Đổi mới phương thức lãnh đạo các cấp ủy đảng theo hướng chủ động, sâu sát, quyết liệt

Ngày 4/8, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành uỷ Hà Nội cùng đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu lần thứ XIII Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ Khối hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội cho biết: Ban thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Kế hoạch về tổ chứ đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại hội đại biểu lần thứ XIII Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố.

Tại đại hội, các chi bộ, đảng bộ đã dành nhiều thời gian cho việc thảo luận vào báo cáo chính trị, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, Văn kiện của Đảng bộ Khối, Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và văn kiện Đại hội lần thứ XIII cuả Đảng, công tác nhân sự được chuẩn bị nghiêm túc, đúng quy định.

Kết quả đã bầu được 599 cấp ủy viên, với tỷ lệ đổi mới đạt 35,9%, tỷ lệ nữ chiếm 27%, 100% có trình độ đại học, trong đó 62,6% có trình độ trên đại học, 84,5% có trình độ lý luận chính trị cử nhân, cao cấp; đã bầu 246 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 9 nghìn đảng viên của Đảng bộ cùng với 22 Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII về dự Đại hội. Đây là tiền đề để tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII Đảng bộ Khối.

Tóm tắt Báo cáo Chính trị, đồng chí Phùng Khải Lợi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối đã nêu: Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan Thành phố lần thứ XIII là sự kiện chính trị quan trọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Khối Các cơ quan Thành phố, đánh dấu bước tiến mới của Đảng bộ Khối. Sự thành công của Đại hội là niềm cổ vũ, động viên đối với cán bộ, đảng viên của Đảng bộ ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị và vì sự phát triển của Thủ đô.

Quang cảnh Đại hộiQuang cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ khối đã tập trung chỉ đạo, sớm xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện 03 chương trình, 09 đề án công tác nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố, các chương trình công tác của Thành ủy. Hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc lựa chọn chủ đề, xây dựng chương trình công tác từng giai đoạn đảm bảo phù hợp với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Nhờ đó mà kinh tế Thủ đô tiếp tục tăng trưởng cao, đóng góp quan trọng trong tăng trưởng cả nước. Bình quân giai đoạn 2016-2020, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 7,39%, đạt mục tiêu đề ra (từ 7,3-7,8%), cao hơn giai đoạn 2011-2015 (6,93%); năm 2020, quy mô GRDP ước đạt 1,06 triệu tỷ đồng, khoảng 45 tỷ USD; GRDP bình quân đầu người ước đạt 5.420 USD, tăng 1,5 lần so với năm 2015, bằng 1,8 lần cả nước, chất lượng đời sống nhân dân được cải thiện, vai trò vị thế của Thủ đô ngày càng nâng cao trong nước và quốc tế.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Khối tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên trong toàn Đảng bộ, hoàn thành. 100% các tổ chức cơ sở đảng xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch công tác, 100% các cơ quan, đơn vị đăng ký cơ quan, đơn vị văn hóa, phấn đấu không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Thực hiện tốt 2 khâu đột phá, 3 nhiệm vụ trọng tâm...

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ khối đã thực hiện trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Bí Thưnhấn mạnh Đại hội cần tập trung thảo luận, làm sâu sắc thêm chủ đề của Đại hội và cũng là quyết tâm chính trị của Đảng bộ Khối, đó là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; phát huy truyền thống đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, đổi mới, vai trò nêu gương của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025”.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại Đại hộiĐồng chí Vương ĐÌnh Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại Đại hội.

Định hướng một số nội dung để Đại hội cùng thảo luận và thống nhất, đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội đã nhấn mạnh: Đảng bộ khối cần tiếp tục quán triệt sâu sắc vị thế, vai trò quan trọng của Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố, bao gồm các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc là đảng bộ, chi bộ các cơ quan Đảng, các ban, sở, ngành, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội và một số đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành phố, có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trong khối thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan và tổ chức chính trị - xã hội trong khối trong sạch, vững mạnh; tham mưu, đề xuất với Thành ủy về các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị công tác xây dựng Đảng trong Khối.

