Hà Nội tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh sau dịch Covid-19

Ngày 15/7, UBND TP Hà Nội có văn bản số 144/Ctr-UBND nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sau dịch Covid-19.

 

 

Làm tốt công tác hướng dẫn, tuyên truyền, vận động doanh nghiệp về cơ chế chính sách.Làm tốt công tác hướng dẫn, tuyên truyền, vận động doanh nghiệp về cơ chế chính sách. (Ảnh: Minh họa)

Thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid -19; Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 622/TTg-KTTH ngày 26/5/2020 về tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, UBND Thành phố ban hành Chương trình hành động như sau:

Mục đích: Quán triệt thực hiện 06 nguyên tắc đề ra tại Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Tập trung quán triệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp quy định tại Tiết b, Điểm 1 và Điểm 3 Mục II của Nghị quyết số 84/NQ-CP  ngày  29/5/2020  của Chính phủ.

Phối hợp tốt với các Bộ, ngành Trung ương thực hiện hiệu quả 03 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ.

Quyết liệt đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng để kích thích sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, tạo việc làm và bảo đẩm an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cần thiết nhằm nâng cao sức cạnh tranh, hỗ trợ các hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, thu hút các nguồn vốn đầu tư xã hội khác cho Thành phố.

Tập trung đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2020 (bao gồm cả nguồn vốn năm 2019 kéo dài chuyển sang.

Theo đó, Thành phố yêu cầu các sở, ban ngành và đơn vị khẩn trương quán triệt thực hiện Chương trình hành động tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý trển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; làm tốt công tác hướng dẫn, tuyên truyền, vận động doanh nghiệp và nhân dân về các cơ chế, chính sách, giải pháp đã đề ra, tuyệt đối tránh xin cho, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; chủ động phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương, cơ quan liên quan xử lý những vướng mắc phát sinh. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với tập thể, cá nhân gây khó khăn, nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp, trì trệ thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã hướng dẫn an toàn cho từng loại hình sản xuất kinh doanh, đảm bảo mực tiếp kép: Phòng, chống dịch tốt và tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn phù hợp với các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo giai đoạn. Thực hiện giám sát về y tế trong thời gian quy định đối với các chuyên gia hết thời gian cách ly về làm việc tại địa bàn. Rà soát lại từng nhiệm vụ, biện pháp để tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh, nhất là thu hút đầu tư phát triển, đẩy nhanh tiến độ xử lý, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh để phục hồi và phát triển nền kinh tế.

Chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cần thiết để thu hút nguồn lực đầu tư mới như công tác quy hoạch; hạ tầng, đất đai; công tác đào tạo nguồn nhân lực…Tiếp tục tập trung thể hiện qua các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, tiếp tục rà soát, cắt giảm triệt để các thủ tục hành chính còn chồng chéo, vướng mắc, không cần thiết trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị… Nâng cao năng lực, thái độ, tinh thần của đội ngũ cán bộ, đặc biệt cán bộ thực thi chính sách, có biện pháp kiểm điểm, xử lý nghiêm khắc….

Thành phố giao cho một số sở như: Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan: Chủ động nghiên cứu và triển khai các cơ chế, chính sách khueyens khích, thúc đẩy khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư khôi phục, mở rộng hoạt động, sản xuất kinh doanh. Đánh giá tác động của dịch Covid -19 đến tăng trưởng kinh tế và việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2020 của Thành phố, kịp thời tham mưu báo cáo UBND Thành phố để trình HĐND Thành phố điều chỉnh trong trường hợp cần thiết.

Sở Quy hoạch và Kiến trúc chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan: Thống kê toàn bộ dữ liệu của các thành phần cơ quan quản lý nhà nước, tư nhân, doanh nghiệp liên quan đến thông tin quy hoạch…; Đề xuát xây dựng cơ sở dữ liệu liên quan dất đai, quy hoạch kiến trúc không gian ngầm.

Sở Công thương chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan: Xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí an toàn cho từng loại hình sản xuất kinh doanh, đảm bảo mục tiêu kép: Phòng chống dịch tốt và tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn phù hợp với các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19…

P. V

 

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.
Bạn đang đọc bài viết Hà Nội tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh sau dịch Covid-19 tại chuyên mục Thời sự của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư [email protected]

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô