Xây dựng Thủ đô là trung tâm lớn, tiêu biểu hàng đầu cả nước về giáo dục, đào tạo chất lượng cao và hội nhập quốc tế

Ngày 18/8, Đảng bộ khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra phiên chính thức.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội dự và chỉ đạo.

Tới dự đại hội còn có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong (Trưởng đoàn công tác số 9 của Ban Thường vụ Thành ủy), Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Thiếu tướng - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội Nguyễn Quốc Duyệt; cùng đại biểu các bộ, ngành trung ương, đại biểu các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã.Tham dự đại hội có 238 đại biểu chính thức, đại diện cho 71 cơ sở đảng bộ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và các đại biểu dự đại hội.Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và các đại biểu dự đại hội.

Bí thư Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội (khóa II) Vũ Tuấn Dũng cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Khối đã lãnh đạo cấp ủy đảng và ban giám hiệu các trường tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X)"Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước", Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI)về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầ u công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”,Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Giáo dục Đại học (Luật số 34), Luật Giáo dục Nghề nghiệp...

Để chủ động lộ trình tự chủ đại học, nhiều trường đã tham gia kiểm định chất lượng cấp trường, xây dựng chuẩn đầu ra. Tính đến hết tháng 12 năm 2019 đã có 57/70 trường trong Khối hoàn thành báo cáo tự đánh giá, trong đó có 21 trường đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục Việt Nam. Nhiều trường đại học và cao đẳng đã triển khai kiểm định chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế hoặc tiêu chuẩn của Việt Nam. Hai trường đại học trong khối đã được trao chứng nhận là thành viên của chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao của Hội đồng cấp cao Đánh giá Nghiên cứu và Giáo dục đại học Pháp (HCERES) .

Quang cảnh Đại hộiQuang cảnh Đại hội

 Trong nhiệm kỳ qua nhiều cơ sở đào tạo được nâng cấp, nhiều trường đã mạnh dạn đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ dạy học tiên tiến, nhiều phòng thí nghiệm hiện đại đạt chuẩn khu vực và quốc tế đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.Bên cạnh đó giáo dục nghề nghiệp được quan tâm, đặc biệt nhiều trường đã kết nối với doanh nghiệp đào tạo theo đặt hàng, đảm bảo việc làm khi sinh viên ra trường, đáp ứng thị trường lao động.

Với đội ngũ 1.300 giáo sư và phó giáo sư; 3.200 tiến sĩ khoa học và tiến sĩ; hơn 8.500 thạc sĩ; gần 11.000 cử nhân, kỹ sư và tương đương - đó là tiềm năng khoa học rất lớn.Mỗi năm, có trên 60.000 sinh viên chính quy các hệ, hơn 10.000 học viên cao học và 400 nghiên cứu sinh tốt nghiệp, bổ sungthêm cho Thủ đô và đất nước lực lượng trí thức hùng hậu, có năng lực chuyên môn, đóng góp lớn cho sự nghiệp đổi mới và phát triển. Trong 5 năm, các trường đã ký hơn4.300 dự án hợp tác đào tạo, liên kết với nước ngoài và gần 1000 công trình hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ với các trường đại học và tổ chức quốc tế; hơn 3.300 hội thảo khoa học quốc tế; hơn 6.700 hội thảo liên kết giữa các trường; trao đổi gần 12.000 lượt giảng viên, sinh viên học tập, nghiên cứu với các đối tác nước ngoài; tổ chức hàng trăm lượt sinh viên tham gia các cuộc thi tay nghề trong khu vực và quốc tế. Quan hệ hợp tác quốc tế đã mở ra cơ hội cho các trường tiếp thu các công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực đào tạo, đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đồng thời chia sẻ học hỏi kinh nghiệm trong quản trị giáo dục đại học, từng bước đưa giáo dục Việt Nam hội nhập giáo dục khu vực và thế giới. Thông qua hợp tác quốc tế, nhiều giảng viên trong các trường đã được đối tác nước ngoài công nhận đạt chuẩn của các trường đối tác tiên tiến nước ngoài.

