Chuẩn bị tổ chức tốt Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Chuẩn bị Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 , Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đã quán triệt những vấn đề cơ bản, cốt lõi của Chỉ thị số 46 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp làm cơ sở để các cấp Hội tham mưu, đề xuất cấp ủy địa phương ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội.

Chỉ thị số 46 của Ban Bí thư giao 6 nhiệm vụ cụ thể cho các cấp ủy và tổ chức Đảng, trong đó có các nhiệm vụ như:

Nhiệm vụ 1: Tiếp tục quán triệt các quan điểm, mục tiêu công tác phụ nữ trong tình hình mới.

Nhiệm vụ 2: Nhiệm vụ Chỉ đạo Ban Chấp hành Hội LHPN các cấp chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội. Nội dung nhiệm vụ này là định hướng quan trọng giúp các cấp Hội xây dựng Báo cáo chính trị trình Đại hội.

Nhiệm vụ 3: Chỉ đạo công tác nhân sự Đại hội đại biểu phụ nữ. Các cấp Hội cần bám sát để xây dựng Phương hướng, Đề án nhân sự như: Quan tâm bố trí tỉ lệ hợp lý cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số. Phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Hội trong giới thiệu nguồn cán bộ nữ cho Đảng, Nhà nước; Phối hợp chặt chẽ với Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp trên trực tiếp trong dự kiến nhân sự giới thiệu vào các chức danh chủ chốt của tổ chức Hội...

Nhiệm vụ 4: Các cấp chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có liên quan phối hợp, hỗ trợ, bảo đảm các điều kiện để Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tổ chức đại hội thành công.

Nhiệm vụ 5: Giao nhiệm vụ về công tác tuyên truyền.

Nhiệm vụ 6: Giao nhiệm vụ theo dõi, giám sát và tổ chức thực hiện Chỉ thị. Nội dung quy định: Ban Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Văn phòng Trung ương Đảng giúp Ban Bí thư theo dõi thực hiện Chỉ thị này.

THANH THANH

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.
Bạn đang đọc bài viết Chuẩn bị tổ chức tốt Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại chuyên mục Công tác hội của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư [email protected]

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô