Huyện Thường Tín: Phát huy truyền thống “đất danh hương”, huyện anh hùng

Sáng ngày 28/7, Đại hội đại biểu lần thứ XXIV Đảng bộ huyện Thường Tín, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành phiên chính thức. Đại hội có 250 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 9.390 đảng viên thuộc Đảng bộ huyện Thường Tín

Quang cảnh toàn đại hộiQuang cảnh toàn đại hội

Tham dự đại hội có các đồng chí: Đào Đức Toàn - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội ;Vũ Đức Bảo - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; Nguyễn Quốc Duyệt- Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Phùng Thị Hồng Hà - Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Kim Anh - Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015-2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025; đóng góp ý kiến vào các Dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thường Tín khóa XXIV và đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.

Đồng chí Đào Đức Toàn - Phó Bí thư thành ủy phát biểu chỉ đạo đại hộiĐồng chí Đào Đức Toàn - Phó Bí thư thành ủy phát biểu chỉ đạo đại hội

32/33 chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt

5 năm qua, các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ huyện đề ra cơ bản đều đạt và vượt. Tổng giá trị sản xuất giai đoạn 2016-2020 đạt 74.011 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 15%/năm. Huyện Thường Tín đã có 11 cụm công nghiệp được đưa vào hoạt động với hơn 1.000 doanh nghiệp…

Lĩnh vực nông nghiệp cũng có sự phát triển đáng ghi nhận với 16 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 12 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ, chế biến và giết mổ lợn, gia cầm. Năm 2020, giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện đạt 145 triệu đồng/ha (chỉ tiêu Đại hội XXIII là 140 triệu đồng/ha trở lên). 

Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai phù hợp với thế mạnh đặc thù của từng địa phương. Đến cuối năm 2019, 28/28 xã của huyện Thường Tín đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 1 xã đạt nông thôn mới nâng cao. Đối với tiêu chí huyện nông thôn mới, Thường Tín đã đạt 9/9 tiêu chí và đang trình các cấp có thẩm quyền công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong năm 2020. Hiện, thu nhập bình quân đạt 54 triệu đồng/người/năm, vượt 1,5 lần so với mục tiêu Đại hội XXIII đề ra. 

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, Công tác xây dựng Đảng được tập trung chỉ đạo quyết liệt với khâu đột phá là công tác cán bộ. Với phương thức lãnh đạo, chỉ đạo có nhiều đổi mới, năm 2019, 100% tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20,4% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ… Đảng bộ huyện luôn được đánh giá là hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công tác dân vận đạt kết quả tích cưc. Trong nhiệm kỳ có 687 mô hình " Dân vận khéo" cấp cơ sơ, 124 mô hình cấp huyện và 1 mô hình cấp tiêu biểu thành phố. 

Nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Thường Tín sẽ tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất để nâng cao năng suất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường; đồng thời, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để phát huy tiềm năng, lợi thế của "đất trăm nghề".

Huyện cũng chú trọng đổi mới mô hình tăng trưởng; tập trung thu hút các nguồn lực đầu tư cho xây dựng và phát triển hạ tầng, huy động tổng hợp các điều kiện, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh, bền vững; phấn đấu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 5% trở lên/năm so với chỉ tiêu thành phố giao; lựa chọn đô thị làng nghề làm động lực phát triển kinh tế - xã hội

Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tặng hoa chúc mừng đại hộiMặt trận tổ quốc và các đoàn thể huyện Thường Tín  tặng hoa chúc mừng đại hội

Những chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ 2020-2025

Mục tiêu tổng quát đến năm 2025, định hướng đến năm 2030: Đến năm 2025, phấn đấu cơ bản các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; tiếp tục phát triển kinh tế với cơ cấu hợp lý, gắn với bảo vệ môi trường; từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng. Đến năm 2030, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; phát triển kinh tế bền vững; phấn đấu cơ bản đạt các tiêu chí Quận của Thủ đô Hà Nội.

Một số chỉ tiêu cụ thể: Tốc độ tăng bình quân trên từng lĩnh vực: Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng 16,5%/năm; dịch vụ - thương mại 17%/năm; sản xuất nông nghiệp 2,8%/năm. Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp - xây dựng chiếm 58%; dịch vụ - thương mại 39%; nông nghiệp 3%.  Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (theo phân cấp) tăng bình quân 5% trở lên/năm so với chỉ tiêu thành phố giao. Phấn đấu đạt và duy trì thu ngân sách nhà nước ở mức từ 1.000 tỷ đồng trở lên/năm. Chi đầu tư xây dựng cơ bản hằng năm bình quân đạt 26% tổng chi ngân sách địa phương. Thu nhập bình quân đầu người đạt 82 triệu đồng/năm. Phấn đấu phát triển diện tích đất đô thị hóa đạt 33,5% so với tổng diện tích đất đô thị được quy hoạch. Thực hiện kêu gọi đầu tư, phấn đấu đưa các cụm công nghiệp đã được quy hoạch vào hoạt động đạt 100% và kêu gọi đầu tư 1 khu công nghiệp theo quy hoạch. Phấn đấu đến hết năm 2025 có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng xã Hồng Vân theo hướng phát triển toàn diện các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu (nông thôn mới Tràng An).  Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt 90% trở lên. Số thôn, cụm dân cư được công nhận và giữ vững danh hiệu “Làng văn hóa” đạt 90%. Số tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa” đạt 100%. Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia 100%; phấn đấu tỷ lệ trường công lập (mầm non, tiểu học, THCS) đạt chuẩn quốc gia mức độ 2: 32%. Hằng năm tạo việc làm mới cho 3.500 lao động; tỷ lệ lao động được tạo việc làm mới hằng năm qua đào tạo 80% trở lên. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện dưới 1%. 18 giường bệnh/vạn dân; 8 bác sĩ/vạn dân; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hằng năm 1,25%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng: Thể nhẹ cân 9%, thể thấp còi 13,9%. Tỷ lệ người dân được cung cấp nước sạch 100%; tỷ lệ rác thải, chất thải được thu gom vận chuyển trong ngày 100%.