Bí thư Thành ủy Hà Nội biểu dương những kết quả mà Đảngbộ khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội đạt được trong nhiệm kỳ qua. Tuy nhiên, đồng chí Vương Đình Huệ, Bí Thư Thành ủy cũng nhận định một số mặt hạn chế của Đảng bộ khối như: Nội dung, phương thức hoạt động chưa đổi mới, hiệu quả thấp, sinh hoạt đảng của một số cấp ủy, chi bộ còn hình thức, tính chiến đấu, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình chưa cao. Việc kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm chưa thực sự quyết liệt, kịp thời, còn tình trạng né tránh, nể nang, ngại va chạm. Kết quả tổ chức đại hội ở một số ít tổ chức đảng cơ sở cả về nội dung và nhân sự chưa được như mong muốn. Chưa có giải pháp để khai thác hết tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực tri thức to lớn của đội ngũ cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên phục vụ sự phát triển của Thành phố. Đề nghị Đại hội thảo luận và phân tích kỹ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, đúc kết bài học sâu sắc để khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng nhấn mạnh thêm một số vấn đề cơ bản trong nhiệm kỳ tới của Đảng bộ khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội như: Đảng bộ Khối phải lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các kế hoạch, chương trình, đề án kết nối chặt chẽ giữa các trường Đại học, Cao đẳng với Thành phố để đóng góp, đề xuất, hiến kế phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô trên các lĩnh vực: Giáo dục, y tế, giao thông, quản lý đô thị, nông nghiệp - nông thôn, môi trường, khoa học -công nghệ, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch...Tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao,vững vàng về chính trị, giỏi về nghiệp vụ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu quá trình chuyển đổi số quốc gia, hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Kiên trì, kiên quyết thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng,về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, gắn với đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tham gia tích cực đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh;phòng, chống những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên; đề cao trách nhiệm,vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Đảng ủy Khối chỉ đạo các cấp ủy rà soát, sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ chức của các chi bộ trực thuộc phù hợp chức năng, nhiệm vụ của mỗi phòng, khoa, nhà trường. Thúc đẩy đổi mới cơ chế và mô hình quản lý, quản trị nhà trường theo tinh thần Nghị quyết 18, 19 của Trung ương khóa XII và Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018, Luật Giáo dục nghề nghiệp. Tăng cường thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ trong nhà trường, đặc biệt là công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện tự phê bình và phê bình; chủ động nắm chắc vấn đề, phát hiện, ngăn ngừa kịp thời các vi phạm, không để phát sinh; quan tâm sâu sát công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng.

Đảng bộ khối cần nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt các cuộc vận động, các hoạt động giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng nhà trường vững mạnh, thực hiện tốt nếp sống văn minh giảng đường và nơi công cộng.Đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng, chống các tệ nạn xã hội, kịp thời đề ra các biện pháp hiệu quả ngăn chặn ma túy và các tệ nạnxã hội khác xâm nhập học đường, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh cho sinh viên. Gương mẫu, đi đầu thực hiện mục tiêu xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, phát triển toàn diện với những giá trị nhân văn và tinh thần yêu nước sâu sắc, giàu lòng tự hào dân tộc, ý chí, khát vọng phát triển - là sức mạnh nội sinh, động lực tinh thần to lớn để phát triển Thủ đô.

Tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học hiện đại, tiên tiến. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, triển khai và chuyển giao công nghệ, hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp; tham gia tích cực vào “Mạng lưới sáng kiến Hà Nội”.Tăng cường mở rộng hoạt động hợp tác quốc tế, tiếp thu công nghệ dạy học hiện đại, mô hình quản trị tiên tiến, từng bước quốc tế hóa công tác đào tạo. Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội phải góp phần xứng đáng xây dựng Thủ đô thực sự là một trung tâm lớn, tiêu biểu hàng đầu cả nước về giáo dục, đào tạo chất lượng cao và hội nhập quốc tế.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn bầu được Ban Chấp hành Đảng bộKhối khóa III là những cán bộ tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức và năng lực công tác, được sự tín nhiệm cao của cán bộ, đảng viên. Đại hội cũng sẽ bầu được những đồng chí tiêu biểu, đại diện xứng đáng cho nguyện vọng, ý chí, trí tuệ của Đảng bộ đi dự Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII.

PHẠM HẰNG

 

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.
Bạn đang đọc bài viết Xây dựng Thủ đô là trung tâm lớn, tiêu biểu hàng đầu cả nước về giáo dục, đào tạo chất lượng cao và hội nhập quốc tế tại chuyên mục Thời sự của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư [email protected]