Góc nhìn:

Trao cơ hội để phụ nữ phát triển toàn diện

Năm 2020, thế giới sẽ kỷ niệm 25 năm thực hiện Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh và 5 năm thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững.

Riêng Việt Nam, năm 2020 là năm cuối cùng của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới. Theo đó, nhiều chương trình, hành động, chiến lược dài hơi đã được triển khai để nâng cao quyền năng của phụ nữ trong toàn xã hội, giúp vai trò, địa vị của người phụ nữ được nâng cao.

Hội LHPN Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam, phấn đấu vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới. Trong bối cảnh tình hình mới, công tác phụ nữ cần được đẩy mạnh hơn để phù hợp với xu thế phát triển toàn cầu. Đặc biệt trong bối cảnh, chúng ta đang chuẩn bị Đại hội Đại biểu Phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Những vấn đề mới đang đặt ra nhiều cơ hội và thách thức cho phong trào phụ nữ và hoạt động Hội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đến thăm và trò chuyện với giáo viên, học sinh trường Trung học cơ sở Dân tộc nội trú huyện Na Hang (tỉnh Tuyên Quang), tháng 3-2018_Ảnh: TTXVNỦy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đến thăm và trò chuyện với giáo viên, học sinh trường THCS Dân tộc nội trú huyện Na Hang (tỉnh Tuyên Quang), tháng 3/2018. (Ảnh: TTXVN).

Do đó, những chiến lược phát triển của tổ chức Hội, tầm nhìn phải bảo đảm quyền cơ bản, quyền bình đẳng và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; vận động phụ nữ thực hiện tốt vai trò công dân và vận động xã hội xóa bỏ định kiến giới.

Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong các chiến lược cần hướng đến việc nâng cao hiệu quả công tác phụ nữ, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp phụ nữ chủ động, tích cực tham gia xây dựng và thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước. Đồng thời bảo đảm đáp ứng được lợi ích thiết thân của phụ nữ theo hướng linh hoạt, hợp lý, giảm nguy cơ trông chờ, ỷ lại, tăng tính chủ động, năng động, sáng tạo cho phụ nữ, giúp họ tự tin, có đủ bản lĩnh để tự quyết định cuộc sống của mình.

Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 28/7/2020 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần XIII nhiệm kỳ 2022-2027 chỉ rõ: Thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách về phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo, thế mạnh, khả năng đóng góp của phụ nữ và Hội LHPN Việt Nam vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều mục tiêu về bình đẳng giới đạt kết quả rõ nét. Đời sống vật chất, tinh thần, vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được nâng cao. Các tầng lớp phụ nữ phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực học tập, lao động, đạt nhiều thành tích trên mọi mặt đời sống xã hội.

Tuy nhiên, công tác phụ nữ và hoạt động của Hội còn nhiều khó khăn, thách thức. Việc thực hiện các chủ trương, chính sách hỗ trợ phụ nữ phát triển có mặt hạn chế; giáo dục gia đình chưa được quan tâm đúng mức; tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh và già hoá dân số có xu hướng gia tăng; việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, chia sẻ, động viên, giúp đỡ hội viên, phụ nữ có lúc, có nơi chưa kịp thời… Một số cấp uỷ, chính quyền chưa thực sự quan tâm phát huy mạnh mẽ vai trò của phụ nữ trên các lĩnh vực.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới, theo Chỉ chị số 21-CT/TW của Ban Bí thư, chúng ta cần xây dựng người phụ nữ Việt Nam phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực nữ chất lượng cao. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng, tôn vinh, nhằm khơi dậy tiềm năng, trí tuệ sức sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp, khát vọng của đội ngũ nữ lãnh đạo quản lý, nữ tri thức, nữ cán bộ khoa học, nữ doanh nhân…

Vể mặt chính sách, chúng ta cần hoàn thiện luật pháp, chính sách về bình đẳng giới, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển toàn diện. Nghiên cứu sửa đổi Luật Bình đẳng giới, các văn bản liên quan, đảm bảo phù hợp với Hiến pháp, đồng bộ thống nhất, đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong thực hiện luật pháp, chính sách liên quan đến phụ nữ, bình đẳng giới gia đình và trẻ em.

Xây dựng và thực hiện các chính sách đặc thù hỗ trợ phụ nữ ở vùng cao, vùng sâu, biên giới, hải đảo, phụ nữ là người dân tộc thiểu số, phụ nữ khuyết tật, đơn thân, cao tuổi, phụ nữ mang thai và nuôi con nhỏ, lao động nữ di cư… Đồng thời khuyến khích, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Tạo điều kiện để phụ nữ được tham gia đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, tiếp cận với khoa học, công nghệ đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển đất nước.

Hiện nay, chúng ta đang sống trong sự phát triển như vũ bão của công nghệ, và trong thời đại số, phụ nữ cũng cần được trao cơ hội để phát triển và nâng cao quyền năng của mình. Có như vậy, phụ nữ mới không phải là đối tượng yếu thế bị bỏ lại phía sau, mà tiến bộ và đạt được bình đẳng giới thật sự.

HẠ THI

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.
Bạn đang đọc bài viết Trao cơ hội để phụ nữ phát triển toàn diện tại chuyên mục Thời sự của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư [email protected]

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô