Phát huy vai trò của phụ nữ trong công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc

Nhân dịp kỷ niệm 34 năm ngày báo Phụ nữ Thủ đô ra số báo đầu tiên, ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam, một độc giả trung thành của báo Phụ nữ Thủ đô đã có đôi lời chia sẻ.

Ông Nguyễn TúcÔng Nguyễn Túc

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn quan tâm đến phong trào phụ nữ. Người đánh giá cao sự đóng góp của phụ nữ trong suốt quá trình xây dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Tôi là một độc giả đã từng theo sát báo Phụ nữ Thủ đô tôi nhận thấy đây là ấn phẩm có nhiều vấn đề xã hội dân sinh, nó phù hợp với tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ những ngày đầu cách mạng.
Trong những bài viết cũng như những lần nói chuyện, Người từng nhấn mạnh về vai trò của phụ nữ bằng những ngôn từ đẹp nhất: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cùng già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”, “Nhân dân ta anh hùng là nhờ có các bà mẹ Việt Nam anh hùng”, “Dân tộc ta và Đảng ta đời đời biết ơn các bà mẹ Việt Nam đã sinh ra và cống hiến những người con ưu tú, đã và đang chiến đấu anh dũng tuyệt vời bảo vệ non sông gấm vóc do tổ tiên ta để lại”… Đánh giá công lao to lớn của phụ nữ trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Bác Hồ đã thay mặt Đảng, nhà nước ta trao tặng phụ nữ Việt Nam 8 chữ vàng: “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.

Bước vài thời kỳ mới, đặc biệt là trong những năm gần đây, đối với hơn 50% dân số và 48% lực lượng lao động, phụ nữ Việt Nam có mặt trên tất cả các lĩnh vực trong đời sống xã hội đặc biệt là trong giáo dục để góp phần “trồng người” và y tế để chăm sóc sức khỏe con người. Với tinh thần nhạy bén, năng động sáng tạo, biết tôm trọng nội quy, kỷ cương, phép nước, biết phát huy tiềm năng trí tuệ, sức lao động của bản thân và gia đình, phụ nữ đã từng bước vươn lên tự khẳng định mình trong mọi ngành, nghề, kể cả trong việc tham gia lãnh đạo hệ thống chính trị và quản lý nhà nước các cấp.

Là lực lương lao động đặc biệt với cả 2 vai trò là lao động gia đình và lao động xã hội, quyền bình đẳng của phụ nữ trên mọi lĩnh vực được Đảng và nhà nước thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện và cơ hội để phụ nữ tham gia vào các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giúp phụ nữ vươn lên phát huy mọi tiềm năng, nâng cao vai trò, vị trí của mình trong giai đoạn mới của cách mạng. Không chỉ khẳng định vị trí, vai trò sự trưởng thành và những đóng góp to lớn của mình, trong quá trình phát triển của đất nước phụ nữ còn hoàn thành trọng trách với tư cách vừa là người công dân, người lao động vừa là người mẹ, người thầy đầu tiên của con người.

Trong Nghị quyết 04/NĐTW của Bộ Chính trị ngày 12/7/1993, Đảng ta đã từng khẳng định: “Sự nghiệp giải phóng phụ nữ và công tác phụ nữ là trách nhiệm của Đảng, nhà nước, các đoàn thể nhân dân, của toàn thể xã hội và từng gia đình”. Cho đến nay, quan tâm đến vị trí, vai trò, công lao đóng góp cũng như tâm tư nguyện vọng của phụ nữ hiện nay đã được thể hiện rõ nét trong Báo cáo chính trị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 19/9/2019 tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận tổ quốc Việt Nam khóa IX nhiệm kỳ 2019-2024 nêu rõ: “Phụ nữ chiếm 50,5% dân số và 48,3% lực lượng lao động xã hội. Phát huy truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, đề cao tinh thần tự trọng, tự cường, tự tin, phụ nữ Việt Nam không ngừng vươn lên trong học tập, lao động, ra sức xây dựng gia đình “ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” nỗ lực cống hiến trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Một bộ phận phụ nữ còn băn khoăn, lo lắng về thu nhập thấp, nhất là phụ nữ nông thôn, vùng núi, vùng đồng bằng dân tộc thiểu số. Phụ nữ mong muốn được nâng cao chất lượng cuộc sống, chia sẻ khó khăn, chăm lo bảo vệ, thực hiện bình đẳng giới, có cơ hội để phát triển và cống hiến nhiều hơn cho xã hội”.
Một trong những nội dung quan trọng nhất trong chiến lược phát triển về sự tiến bộ của phụ nữ của Đảng ta lúc này là: Nâng cao vị trí và tỷ lệ phụ nữ tham gia vào bộ máy lãnh đạo của hệ thống chính trị.

Chúng ta vui mừng thấy rằng để thực hiện chiến lược đó, đội ngũ lãnh đạo là nữ đã không ngừng tăng lên về số lượng, được nâng cao về chất lượng; đã xuất hiện ngày càng nhiều các “nữ tướng” ở nhiều ngành, nghề, nhiều địa phương và lĩnh vực, cả ở trung ương lẫn địa phương. Song, cũng phải thừa nhận một thực tế là: tuy Đảng nhà nước đã có nhiều cố gắng nhưng cho đến nay ở nhiều đị phương, kể cả một số ngành ở trung ương vẫn chưa đạt được chỉ tiêu về số lượng và chất lượng cán bộ nữ mà Trung ương đề ra.

Có nhiều lý do dẫn đến tình hình đó, có thể như: Trình độ học vấn và chuyên môn của nữ ở nơi đó còn hạn chế; Một bộ phận nữ có biểu hiện tự ty; Quỹ thời gian và thể lực của phụ nữ kém hơn nam giới, lại phải gánh vác hai vai: gia đình và xã hội; Tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn tồn tại trong cách nhìn, đánh giá, lựa chọn, đề bạt cán bộ nữ ở một số nơi…
Liên Hợp Quốc đã từng nhận định: “Phụ nữ là một yếu tố chủ chốt của sự phát triển. Và bỏ qua yếu tố này nghĩa là đã làm chậm tiến độ phát triển của đất nước”. Vì thế để đất nước phát triển nhanh, bền vững, bắt kịp sự phát triển của xã hội, Đảng ta tiến hành Đại hội các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII chúng ta mong các cấp ủy đảng tiếp tục làm cho các đại hội quán triệt sâu sắc hơn nữa việc: Coi đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ nữ là đầu tư cho phát triển nên acngf phải coi trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ nữ; Chú trọng việc tuyên truyền giáo dục về bình đẳng giới trong các cấp lãnh đạo, các nhà hoạch định chính sách, các tầng lớp nhân dân, các trường học, ở từng gia đình để dần dần xóa bỏ tình trạng “trọng nam khinh nữ” trong xã hội ta.

Để những mục tiêu đó được hoàn thành thì việc không thể thiếu đối với chúng ta là nâng cao nhận thức cho phụ nữ bằng những ấn phẩm, những bài viết có nội dung phù hợp thực tiễn cuộc sống, trau dồi kiến thức mỗi ngày để mỗi người phụ nữ đều có thể tự tin bắt kịp sự phát triển của xã hội và báo Phụ nữ Thủ đô đã và đang làm việc này một cách khá xuất sắc, khẳng định vai trò định hướng của mình trong công cuộc đấu tranh bình đẳng giới. Rõ ràng đổi mới là sự nghiệp lâu dài và liên tục, ngày càng đi vào chiều sâu và nâng cao hơn theo chiến lược phát triển đất nước mà Đảng ta đã đề ra trong cương lĩnh. Sự nghiệp lớn lao đó diễn ra nhanh hay chậm lại tùy thuộc hoàn toàn vào sức dân, trong đó phụ nữ đóng vai trò quan trọng.

NGUYỄN TÚC
Ủy viên đoàn Chủ tịch
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.
Bạn đang đọc bài viết Phát huy vai trò của phụ nữ trong công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc tại chuyên mục Tiêu Điểm của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư [email protected]