

Công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiếp tục có chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng cao. Đảng bộ Quận đã triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình số 07-ctr/QU của Quận ủy về “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội”. Đồng thời, đổi mới nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, triển khai việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII), qua đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ. Công tác tổ chức, cán bộ có nhiều đổi mới, theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết T.Ư 6 (khóa XII); tiến hành rà soát, sắp xếp kiện toàn tổ chức, bộ máy bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác rà soát, bổ sung, xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Phát biểu khai mạc đại hội đồng chí Trần Thị Phương Hoa- Bí thư Quận ủy Cầu Giấy nhiệm kỳ 2015-2020 khẳng định, đại hội sẽ phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nội dung, chương trình đề ra.Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Trần Thị Phương Hoa - Bí thư Quận ủy Cầu Giấy nhiệm kỳ 2015-2020 khẳng định, đại hội sẽ phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nội dung, chương trình đề ra. 

Thực hiện quản lý theo mô hình chính quyền đô thị

Phát huy truyền thống đoàn kết, tiếp tục đổi mới, chủ động, sáng tạo, dân chủ, kỷ cương; phát triển kinh tế, văn hóa xã hội bền vững, nâng cao đời sống của nhân dân; hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, thực hiện quản lý theo mô hình chính quyền đô thị; giữ vững quốc phòng- an ninh; mở rộng quan hệ đối ngoại; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phấn đấu quận Cầu Giấy ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại

Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ quận đã xác định và đề ra 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá, 8 nhóm giải pháp. Trong đó, đặc biệt chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ; nâng cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trước hết là trách nhiệm người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý; tiếp tục khẳng định vị thế của quận là địa bàn đô thị trung tâm, phát triển nhanh, bền vững.

Quận Cầu Giấy phấn đấu đến năm 2025, tốc độ tăng tổng trị giá sản xuất bình quân giai đoạn 2021-2025 từ 10-12%. Thu ngân sách hàng năm hoàn thành chỉ tiêu Thành phố giao; tỷ lệ tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu Gia đình văn hóa đạt 90%; không để phát sinh hộ nghèo mới theo tiêu chuẩn của thành phố; phấn đấu giữ vững dẫn dầu thành phố về chất lượng giáo dục, xây dựng mới thêm 6 trường học; Phấn đấu nằm trong tóp đầu của thành phố về chỉ số cải cách hành chính; Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng bình quân hàng năm là 0,1%; Tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch 100%...  Đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Quận ủy phấn đấu số Đảng viên mới được kết nạp hàng năm từ 140-160 đảng viên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt trên 80%; tỷ lệ tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt trên 80 %...

Các đại biểu biếu quyết thông qua danh sách bầu BCH đảng bộ quận khóa VICác đại biểu biếu quyết thông qua danh sách bầu BCH đảng bộ quận khóa VI.

Thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng chống dịch hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ quận Cầu Giấy đạt được trong 5 năm qua. Trong bối cảnh khó khăn, thách thức, nhất là dịch Covid-19 diễn biến phức tạp từ đầu năm 2020 đến nay, song phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Cầu Giấy đã vững vàng vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi, toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ V với 14/14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Chỉ rõ những hạn chế, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị đại hội tập trung thảo luận kỹ, phân tích sâu sắc nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm và đề ra các giải pháp để khắc phục hiệu quả. Cơ bản tán thành với các mục tiêu, 16 nhóm chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ chủ yếu, 8 nhóm giải pháp, đặc biệt là 3 khâu đột phá đã đề ra trong Báo cáo chính trị trình đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị quận Cầu Giấy quán triệt rõ mục tiêu phát triển kinh tế là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên, đồng thời quan tâm một số nôi dung sau: Trước hết, Đảng bộ quận Cầu Giấy tập trung tổ chức triển khai, lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch hiệu quả. Thu hút đầu tư phát triển, ưu tiên các ngành, lĩnh vực có trình độ chất lượng và mức tăng trưởng cao nhất là những lĩnh vực thế mạnh của quận (như thương mại, dịch vụ, giáo dục đào tạo…)

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tốt việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, chú trọng thực hiện tốt mục tiêu xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, giữ gìn và nâng cáo chất lượng  phát triển văn hóa, giáo dục, y tế...

Đồng thời, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo chuyển biến mới và rõ nét trên 3 khâu đột phá mà quận đã xác định; Tập trung giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; củng cố các tổ chức cơ sở Đảng yếu kém, giải quyết các vấn đề phức tạp trên địa bàn; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân;  Tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TƯ của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị quận Cầu Giấy tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của bộ máy chính quyền; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quận… thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng đề nghị, cùng với việc thảo luận Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ quận, Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và Dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận Cầu Giấy là những cán bộ tiêu biểu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, được sự tín nhiệm cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân; đại diện xứng đáng cho nguyện vọng, ý chí của Đảng bộ quận dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII.

Thay mặt đại hội tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Quận ủy Cầu Giấy Trần Thị Phương Hoa khẳng định sẽ bổ sung chỉ đạo của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng vào Báo cáo chính trị, chương trình hành động và chương trình công tác để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển trong nhiệm kỳ mới.

Kết thúc phiên khai mạc buổi sáng, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành đảng bộ quận khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025Kết thúc phiên họp buổi sáng, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành đảng bộ quận khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu BCH đảng bộ quận khóa VIĐại hội tiến hành bỏ phiếu bầu BCH đảng bộ quận khóa VI.

Kết thúc phiên khai mạc buổi sáng, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành đảng bộ quận khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, phiên làm việc buổi chiều ngày 9/7, Đại hội báo cáo kết quả bầu cử BCH đảng bộ quận khóa VI ; đồng thời Đại hội lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư quận ủy khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu trực tiếp Bí thư quận ủy; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu lần thứ XVII của Đảng bộ thành phố Hà Nội. 

THANH THANH

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.
Bạn đang đọc bài viết Phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng quận Cầu Giấy giàu đẹp, văn minh, hiện đại tại chuyên mục Thời sự của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư [email protected]