Hội LHPN Việt Nam:

Tập huấn chuẩn bị Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Trong 2 ngày, 9-10/9/2020, Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuẩn bị Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII với hình thức trực tuyến ở 63 tỉnh, thành phố và có điểm cầu đến cấp huyện, đơn vị.

Điểm cầu trực tuyến tại  Hà NộiĐiểm cầu trực tuyến tại Hà Nội.

Hội nghị tập huấn trực tuyến về chuẩn bị Đại hội, quán triệt một số văn bản quan trọng mang tính định hướng, kim chỉ nam cho phong trào phụ nữ, hoạt động Hội trong 5 năm, 10 năm và tầm nhìn 15 năm tới như Chiến lược phát triển tổ chức Hội.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được quán triệt, tập huấn các nội dung quan trọng như: Hướng dẫn một số nội dung về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội; đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội; Gợi ý chương trình Đại hội và Đề cương Báo cáo kết quả Đại hội. Đặc biệt, các lãnh đạo, cán bộ Hội địa phương, đơn vị được hướng dẫn xây dựng Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.Hội nghị cũng quán triệt Thông báo Kết luận 160-TB/TW ngày 15/1/2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 22-KH/ĐĐ ngày 14/7/2020 của Đảng đoàn Hội LHPNVN về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đồng thời quán triệt Chiến lược phát triển tổ chức Hội và kế hoạch triển khai.

Đồng chí Hà Thị Nga - Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cũng quán triệt những vấn đề cơ bản, cốt lõi của Chỉ thị số 46 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp làm cơ sở để các cấp Hội tham mưu, đề xuất cấp ủy địa phương ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội. Trong đó, Chỉ thị khái quát những khó khăn, thách thức, cũng như xác định bối cảnh tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp. Cũng tại hội nghị một số đại biểu ở đầu cầu tỉnh/thành nêu ý kiến, trao đổi, làm rõ thêm những vấn đề vướng mắc cần tháo gỡ như về chuẩn bị công tác nhân sự cho Đại hội; kiến nghị về các tiêu chuẩn, quy chuẩn chức danh chủ chốt của các cấp Hội; kiến nghị mở rộng đối tượng tham gia Ban chấp hành các cấp Hội phụ nữ cơ sở để phù hợp với thực tế. Bên cạnh đó, về xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội, một số đại biểu kiến nghị bổ sung và cụ thể hóa thêm chỉ tiêu về công tác tuyên truyền. Các ý kiến cũng góp ý vào tên gọi và làm rõ nội hàm của các Cuộc vận động…

Sau hội nghị tập huấn này, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam  Hà Thị Nga mong muốn các đại biểu khẩn trương tham mưu tổ chức tập huấn cho các cơ sở chưa có điều kiện tham dự tập huấn lần này. Hướng dẫn cho cơ sở tổ chức thành công Đại hội cấp cơ sở, làm tiền đề tổ chức đại hội ở các cấp cao hơn.... Đồng thời đồng chí Hà Thị Nga cũng đề nghị các các cấp Hội thực hiện tốt việc triển khai nhiệm vụ tham gia công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Xây dựng kế hoạch hướng dẫn công tác tham gia bầu cử phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để triển khai trong các cấp Hội; Thực hiện trách nhiệm đại diện của tổ chức Hội trong tham gia các tổ chức bầu cử địa phương và các hội nghị hiệp thương một cách tích cực, hiệu quả; chủ động tham mưu, giới thiệu, đề xuất phụ nữ đủ điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Cùng với đó, tập trung nguồn lực để bồi dưỡng, hỗ trợ nữ ứng cử viên trong quá trình vận động bầu cử, góp phần nâng cao cơ hội trúng cử. Tập trung giám sát việc thực hiện khoản 1, khoản 3 Điều 8 và khoản 1, khoản 2 Điều 9 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

THANH THANH

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.
Bạn đang đọc bài viết Tập huấn chuẩn bị Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại chuyên mục Công tác hội của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư [email protected]

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô