Nam bệnh nhân 54 tuổi tử vong do Covid-19 và bệnh lý nền nặng