Hà Nội là Thủ đô, trái tim của cả nước, trung tâm chính trị-hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế; có truyền thống Thăng Long – Hà Nội ngàn năm văn hiến, anh hùng, thành phố vì hòa bình; đồng thời là Đảng bộ có số lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên đông nhất cả nước. Yêu cầu nhiệm vụ đối với Đảng bộ khối các cơ quan Thành phố phải là Đảng bộ tiêu biểu, gương mẫu đi đầu. Muốn vậy, mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố phải thực sự gương mẫu: Đối với tổ chức đảng thì phải trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức; đối với cán bộ, đảng viên, công chức thì phải phát huy tính tiền phong, gương mẫu trên các mặt trận, vững vàng về bản lĩnh chính trị, mẫu mực về đạo đức, lối sống, phong cách, lề lối làm việc khoa học, hiệu quả, tinh thông về chuyên môn, nghiệp vụ, đồng thời thể hiện trí tuệ, văn hóa, cốt cách của người Hà Nội thanh lịch, văn minh, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Thành phố.

Đảng bộ khối tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng theo hướng chủ động, sâu sát, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả; đổi mới công tác tổ chức, cán bộ, thực hiện có hiệu quả chiến lược cán bộ trong thời kỳ mới. Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố cần phát huy vai trò kết nối hoạt động giữa các sở, ngành, các cơ quan, đoàn thể của Thành phố để nâng cao hơn nữa vai trò tham mưu, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách và nhiệm vụ chính trị của Thành phố. Trong đó, cần chú trọng đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên: đề cao vai trò, tính tiền phong, gương mẫu của cấp ủy chi bộ trong việc duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ; chú trọng đổi mới hình thức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề; đi sâu vào những vấn đề trọng tâm, cốt lõi giúp cơ quan, đơn vị tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn, góp phần đưa Nghị quyết của Trung ương, Thành phố vào thực tiễn cuộc sống.

Thực hiện tốt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), nhất là Nghị quyết số 18 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19 về “Tiếp tục đổi mới và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Đây là một nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong các năm tiếp theo góp phần xây dựng hệ thống các cơ quan thuộc Đảng bộ Khối đảm bảo tinh gọn về bộ máy, hiệu lực, hiệu quả hoạt động ngày càng được nâng lên, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tạo sự đồng thuận, thống nhất và giữ vững sự ổn định của đơn vị.

Cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ Khối đối với công tác cải cách hành chính ở các sở, ngành Thành phố, nhất là cải cách thủ tục hành chính và cải cách tổ chức bộ máy, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, nhất là chỉ số SIPAS, PAPI, cải thiện môi trường đầu tư. Nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp giữa các cấp, các ngành trong chỉ đạo giải quyết công việc, cải tiến lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, tăng cường trách nhiệm cá nhân lãnh đạo theo chức trách, nhiệm vụ được phân công; nâng cao chất lượng đạo đức công vụ. Quyết tâm xây dựng chính quyền điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin để điều hành, giải quyết công việc. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính trong việc cải cách thủ tục hành chính. Thực hiện mục tiêu cải cách hành chính tại các cơ quan Thành phố phải đáp ứng tốt nhất yêu cầu phát triển nhanh và bền vững Thủ đô trong giai đoạn tới.

Đồng chí Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội tham dự Đại hội.Đồng chí Lê Kim Anh - Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội và đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội tham dự Đại hội.

Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội; hoạt động và không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng bám sát, hướng về cơ sở. Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt các cuộc vận động. Thực hiện tốt các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh, thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh công sở và nơi công cộng.

Với tinh thần đổi mới, dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, trí tuệ và trách nhiệm, Thành ủy mong muốn và tin tưởng Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, đóng góp quan trọng và xứng đáng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Thành phố.

 PHẠM HẰNG

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.
Bạn đang đọc bài viết Đổi mới phương thức lãnh đạo các cấp ủy đảng theo hướng chủ động, sâu sát, quyết liệt tại chuyên mục Thời sự của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư [email protected]