Số lượng đảng viên được kết nạp phấn đấu hằng năm đạt 3% so với tổng số đảng viên của Đảng bộ; tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hằng năm đạt 20%. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 80%, trong đó, 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phải làm tốt việc xử lý môi trường làng nghề

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí  Đào Đức Toàn - Phó Bí thư Thành ủy đã biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những kết quả, thành tích mà Đảng bộ và nhân dân huyện Thường Tín đã đạt được trong 5 năm qua.

Cơ bản tán thành với các mục tiêu, giải pháp chủ yếu trong Báo cáo chính trị trình đại hội, đồng chí Đào Đức Toàn cũng đánh giá cao tinh thần phê bình và tự phê bình về những tồn tại, hạn chế được chỉ rõ; đề nghị các đại biểu dự đại hội tập trung thảo luận kỹ, phân tích sâu sắc nguyên nhân, tìm giải pháp khắc phục và quyết tâm thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Đào Đức Toàn đề nghị, Đảng bộ huyện Thường Tín trong nhiệm kỳ tới tiếp tục đổi mới và sáng tạo, qua đó phát huy truyền thống “đất danh hương”, huyện anh hùng. Trong đó, cần tập trung phát huy tiềm năng, thế mạnh, quyết liệt thực hiện các giải pháp đột phá để thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh, bền vững; đưa kinh tế phát triển theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng; gắn chặt hoạt động của các làng nghề với phát triển thương mại - dịch vụ, đưa lĩnh vực này trở thành ngành kinh tế chính trong cơ cấu kinh tế trên địa bàn.

Song hành với việc tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, huyện cần rà soát và đề xuất điều chỉnh các đồ án quy hoạch huyện Thường Tín phù hợp với quy định; đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, phấn đấu đến năm 2025 phát triển diện tích đất đô thị hóa đạt 33,5% so với tổng diện tích đất đô thị được quy hoạch.

Cùng với đó, huyện cần chú trọng siết chặt kỷ luật, kỷ cương đối với công tác quản lý quy hoạch, đất đai, môi trường, trật tự xây dựng… “Đặc biệt, huyện phải làm tốt việc xử lý môi trường làng nghề; tập trung đưa các cơ sở sản xuất vào các khu, cụm công nghiệp theo quy hoạch nhằm phát triển quy mô sản xuất lớn, giá trị gia tăng cao hơn và quản lý, bảo vệ môi trường hiệu quả hơn”, đồng chí Đào Đức Toàn nhấn mạnh. Đồng thời, đồng chí Phó bí thư thành ủy cũng đề nghị huyện chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần; giữ gìn nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, thượng tôn pháp luật; bảo đảm an sinh xã hội; quyết liệt thực hiện chương trình giảm nghèo…

Nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đồng chí Đào Đức Toàn đề nghị huyện Thường Tín tiếp tục coi đây là nhiệm vụ then chốt trong nhiệm kỳ tới, thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cùng với việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại khu vực nông thôn, huyện Thường Tín  cần tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội... Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là cấp cơ sở…; qua đó động viên, huy động mọi nguồn lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện.

Đồng chí Đào Đức Toàn đề nghị, cùng với việc thảo luận Báo cáo chính trị đại hội, các đại biểu quan tâm thảo luận chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết đại hội; đóng góp ý kiến vào các Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới và bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.

Thay mặt đại hội tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh khẳng định sẽ bổ sung vào dự thảo Báo cáo chính trị, chương trình hành động và chương trình công tác để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của địa phương trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Lê Kim Anh - Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội tặng hoa chúc mừng đại hộiĐồng chí Lê Kim Anh - Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội tặng hoa chúc mừng đại hội

Các tiết mục văn nghệ chào mừng đại hộiCác tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội

THANH THANH

 

 

 

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.
Bạn đang đọc bài viết Huyện Thường Tín: Phát huy truyền thống “đất danh hương”, huyện anh hùng tại chuyên mục Thời sự của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư [email protected]

Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2020

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô